ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေျမယာဥပေဒေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လယ္သမားမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင ့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(ရွမ္းျပည္) ဦးေဆာင္ၿပီး ေျမယာဥပေဒေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းအတြင္းရွိ ေဒသအသီးသီးမွ ေျမယာအသိမ္းခံရေသာျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျခခံက်ဆံုးႏွင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ လူဦးေရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဘဝျမင့္တင္ေရးဟာ အဓိကျပႆနာျဖစ္တယ္။ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရင္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာလည္းနည္းပါးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၃၊ ၈၊ ၁၃ ရက္မွာ မံုရြာၿမိဳ႕ေပၚ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာကိစၥေတြ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေျမသိမ္းရာကိစၥကို တက္ႀကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္းေပးသူ ျပည္သူ႔အႀကိဳးေဆာင္ကြန္ယက္မွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွအား လည္းေကာင္း၊ ၁၈၊ ၉၊ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာင္သူလယ္သမားအႀကိဳးကူညီေသာ မိတၳီလာ ျပည္သူ႔အႀကိဳးေဆာင္ကြန္ယက္မွ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးကလည္းေကာင္း၊ ျခြင္းခ်က္မရွိလြတ္ေပးရန္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အေထြေထြျပႆနာကို တက္တက္ႀကြၾကြ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ရွား အေျဖရွာသူကို ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) စတဲ့ ဥပေဒထုတ္ၿပီး ဝရမ္းထုတ္ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းေပးပါ” ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း (ရွမ္းျပည္) ဥကၠဌ ကိုေအာင္ေဇက ေျပာခဲ့သည္။“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိမ္းခံရေျမယာမ်ားကို ျပန္ရႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုဖို႔၊ ေျမယာဥပေဒကို သိရွိလိုျခင္းျဖင့္ ဒီအခန္းအနားကို တက္လာရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားျဖဴရြာေန လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခြန္စိန္ က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ေျမယာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မွ သိမ္းယူတာျဖစ္တယ္။ ယခု တပ္မေတာ္မွ သိမ္းထားတဲ့ ေျမယာကို ျပန္လည္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမယာလည္း ျပန္လည္ရလိုျခင္းက အဓိကျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာၿပီးေတာင္းဆိုသြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေနာင္ကားရြာမွ လယ္သမားျဖစ္တစ္ဦးသည့္ ဦးလုပ္က ေျပာသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) လယ္ယာစီးပြားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေရး ရာေကာ္မတီမွ လယ္သမားအသံဟု ေဆြးေႏြးပြဲမွ စုစည္းရရွိေသာ လယ္ယာေျမဆိုင္ရာကိစၥရပ္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သေဘာထားအျမင္ကို အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

၎တို႔မွာ
(၁) လြတ္လပ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမ်ား တရားဝင္ရပ္တည္လႈပ္ရွားခြင့္ ရွိရန္။
(၂) ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားအား ရုပ္သိမ္းေပးရန္။
(၃) စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ တရားခံစစ္မစစ္ဘဲ ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(၄) အာဏာႏွင့္ ေငြရွိလွ်င္ အလြယ္တကူရယူႏိုင္ေသာ လန (၃၉) ေျမငွားဂရန္မ်ားကိုျပ၍ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေျမယာမွ ႏွင္ထုတ္ေနျခင္းမ်ားသည္ ဥပေဒျပင္ပလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား အေရးသူေဆာင္ရြက္ရန္။
(၅) ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ႏွစ္နာေၾကးမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို တိုက္ရိက္ေပးအပ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွတစ္ဆင့္ခံ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား မျပဳရန္။
(၆) ေျမေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ နစ္နာေၾကး ဟူေသာ စကားရပ္အစား ကရုဏာေၾကးဟု သံုးႏႈန္းမႈမ်ားအား လံုးဝရပ္ဆိုင္းရန္။
(၇) သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေျမယာမ်ားမွ ေနအိမ္မ်ားက ိုဖယ္ရွားမည္ဆိုလွ်င္-
- အဓမၼအင္အားသံုး ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ရန္၊
- အိုးအိမ္မ်ား စနစ္တက်ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္၊
- လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစသည္တို႔အတြက္ စနစ္တက်စီစဥ္ေပးရန္။
(၈) စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ညွိႏိုင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
(၉) စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ မူလေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဧရိယယာမ်ားမွအပ ပိုလွ်ံေသာေျမမ်ားအားလံုးကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ သိမ္းထားေသာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရာတြင္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးညွိႏိုင္း ေပးအပ္ရန္။
(၁၀) လက္ရွိရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ဗဟိုျပဳေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖြဲ႔သည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ အစစ္အမွန္မ်ား ပါဝင္သည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သစ္တစ္ခု အစားထိုးဖြဲ႔စည္းေပးရန္။
(၁၁) ဘဏ္ေခ်းေငြ အျပည့္အဝ မရျခင္း၊ အမည္ေျပာင္းထုတ္ျခင္း စသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြအခ်ိန္မီ အျပည့္အဝရရွိေရးႏွင့္ ျခစားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၁၂) ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမ်ားအား စိစစ္၍ ေျမယာမဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳရန္။
(၁၃) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္အညီ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္။
(၁၄) မည္သည့္ဥပေဒ ေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ ေတာင္သူလယ္သမား ဟူေသာ စကားရပ္၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္ခံႏိုင္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖင့္ အတိအက်ဖြင့္ဆိုေပးရန္။
(၁၅) ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္အမီ လယ္သမားမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္။
(၁၆) ဆည္ေျမာင္း ေရကာတာ ေရတံခါးမ်ားကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ဆည္ေရ၊ ျမစ္ေရကို အမွီျပဳ၍ စိုက္ပ်ိဳးရေသာ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာေရကို အခ်ိန္မီႏွင့္ အလံုအေလာက္ ရရွိေစရန္။
(၁၇) ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္။ စသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အမွန္တကယ္ခံစားရေသာ အခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး ဤအခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

No comments: