ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပအို၀္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ပအုိ၀္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ မိသားစုမ်ား စုေပါင္းကန္ေတာ့

နန္းခမ္းဟြမ္ႏြိဳး | ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပအို၀္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ပအို၀္းမိသားမ်ား စုေပါင္းကာ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပအို၀္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာေတာ္မ်ားကို သတင္းကၽြတ္အႀကိဳ လိုက္လံကန္ေတာ့ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေတြ အတူတကြဆံုစည္းႏိုင္ေစရန္၊ မိမိတို႔ရိုးရာဓေလ့ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္မ်ားကို ေက်းဇူးဆပ္ရန္အတြက္ ယခုလို စုေပါင္းၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို လိုက္လံကန္ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပအို၀္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သမွ်ေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပအို၀္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ယခုလုိ သတင္းကၽြတ္အႀကိဳ လို္က္လံကန္ေတာ့သည္မွာ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပအို၀္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာ ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၉) ေက်ာင္း ကန္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အလွည့္ခြဲၸ၍ လိုက္လံကန္ေတာ့ ၾကသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပအုိ၀္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပအုိ၀္းမိသားစုမ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ ဦးေက်ာ္မွ စုေပါင္းကန္ေတာ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လွည္ပတ္ကန္ေတာ့သည္အစီအစဥ္မွာ ေရႊတိရံုအေရွ႕မႈတ္ရွိ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဓမၼာရံုတြင္ စုစည္းကာ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ စတင္ထြက္ခြါၾကေၾကာင္း သိရသည္။

”ယခုလို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ ခမ္းေကာင္ ခမ္းဒြမ္မွာရွိတဲ့ ပအို၀္းသူငယ္ခ်င္းေတြ ဆံုဆံုညီညီနဲ႔ အတူေတြ႔ဆံုခြင့္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းပဲ၀မ္းသာပါတယ္၊ ဒီလို မ်ားမ်ားလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ပအို၀္းေတြကို သာေရးနာေရး ပြဲလမ္းသဘင္ အစရွိတဲ့အတြက္ ကူညီႏိုင္ရန္ ပအို၀္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ဖို႔ရွိတယ္။ ဒီေန႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ကန္ေတာ့ရင္း ဒီအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ဖို႔ကိုလည္း ေလွ်ာက္တင္မွာပါ”
ဟု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

No comments: