၂၀၁၀ ဇြန္လ၊ ကမၻာ့အပူဆံုးစံခ်ိန္တင္

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ဇူလုိင္လ (၁၉) ရက္၊ ၂၀၁၀။ တနလၤာေန႔

ယခုႏွစ္အတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ဇြန္လတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀ အတြင္း၌ ကမၻာ့ရာသီဥတု အပူေႏြးဆံုး စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္လဟု အေမရိကန္အစုိးရရာသီဥတုမွတ္တမ္းျပဳစုေရးဌာနမွ အစီရင္ခံ တင္ျပထားပါသည္။ ဤစံခ်ိန္အား ကမၻာ့ေျမျပင္အပူရွိန္ႏွင့္ သမုဒၵရာေရျပင္အပူရွိန္ ႏွစ္ခုစလံုးကုိ ပ်မ္းမ်၍ တုိင္းသာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကမၻာ့ရာသီဥတုအပူခ်ိန္တုိင္းသာမႈအား လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈၈၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ မွတ္တမ္း ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္သည္ အပူျပင္းဆံုးႏွစ္ဟု National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) မွ လြန္ခဲ့သည့္ က်ာသပေတးေန႔ (ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပ်မ္းမ်အပူရွိန္ထက္ ပုိ၍ ပူျပင္းသည့္ေဒသမ်ားမွာ ကမၻာတ၀န္းလံုးနီးပါးျဖစ္ၿပီး၊ ပီရူးႏုိင္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အရွတုိက္ အေရွ႕ဘက္ ပုိင္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္ပုိင္းေဒသမ်ား အစရွိသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပိုမုိလြန္ကဲစြာ ပူျပင္းေနသည္။

ကမၻာ့ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ပြားရာတြင္ တခ်ဳိ႕ေနရာ၌ စံခ်ိန္တင္ ပူျပင္းေနခ်ိန္တြင္ စပိန္ႏုိင္ငံကမူ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ယခုႏွစ္ဇြန္လသည္ အေအးဆံုးလ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ကြယ္ဇုိးျပည္နယ္ (Quizhou)၊ စကင္ဒီေနးဗီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အေနာက္ေျမာက္ေဒသရွိျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေအးဓာတ္ ပ်မ္းမ်ထက္ ပိုေအးသည္ဟု NOAA မွ ေဖၚျပထားသည္။

1 comment:

bo said...

ဟုတ္တယ္ဗ်။ က်ေနာ္တုိ ့ေနတဲ့ ေနာ္ေ၀းမွာ ဆုိယင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ အတြင္း ၂၀၁၀ ဇြန္လဟာ အေအးဆုံးတဲ့။ ကုန္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္းရာသီဆုိရင္လည္းပဲ ႏွစ္ေပါင္း ၆၁ အတြင္း အေအးဆုံးႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္