အင္းေလးကန္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေန

ဧရာ၀တီ| ဇူလိုင္ ၅၊ ၂၀၀၇

ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကေနရာတခုျဖစ္သည့္ အင္းေလးကန္သည္ ယခုအခါ လွပေသာ ေရေပၚကၽြန္းေမ်ာစိုက္ခင္းမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

အင္းေလးကန္တြင္းရွိ ေတာင္သူတဦး

ေရေပၚကၽြန္းေမ်ာစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား အသံုးျပဳ ေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ မိႈသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမေၾသဇာမ်ားသည္ အင္းေလးကန္၏ေရျပင္ႏွင့္ ေရထဲေနထိုင္က်က္စားၾကေသာ ေရသတၱ၀ါမ်ားကို အဆိပ္သင့္ေနေစပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းဆိုးတခုက ကန္၏ေရမ်က္ႏွာ ျပင္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ အတြင္း စတုရန္းကီလိုမီတာ ၆၀ မွ ၄၀ အထိ သိသိသာသာ တိမ္ေကာလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အင္းေလးကန္ တိမ္ေကာလာေနျခင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ Japan Society for Promotion of Science ႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္တို႔ မၾကာ ေသးမီက ပူးတဲြထုတ္ေ၀လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာတခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အင္းေလးေဒသတြင္ ယခုအခါ လူဦးေရပိုမိုထူထပ္လာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမခ်ဲ႕ထြင္ေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးေၾကာင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးေသာေၾကာင့္ ေရအရင္း ျမစ္မ်ား ခမ္းေျခာက္လာကာ ကန္တိမ္ေကာလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေရေပၚကၽြန္းေမ်ာစိုက္ခင္းမ်ားသည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္႐ုံမွ်မက ေဒသခံ အင္းသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ အင္းသားမ်ားသည္ ထိုကၽြန္းေမ်ာ မ်ားေပၚတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပန္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ေဒသေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားသည္ သူတို႔၏သီးႏွံမ်ားအထြက္ႏႈန္းကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ဓာတုေဗဒေဆး၀ါးမ်ားကို သံုးစြဲ႐ုံမွလြဲၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာမရိွဘူးဟု ေနာက္ထပ္ေတာင္သူ တဦးကလည္း ေျပာသည္။

ထိုဓာတုေဗဒပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ေရထုႏွင့္ ေရထဲတြင္ေနထုိင္ေသာ ငါးမ်ားကို အဆိပ္သင့္ေစၿပီး ေသာက္သံုးေရ အတြက္လည္း အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္၀ါဒီ တဦးျဖစ္သည့္ ဂရင္း စတီဗ္က ေျပာသည္။

ငါးသည္ အင္းေလးကန္ပတ္လည္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိကအစားအစာ ျဖစ္သည္။ “တကယ္လုိ႔ ေရကန္ထဲကငါးေတြ ပိုးသတ္ေဆးပမာဏအမ်ားအျပား အဆိပ္သင့္ေနရင္ စားသံုးမိတဲ့သူ အဆိပ္သင့္ႏိုင္တယ္”ဟုလည္း စတီဗ္က ေျပာသည္။

ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေသာက္သံုးေရကို မစီစဥ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားသည္ အင္းေလးကန္ထဲမွေရကိုသာ သံုးစြဲေနၾကရသည္။ အင္းေလးကန္ေဒသတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ေနသူ ျမန္မာသုေတသီတဦးကမူ အင္းေလးကန္ ပတ္လည္တြင္ ေနထိုင္ေသာ လူမ်ားအၾကား လည္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ ထို႔အျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိတ္ပင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အင္းေလးကန္တြင္ အသံုးျပဳေနသည္ကိုျမင္ရေၾကာင္း ဂရင္းစတီဗ္က ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ႀကီးကလည္း ေဒသခံေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားကို ဓာတုေဗဒ ေဆး၀ါးမ်ားသံုးစြဲရန္ အားေပးေနသည္ဟု ေ၀ဖန္စြပ္စြဲခံေနရသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုလံုးသည္ အင္းေလးကန္ေဒသတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး စသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

“ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ႀကီးက ဓာတုေဗဒ ပိုးသတ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာအေပၚ မီွခိုအားထားရတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးနည္း စံနစ္ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီက အဲဒီစီမံကိန္းေတြမွာ တစိတ္တပိုင္းပါ၀င္ေန ပါတယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းစနစ္ေတြကို ေျပာဆိုျခင္းမရိွၾကပါဘူး”ဟု ဂရင္းစတီဗ္က ဧရာ၀တီသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ [Top]

No comments: