ပအို၀္းပါတီ၀င္မ်ားကို ႀကံဖြံ႕ပါတီ ထံ ေရာင္းခ်၊ ေဒသခံ မေက်နပ္မႈ ျဖစ္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။ ခြန္ေအာင္ျမတ္။ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ပါတီ၀င္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီ ထံတြင္ ၀ယ္ယူရာ ပအို၀္းလူမ်ဳိး အမ်ားစုက မေက် မနပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နီး စပ္သူက ေျပာသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းက ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံ ၀ယ္ယူ သည္ဟု ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

“အခု ႀကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက လိုခ်င္တဲ့ လူ ၂၀% ရာခုိင္ႏႈန္းက သူတို႕ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား အ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO ဆီမွာ ၀ယ္တယ္လို႕ ၾကားတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း ၂၀% ရာခုိင္းႏႈန္း၀ယ္ၿပီးၿပီ။ အခု ၂၀ % ရာႏႈန္း ထပ္၀ယ္လို႕ ရယက ဥကၠဌ တေယာက္က ေျပာျပတယ္။”

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၎၏ လူထုထံတြင္ ပါတီရံပံုေငြ ေကာက္ယူေနသည့္အျပင္ ယခုလို ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီထံ အဖြဲ႔၀င္ အင္အားမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႕ ပအို၀္းလူမ်ဳိးက ကုန္စိမ္းပစၥည္းနဲ႕ သိပ္မကြာေတာ့ဘူး။ ရင္နာတယ္ကြာ။ အခု ၀ယ္တာ က ႀကံ႕ဖြံ႕က ၀ယ္တာ ဘယ္သူက ဦးေဆာင္ၿပီး၀ယ္တာလဲဆိုတာကေတာ့ မသိဘူး။ ၀ယ္တာကလည္း PNO လူႀကီးေတြဆီမွာ ၀ယ္တာေလ။ အခု၀ယ္တာက ပါတီ၀င္လုပ္ခုိင္းဖို႕ ၀ယ္တာ။ ၿပီးရင္ ေရြး ေကာက္ပြဲအခ်ိန္မွာ သူတို႕ပါတီကို မဲေပးဖို႕ေပါ့။ ပအို၀္းေတာင္ မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်ာ။”

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီသည္ ၎တို႕ ရထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ သည့္ ဆီဆုိင္၊ ဟိုပံုးႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ သံုးခုတြင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ လိြဳင္လင္၊ ေမာက္မယ္၊ နမ့္စန္စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ အတြက္ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေပးမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

No comments: