အခြန္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝ

ျမတ္ခိုင္ဦး / ၀၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၀ / NEJ

“ဗိုက္ေမွာက္ေနရသည့္ ဘဝမ်ား” ဟူသည့္အမည္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အခြန္ေငြေကာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ဒုကၡပင္လယ္ေဝရေၾကာင္းကို စုစည္းတင္ျပထားသည့္ အဓိက အခန္း (၃) ခန္းပါဝင္ကာ စာမ်က္ႏွာ (၁၄၀) ရွိသည့္ အစီရင္ခံစာကို ယေန႔နံနက္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (FCCT) တြင္ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ထုတ္ေဝလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာသည္ ျဖစ္ရပ္ေပါင္း (၄၄၈) ခုကို ကိုးကား၍ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈေပါင္း (၃၄၂) ခုကို အေျခခံၿပီး တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အာဏာပိုင္မ်ား၏ လာဘ္လာဘကို အေျခခံသည့္ ပရမ္းပတာ အခြန္ေငြေကာက္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး ထိခုိက္ကာ ျပည္သူလူထု ပိုမိုဆင္းရဲမြဲေတ လာရေၾကာင္း၊ လူတိုင္းလုိလိုမွာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္း ကြန္ရက္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာ အခန္း (၁-၂) တို႔ကို သုေတသနျပဳ ေရးသားခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မက္ကိြဳင္းယား တကၠသိုလ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ေဒါက္တာ အယ္လီဆင္ ဗစ္ကေရးက “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အဆိုပါ ပရမ္းပတာ အခြန္ေကာက္ခံေနမႈမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူေတြဟာ စစ္အစိုးရရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ေသာ အာဏာပိုင္ေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး အဲလို ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုဟာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ ေငြေၾကးကို ေခ်းယူသံုးစြဲေနရတယ္။ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္သူေတြအတြက္ အခြန္အတုတ္ေငြဟာ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

အစီရင္ခံစာ၌ အခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္တရပ္၏ အေျခခံလကၡဏာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္၏ စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခြန္ေကာက္မႈစနစ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ စီးပြားေရးအရ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဟူ၍ အပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲ တင္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ နအဖစစ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာမိသားစု၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၊ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အာဆီယံအသင္းႏွင့္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူလူထုထံသို႔လည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ျပည္သူလူထုသို႔ တိုက္တြန္းခ်က္တြင္ အဆိုပါအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခြန္အတုတ္ေကာက္ခံမႈမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသိေပး၍ မွတ္တမ္းတင္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးမႉး ကိုဟန္ႀကီးက “အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပရမ္းပတာ အခြန္အတုတ္ ေကာက္ခံေနမႈကို ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႔နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးကလည္း အခုလို မေတာ္မတရား အခြန္ေကာက္ခံေနမႈေတြကို တိုင္ၾကားခြင့္ရွိေစဖို႔ စင္တာတခု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဇယားအရ (၅) ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မပိုေသာ ေငြေၾကးပမာဏကိုသာ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးခ်ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံမွ ေဝဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ႀကီးထြားလာေသာ စစ္တပ္အင္အားအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အခြန္မ်ားေကာက္ခံေနေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

No comments: