နားေဘာင္စိုက္ကြင္း PNO အဖြဲ႔အစည္းမွ သိမ္းယူထားေသာေျမတစ္ခ်ိဳ႕ ျပန္ေပး

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီး-ေက်ာက္တလံုးလမ္းမေဘး နားေဘာင္ေဒသတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO )မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစိုက္ကြင္းအျဖစ္ သိမ္းယူထားေသာေျမယာကို ေျမသိမ္းခံရသည့္ေျမယာပုိင္ရွင္ လယ္သမားေလးဦးအတြက္ ေပ ၈၀ x ၆၀ ေျမကြက္ႏွစ္ကြက္စီကို အသြင္းေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (PNA) ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္လာမွ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ PNO ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေရးရံုးခ်ဳပ္၌ ေျမကြက္စာခ်ဳပ္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမယာသိမ္းယူျခင္းခံရေသာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အစားထိုးျပန္လည္ေပးအပ္မည့္ေျမကြက္မ်ားအား သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတင္ျပရၿပီး နားေဘာင္ေဒသေျမယာသမိုင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားညွိႏိုင္းသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေျမသိမ္းခံရသူလယ္သမားမ်ားအား ေတာင္ႀကီး-ေက်ာက္တလံုး လမ္းမေဘးရွိ နားေဘာင္ေစ်းေတာင္ဘက္တြင္ ေပ ၈၀ x ၆၀ ႏွစ္ကြက္စီကို ျပန္လည္ေပးအပ္သြားေၾကာင္း ေျမယာသိမ္းခံရသူ လံုးဝါးရြာေန ကိုေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ပါၿပီ။ အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း ေခါင္းမကိုက္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပန္ရသေလာက္ကို ေက်နပ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေၾကေအးေစခ်င္တယ္။ ေနာက္လည္း အရႈတ္အရွင္း မရွိေစခ်င္ဘူး။ ဒီစာခ်ဳပ္ထဲမွာလည္း ေျမကြက္ကို လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေရာင္းပိုင္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားပါတယ္။ ယခုေပါက္ေစ်းအေနႏွင့္လည္း သိန္းႏွစ္ရာအထက္သာရွိတယ္။ ဘယ္လုိဘဲျဖစ္ပါေစ ေက်နပ္ပါတယ္” ဟု ေျမဧက ၇ ဧက သိမ္းခံရသူ ထီဟန္းေဆြးရြာေန ကိုေမာင္က်င္က ေျပာသည္။

“တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားလည္း သေဘာတူေက်နပ္ လက္ခံမည္ဆိုလွ်င္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေပးသြားမယ္လုိ႔လည္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္လာနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးတင္ထြဋ္က ေျပာထားေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က PNO ကိုဘဲ အားကိုးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္အတိုင္းပဲ ရွိေနမွာပါ” ဟု ေျမဧက ၂ ဧက အသိမ္းခံရသူ ကိုေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

ေျမယာျပန္လည္ရရွိသူ ေလးဦးမွာ ကိုေမာင္က်င္ ၊ ကိုေက်ာ္မင္း၊ ဦးေမာင္စံႏွင့္ ေဒၚနန္းခယ္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: