တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား သမိုင္း၀င္ စစ္မဟာမိတ္ဖြဲ႕

Thursday, 04 November 2010 ၊ ႏုိင္ငံတကာျမန္မာသတင္း

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီး ယင္းတုိ႔အထဲမွ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ကုိ ထုိးစစ္ဆင္လာခဲ့လွ်င္ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ရန္ သမုိင္း၀င္ စစ္မဟာမိတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။

အဆုိပါ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လက ေတြ႕ဆုံၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ကူညီရန္ အလြတ္သေဘာ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကသည္။

ယခု အပါတ္ အဂၤါေန႔က ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ က်င္းပသည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အစည္းအေ၀းတြင္မူ  တရား၀င္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေလသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ကို တုိက္ခုိက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အျခား မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ေတြက ကူညီသြားဖို႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အမည္မေဖၚလုိသူ မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဆုိခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ေသာ္ျငားလည္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အားလံုး စုစုေပါင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အင္အားနည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

မဟာမိတ္ အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ သေဘာမတူခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း သုံးဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရး ပါတီ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးတုိ႔ ျဖစ္ႀကသည္။

အျခား အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ႔၏ တပ္မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္ အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ ျမန္မာ အစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

သမုိင္းအစဥ္အလာအရ ယင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားက်ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ကခ်င္၊ မြန္၊ ရုမ္း ႏွင့္ ၀ တပ္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားသည္ ျမင့္မား လာလွ်က္ ရွိေလသည္။
ယခင္ အပတ္က ကရင္နီတပ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကင္းစခန္းတစ္ခုကုိ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာစစ္သား သုံးဦး ႏွင့္ ဒုရဲအုပ္ တစ္ဦး က်ဆုံးခဲ့ေလသည္။

“ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ထပ္ေတြ႕ၿပီး အဖြဲ႕ရဲ႕တရား၀င္ နာမည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကမယ္” ဟု ပါ၀င္သူ တစ္ဦးက ေျပာဆုိသည္။

No comments: