ေျမအသိမ္းခံရသည့္ ဖက္ကြန္ရြာေျမပိုင္ရွင္မ်ား ေခၚယူစစ္ေဆးခံရ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ဖက္ကြန္-ေတာင္ႀကီးလမ္းမေဘးရွိ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) မွ မတရားသိမ္းထားေသာ ေျမယာမ်ားကို ေျမသိမ္းခံရေသာ လယ္သမားမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ PNO ထံမွ တဆင့္ ယင္းေျမယာမ်ားကုိ ဝယ္ထားေသာသူမ်ားက (ပုဒ္မ ၁၄၄) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ အပါအဝင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ စစ္ေဆးခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဖက္ကြန္-ေတာင္ႀကီီးလမ္းမေဘးရွိ PNO မွ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမကို လယ္သမားမ်ားအား ေပ ၁၀၀-၁၂၀ အကြက္ကို ေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ျပန္ေရာက္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕အကြက္ကို PNO က လူႀကီးႏွင့္ ရယက မ်ားသို႔ေပးရာ ၎မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ကာ ထိုေျမယာ ဝယ္ထားသူမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ဖက္ကြန္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သြင္ထံ တင္ျပခ်က္အရ “ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း မက်ဴးေက်ာ္ရ၊ သစ္ပင္မခုတ္ရ၊ ေျမယာထြန္ယက္ျခင္းမျပဳရ၊ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ပါက ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူမည္” ဟု ဆိုင္းဘုတ္ကို ရယက ဦးေမာင္သြင္ ကိုယ္တိုင္ ဆိုက္ထူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိေျမကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၃ ရက္၊ ၄ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးအမွတ္ ၂ ရဲစခန္း၌ ဒုရဲအုပ္ေအာင္ကိုကိုက လယ္သမားမ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဒုရဲအုပ္ေအာင္ကိုကိုႏွင့္ ဖက္ကြန္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သြင္၊ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေမာင္ေက်ာ္တို႔က လယ္ေျမအသိမ္းခံရသည့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို အတင္းအၾကပ္ ထပ္မံစစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း အမည္မေဖၚလုိသည့္ ေမးျမန္းခံရသူ လယ္သမားတစ္ဦးက ဆုိသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အမွတ္ ၂ ရဲစခန္း ဒုရဲအုပ္ေအာင္ကိုကိုက ေျမသိမ္းခံထားသည့္ ေနရာႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လမ္းမေဘး တရုတ္ဆိုင္တြင္ လယ္သမားမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎စစ္ေဆးျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္ ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ အထက္က ခိုင္းလို႔သာ လုပ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စခန္းမွဴးသာ ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဒုရဲအုပ္ေအာင္ကိုကိုက ေျပာသည္။

အႏွစ္နာခံ ဒုကၡခံရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို တရားစြဲဆိုလွ်င္ ၎ေျမကို သိမ္းေသာသူကို တရားျပန္စြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိမ္းခံထားရေသာ ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပေတာင္းဆို ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျခာက္လွန္႔ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားစည္းလံုးမႈ မကြဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမယာျပန္မရသည့္တိုင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမယာအသိမ္းခံထားရသည္ လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။


No comments: