ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက တပ္သား ၁၅၀ ၾကံ့ဖြံ႕အတြက္ ႀကိဳတင္မဲ ေပးၾကရ

Thursday, 04 November 2010 ၊ ခြန္ေအာင္ျမတ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာသတင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မုံးကိုးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တပ္ခဲြ ၅ ခု မွ တပ္သား ၁၅၀ သည္ ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ေထာက္ခံသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေပးရန္ အမိန္႔ေပး ခံခဲ့ရသည္ဟု တပ္သားမ်ားႏွင့္ တပ္ မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္က တပ္သားမ်ားအား မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ သံုးပတ္အၾကာမွာ ယခုကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္မဲ အဓမၼ ေပးခိုင္း လာျခင္းျဖစ္သည္။

ႀကိဳတင္မဲေပးခ်ိန္မွာလည္း ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေနရာ၌ တပ္ရင္းမွဴးက အမွန္ျခစ္ေပးသည့္ မဲျပားမ်ားကိုသာ တပ္သားမ်ားက ထည့္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္သားတစ္ဦးက "က်ေနာ္တို႔ မဲေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားရတဲ့ အတြက္ စိတ္မခ်မ္းသာဘူးဗ်ာ။ မဲ ၁၅၀ ဆိုတာ အမ်ားႀကီးဗ်။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က အထက္လူႀကီးက ဒါဆို ဒါပဲ လိုက္လုပ္ရတာေလ။ အထက္လူၾကီးေတြရဲ႕ သေဘာေပၚမွာ မူတည္တယ္" ဟု ေျပာသည္။

တပ္သား အမ်ားအျပားက ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို မေထာက္ခ ံၾကေၾကာင္း တပ္တြင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။ မုံးကိုးေဒသသည္ ယခင္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အမာခံ နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။

ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ေထာက္ခံသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ တခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၊ ထိုင္းနယ္စပ္အနီးရိွ ၿမိဳ႕မ်ား၌ ေပးခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဖက္စြန္းေဒသက ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ တရား၀င္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားလည္း အလားတူ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေပးၾကရသည္။

No comments: