ပတ္၀န္းက်င္အပ်က္အစီးနဲ႕က်န္ေနခဲ့သူက ေဒသခံေတြပါ

ေဆာင္းပါး | ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

သဘာ၀ေရ၊ ေလ၊ ေတာေတာင္ျဖင့္ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႕လူသားတို႕ လန္းဆန္းမႈကို အၿမဲတမ္းလိုလို ဖန္ဆင္းေပးေနတဲ့ မကုန္မခမ္းႏိုင္ ရာသီဥတုမြန္ သဘာ၀သယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းသြားမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လူတစ္စုအက်ဳိး အလိုအတြက္ တည္ၿမဲတဲ့သဘာ၀သယံဇာတ၊ ဖန္တီးရယူ၍ မရတဲ့သဘာ၀သယံဇာတကို စြန္႔လြတ္ဖ်က္ဆီးေတာ့မွာလား။ နယ္ျခားျပည္ျခားမွာေနေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၾကြယ္၀ဖို႔အေရး ဘိုးဘြားဘီဘင္ေမြးသက္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ထိန္းသိမ္းေနထိုင္လာတဲ့ ကြ်န္ုပ္တို႕ေဒသ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေပးဆပ္ရမွာလား။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ခ်မ္းသာသြားၿပီး လူအမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္သြားမွာကို မငဲ့ညာေတာ့ဘူးလား။ လိုတာရၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ျပန္ဇိမ္ခံတဲ့အခ်ိန္မွာ ပတ္၀န္းက်င္အပ်က္အစီးနဲ႕က်န္ေနခဲ့မွာက ကြ်န္ုပ္တို႕ ေဒသခံေတြပါ။ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၆ မိုင္အကြာ ေဒသတေလ်ာက္မွာ ယခင္အခ်ိန္ဟာ သဘာ၀ေတာေတာင္မ်ားနဲ႕ စိမ္းလန္းစိုေျပၿပီး စိမ့္ေရထြက္ ေရေပါမ်ားတဲ့သဘာ၀ရာသီဥတု နယ္ေျမပါ။ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ အမွတ္ (၅) သံမဏိစက္ရံု ပင္းပက္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ေႏြရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီမ်ားတြင္ ဖုံႏွင့္စက္ရံုမွ အခိုးအေငြ႕မ်ား တဟုန္းဟုန္း ထပါေတာ့သည္။ မိုးရာသီမွာလည္း စက္ရံုမွစြန္႔ပစ္ေသာ သံေခ်း သံစ သံရည္မ်ား၊ စက္ရံုမွ မလိုအပ္ေသာ စက္ဆီအညစ္အေၾကးမ်ား ေရတြင္စီးပါလာ၍ အနီးရွိ ရြာမ်ားစိုက္ပ်ဳိးေရႏွင့္ေရာ ေသာက္သံုးေရအတြက္ပါ ဒုကၡေတြ႔ေနရသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ္းဆီးေက်းရြာအုပ္စုရွိ ပင္ငို၊ မဲုင္ဟဲုင္း၊ ပံုးစိမ္း၊ ထီအုန္းစိမ္း၊ လိုင္းေငါက္၊ ေနာင္ကာကယ္၊ ကြန္ေက်ာင္း၊ ေဖာင္ေတာ္ဆိပ္ စေသာေက်းရြာမ်ား၏ လုပ္ကိုင္က်က္စားရာ ေတာင္ယာလယ္ယာေျမမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပင္းပက္စက္ရံု၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ေျမဧရိယာ ျဖစ္ေနရပါၿပီ။ ယခင္တြင္ အမွတ္ (၅) သံမဏိစက္ရံုသည္မွ ယခုအမွတ္ (၂) သံမဏိစက္ရံု ပင္းပက္ျဖစ္သည္။

ထိုမ်တင္မၿပီးေသး။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အမွတ္ (၂) သံမဏိစက္ရံု ပင္းပက္အတြက္ စစ္တပ္အမည္ခံ၍ စအရ ၉၀၃ မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က သိမ္းဆည္းထားေသာ ေတာင္ယာေျမမ်ား ဂနိုင္ထံုရြာသူ ရြာသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသူရွိ မရွိကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္အြန္ေက်းရြာအုပ္စု ဂနိုင္ထံုရြာ ဂနိုင္ထံုဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ စစ္တပ္၊ ပင္းပက္စက္ရံုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဂနိုင္ထံုရြာသည္ ေတာင္ႀကီး-ဟိုပံုး ကားလမ္း၏ ေျမာက္ဘက္၊ ယခု ပင္းပက္စက္ရံု၏ေျမာက္ဘက္ တည့္တည့္တြင္ ရွိၿပီး၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္အြန္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက်းရြာျဖစ္သည္။ ဂနိုင္ထံုေဒသခံမ်ား၏ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာ ေတာင္ယာမ်ားကို စအရ ၉၀၃ တပ္က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ၃၈၀ ဧကႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ား ၆ လံုး ပါရွိသည္။

ထိုေတာင္တန္းမ်ားသည္ ဒိုလိုမိုက္ေက်ာက္ေတာင္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ဒုိလိုမိုက္ေက်ာက္ေတာင္မွ ဒိုလိုမိုက္ေက်ာက္မ်ားကိ္ု ထုတ္ယူရန္ ယခုအမွတ္ (၂) သံမဏိစက္ရံု ပင္းပက္မွ လ်ာထားခ်က္ စီမံကိန္းတြင္ ပါရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေတာင္တန္းႀကီးမ်ားသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ဧရာမခ်ဳိင့္ခြက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ရြာသားမ်ားသည္ ေတာင္ယာေျမ ၃၈၀ ဧကကို ယခုလက္ရွိတိုင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ အမွီျပဳေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ရြာအနီးရွိ ေတာေတာင္တန္း ၆ လံုးကို ရြာသားတစ္ဦးခ်င္းစီ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရြာသားမ်ား ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လာသည္မွာ ေရွးေခတ္အဆက္ဆက္ ကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။

ေတာင္တန္းမွရေသာ သဘာ၀စိမ့္ေရထြက္ေရကို အမီွျပဳေနထိုင္ရေသာ ရြာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ေတာင္ယာေျမႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ားကို ရြာသားမ်ားက လက္လြတ္ဆံုးရံႈးလိုသည့္ဆႏၵမရွိေၾကာင္း၊ ထိုေျမယာမ်ားျဖင့္ စီးပြါးေရး ရပ္တည္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရြာႏွင့္ ေတာင္တန္းနီးစပ္ေန၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အျဖစ္ ထားေစလိုေၾကာင္း ေဒသလခံမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

စစ္တပ္မွ ရြာအနီးရွိ ေတာင္းတန္းမ်ားအား ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္သူရွိ မရွိ၊ ေပးလိုသည့္ဆႏၵ ရွိ မရွိကို အခ်က္အလက္မ်ား လာေရာက္စစ္ေဆး ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ဆႏၵသေဘာထားအရကို ရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းတို႕က ေျပာခဲ့သည္။

ေတာတန္းမွ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားကို မခုတ္မဖ်က္ဆီးေစရန္ မည္သူ႔အကူအညီမွ မပါဘဲ ေဒသခံမ်ား ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ထိန္းသိမ္းလာသည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ထိန္းသိမ္းလာရျခင္းသည္ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေရွ႕ရႈၿပီး လုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေဒသတစ္ခု၏ သမိုင္းအစဥ္အလာႏွင့္ ေဒသလူထုမ်ား ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖင့္ ေပ်ုာ္ေမြ႕ေနထိုင္နုိင္ရန္ ေမ်ာ္ကိုး၍ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ထိန္းသိမ္းလာသည္ကို ယေန႔လုိအခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ ပုဂၢဳိလ္တစ္စုတစ္ဖြဲ႕က ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မတရားလာပိုင္စိုးၿပီး ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္သြားသည္ကို စိတ္မေကာင္းပါ။ ထိန္းသိမ္းလာရျခင္းသည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ လူအမ်ားအတြက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပုဂၢဳိလ္တစ္စု တစ္ဖြဲ႕အတြက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ေျပာခဲ့သည္။No comments: