အသိမ္းဆည္းခံရ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ (၇) အတြင္းရွိ ေရေအးကြင္းတိုးခ်ဲ႕နယ္ေျမ ကုန္းျမင့္သာယာရပ္ဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ၍ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ေျမမိန္႔ေပးကာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး (သို႕မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူမ်ား အက်ိဳးအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္းမဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိက ျပည္နယ္အဆင့္/ခရိုင္၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ခ်ိဳ႕အား ေျမေပးမိန္႔ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းကို အဆင့္ဆင့္ အသနားခံစာ တင္ၿပီးမွ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္သိန္းက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေၾကာင္း သိရသည္။

“ခရိုင္မင္းႀကီး၊ ဥပေဒမင္းႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္မင္းႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လူႀကီးေတြဘဲ ရထားတယ္၊ ဥပေဒဆိုတာ ေစာင္ၾကားထဲဘဲ ရွိတယ္။ သြားတင္ျပရင္လည္း ဆဲလႊတ္လိုက္ၿပီ။ အခါႏွစ္ဆယ္ သြားေမးေတာင္မွ အမွန္တရား မေျပာျပဘူး။ ေျမစာရင္းရံုး သြားရင္ ရပခ ကို လြဲခ်တယ္။ ရပခ ကို သြားရင္ ေထြအုပ္ကို လြဲခ်တယ္။ ေထြအုပ္ကို သြားရင္ ျပည္နယ္ကို လြဲတယ္။ ျပည္နယ္ကို ေမးရင္ အထက္ကို လြဲတယ္။ အဲဒီ အထက္ႏွစ္လံုးကို ေမးရင္ ဘယ္သူမွ မေျဖၾကဘူး။ ျပႆနာမၿပီးေသးဘူး ဆရာ။ ခဏေစာင့္ၿပီး မွာကာပါလားလို႔ ေတာင္းပန္တာမရဘူး။ ရပ္ကြက္ေရးမွဴးရံုးသို႔ ေခၚေသာ္လည္း အျပင္ကေန ေစာင့္ခိုင္းတယ္။ သူတို႔အထဲက ညွိႏိုင္းတယ္။ ျပည္ထဲေရးက အမိန္႔မပါဘူး။ တိုင္းမွဴးရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔သာ လုပ္တာ။ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ညွိႏိုင္းမႈလည္း မရွိ။ ႀကိဳက္ယူ ႀကိဳက္ရွင္း ႀကိဳက္လုပ္ၿပီး ေျမဂရမ္ထုတ္သြားရာမွ ဟာသူတို႕မွာ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိဘူး ဆိုၿပီး တကယ္ပိုင္တဲ့ သူက အေထာက္ထား မရွိလုိ႔ မေပးဘူး။ မပိုင္တဲ့ သူေတာ့ အာဏာသံုးၿပီး ယူႀကတယ္။ ေလာကမွာ ဒါဥပေဒလား။ ဒါ တရားမွ်တမႈ ရွိသလား။ သမၼတ မူက ေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္လိုေၾကာင္းနဲ႔ဘဲ သိမ္းသိမ္း ေရွာင္လြဲလို႔ မရေအာင္ သိမ္းသည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္နာမႈ မရွိေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္။ မႏွစ္နာေသးဘူးဆိုရင္ ေျမျပန္ေပးလိုက္။ သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ အညီ သိမ္းယူျခင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီအစိုးရလက္ထက္ မရလည္း ေနာက္အစိုးရလက္ထက္လည္း အမွန္တရားရဖို႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာဘဲ” ဟု ေျမသိမ္းခံရေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ေမ က ေျပာသည္။

ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမရွင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရိုးသားစြာ ေနထိုင္ေနေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကရာ ေျမပံုစံ ၁၀၅ ဂရံကို လုပ္ေလ့ မရွိေၾကာင္း ၎ေျမကို ဧက၂၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၈ ခုတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမယာအသိမ္းခံရသူ ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။


No comments: