ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ အထိန္းအမွတ္ စာေစာင္ထုတ္ေ၀

ေနာင္ခမ္းခါ | ၁၇ မတ္လ ၂၀၁၁ | ၾကာသပေတးေန႔ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိသည့္ ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ားမွ စုေပါင္း၍ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ "ဒဲဥ္သီ;လိတ္ေစာင္;" အမည္ရွိ တေပါင္းစာေစာင္ကုိ ယေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေစာင္ထုတ္ေ၀ရျခင္း၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းမ်ားအၾကားတြင္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ျပည္ပတြင္ေနထုိင္သည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ား မိမိတုိ႔ပအုိ၀္းစာေပကို ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ေရာက္ရွိသည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္လာေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ပအုိ၀္းျပည္သူမ်ားကုိ အစဥ္သတိရၿပီး ပအို၀္းရိုးရာဓေလ့ထုံုးတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းသြားေစရန္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း စာေစာင္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ယင္းစာေစာင္သည္ ပအုိ၀္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္အဆက္ဆက္ ေနထုိင္သည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ေရာက္ရွိသည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိသည့္ ပအုိ၀္းရဟန္းသံဃာႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသုိ႔ အဓိက ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေစာင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္သည့္ ျပည္တြင္းပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ လူသိမ်ားသည့္ ေ၀းခြန္ေမာင္;၊ ခြန္ရြမ္အာ;ႏွင့္ အျခားေသာ ပအုိ၀္းဘာသာ ကဗ်ာဆရာႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား ပါ၀င္ေစာင္ရြက္ ေရးသားသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ယင္း "ဒဲဥ္သီ;လိတ္ေစာင္;" စာေစာင္အား ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာင္လာမည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔မ်ားႏွင့္အတူ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စာေစာင္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ အဓိကပါ၀င္သည့္ ခြန္ေမြး မွ ဆုိသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀သည့္ စာေစာင္မ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀ေလ့ရွိသည္။ ထုိစာေစာင္မ်ားအနက္ နာမည္ႀကီး လူသိမ်ားသည့္ စာေစာင္မွာ "ဒဲဥ္သီ;လက္ေဆာင္;"၊ ျမန္မာလုိ "တေပါင္းလက္ေဆာင္" ျဖစ္သည္။

No comments: