ပေဒသရာဇ္ကုိေတာ္လွန္ခဲဲ့ေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) သည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ အေမြကုိဆက္ခံေနသလား

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခြန္ထီးခမ္း ႏွင့္ သထြဳံးေပးခြန္
ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာ္လွန္ေရးဟုဆုိရာတြင္ မႏွစ္သက္ေသာ စနစ္တစ္ခုမွ အမ်ားလက္ခံေသာ စနစ္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လက္နက္အင္အား၊ ျပည္သူအင္အား၊ အေတြးအေခၚသစ္မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းျပီး မနစ္သက္ေသာ စနစ္ကုိ အန္တုကာ အျမစ္ျဖဳတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူက လက္ခံယူဆပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံေသာ ျပည္သူမ်ားအသည္ ထုိမနစ္သက္ေသာ စနစ္ေျဖာင့္ဖ်က္ျပီးပါက မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးစနစ္က်င့္သုံးမည္ကုိ ေတာ္လွန္းေရးျပဳလုပ္ေသာသူမ်ားက ထုိစနစ္ဆုိးကုိ အစားထုိးရန္ ေကာင္းမြန္ေသာစနစ္တစ္ခု က်င့္သုံးၾကမည္ဟု သႏၵိဌာန္ခ်မွတ္ၾကလိမ့္ဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။

တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မင္းမ်ားသည္ ဆုိးသြမ္းေသာ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ သြန္သင္ရန္ ျပဳျပင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ျပည္သူမ်ား ဥစၥာဓန လုံျခဳံေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္နုိင္ေရးအတြက္ အတြက္ အာမခံေပးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စာေရးသူေနထုိင္ေသာ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာသားမ်ား ရုိက္ခံရျခင္း၊ အဖမ္းခံရျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈကုို ေပးရျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ၾကားေနရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ အဖမ္းခံ၊ အရုိက္ခံရျခင္းမ်ိဳးကုိ က်ေနာ္မဆုိလုိေတာ့ေပ။

ဒီႏွစ္လြန္ခဲ့ေသာ ဇြန္လ (၂၈) ရက္တြင္ PNO မွေတာ္လွန္ေရးကာလကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားပုံစံ အြိဳင္ေတာရေခၚ( လြယ္ပြတ္ေက်းရြာအုပ္စု) မွ အုပ္စုမွဴး ဦးခြန္ေအာင္သိန္းက ဦးေဆာင္ျပီး PNA စစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခြန္ေမာင္ကံ၊ ခြန္ေမာင္ဒ၊ ခြန္ေမာင္ခင္ ႏွင့္ ခြန္ေမာင္လြင္တုိ႔က အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ ဖာလုိင္အေပၚရြာမွ ခြန္ေမာင္ျဖစ္ ႏွင့္ ျဖီးဟန္းခါးရြာမွ ခြန္ေမာင္ျပားတုိ႔ကုိ ဖမ္းခ်ဳပ္ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး လူမဆန္စြာရုိက္နက္ ညင္းဆဲခဲ့ၾကသည္။

”က်ေနာ္တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးတယ္ က်ေနာ္တုိ႔က မခုိးရဘူးလုိ႔ ေျပာလည္းမရဘူး၊ ေတာင္းပန္လည္းမရဘူး ဘာမွျပန္မေျပာနဲ႔ဆုိျပီး ရွားဆူးကုိ္င္းမ်ားနဲ႔ ၀ါးလုံးေတြ ေၾကတဲ့ ငါတုိ႔ကုိ ရုိက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ငါတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံးကုိ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ တစ္ေယာက္ေလးခ်က္ ေရွာပ့္ရုိက္တယ္” ဟု အရုိက္ခံရသူ ႏွစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္္ လြယ္ပြတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မီးရဲ႕ေက်းရြာေန ခြန္ထြန္းသစ္က ေတာရေက်းရြာမွ ခုိးယူထားေသာ က်ြဲတစ္ေကာင္ကုိ ဆီဆုိင္ကြ်ဲႏြားေစ်းတြင္ သြားေရာင္းရန္အတြက္ လမ္းခုလတ္ရွိ ဖာလုိင္ေက်းရြာေန ခြန္ေမာင္ျဖစ္၏ ေနအိမ္တြင္ နံနက္စာ၀င္စားခဲဲ့သည္။ က်ြဲႏြားေစ်းတန္းတြင္လည္း ပြဲစားမ်ားက ခြန္ထြန္းသစ္ကုိ မသကၤာေသာေၾကာင့္ ကြ်ဲေရာင္းခြင့္လက္မွတ္ မထုတ္ေပးခဲ့ပါ။ ထုိကြ်ဲႏြားေစ်းတြင္ ျဖီဟန္းခါးရြာမွ ခြန္ေမာင္ပ်ာက ခြန္ထြန္းသစ္ႏွင့္ ကြ်ဲအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ စကားေျပာျဖစ္ခဲ့သည္။

”ကြ်ဲဘယ္ေလာက္ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းမလဲလုိ႔ က်ေနာ္ေမးလုိက္ေတာ့ သုံးသိန္းခြဲလုိ႔ သူကေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ထင္တာ ငါးသိန္းေလာက္တန္တဲ့ ကြ်ဲကုိ အဲေလာက္ေရာင္းေတ့ာ မ၀ယ္ရဲလုိ႔ ပုိင္ရွင္ထံမွ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္မယ္။ ျပီးေတာ့ နင္က သုံးသိန္းခြဲေတာင္းတာ ငါမင္းကို ေလးသိန္းေပးမယ္ ပုိင္ရွင္နဲ႔ အေရာင္း၀ယ္လုပ္မယ္ နင္က ငါးေသာင္းယူေပါ့”

ခြန္ထြန္းသစ္သည္ ကြ်ဲအေရာင္းအ၀ယ္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ဲကုိ ျပန္လည္ဆြဲဲျပန္ရာတြင္ ေတာရရြာမွ ကြ်ဲပုိင္ရွင္က လုိက္လံစုံစမ္းရာ ထီဟန္ထြိဳန္းရြာနား အေရာက္တြင္ က်ြဲခုိးသူ ခြန္ထြန္းသစ္အား လက္ပူးလက္ၾကပ္ ျပန္လည္ဖမ္းမိခဲ့သည္။ က်ြဲပုိင္ရွင္က ခြန္ထြန္းသစ္ကုိ အမႈဖြင့္တုိင္းတန္းအေရးယူမႈ မျပဳလုပ္ပဲ ကြ်ဲကုိသာျပန္ယူျပီး အိမ္ကုိျပန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေတာရအုပ္စုမွဴး( PNO မွ) ဦးခြန္ေအာင္သိန္းက ကြ်ဲခုိးသူကုိ အေရးမယူပဲ ကြ်ဲခုိးသူမဟုတ္ေသာ ခြန္ေမာင္ျဖစ္ ႏွင့္ ခြန္ေမာင္ပ်ာကုိ ဖမ္းခ်ဳပ္ျပီး ရုိက္နက္ညင္းဆဲခဲ့သည္။ ရ္ုိက္နက္ျပီး လြယ္ပြတ္ေက်းရြာရွိ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္ PNO ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဆရာေဖ်ာ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ကြ်ဲခုိးသူမဟုတ္ေသာ ရြာသားႏွစ္ဦးကုုိ ေငြက်ပ္ငါးသိန္း ေပးေလ်ာ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

”ငါတုိ႔ေတာင္းပန္ေတာ့ သုံးသိန္းနဲ႔ ဆယ္ရက္အတြင္းေပးမယ္လုိ႔ သေဘာတူခဲ့ရတယ္” ဟု ျဖီးဟန္းခါး ရြာသူၾကီးကုိ ေျပာသည္။

မရွိဆင္းရဲ ကြ်ဲခုိးသူထံတြင္ ေငြညစ္စားေတာင္းယူရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈတရားခံျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာေဖ်ာ္တုိ႔က အျပစ္မယူသည့္အျပင္ လစ္လ်ဴရွဴခဲ့သည္။ စြပ္စြဲခံရသူ ႏွစ္ဦးသည္ ထုိက္သင့္ေသာ ေငြ ဥစၥာရရွိနုိင္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ညင္းဆဲျပီးျခင္း ျဖစ္သည္။

တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာ ဥစၥာဓါနမ်ားကုိ ထိန္းသိန္းရန္၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေနထုိင္နုိင္ရန္ စိတ္ေစတနာ အမွန္တကယ္ရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္မကုိင္တြယ္ပဲ ပအုိ၀္းအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္အျမတ္ထုတ္ေနတာလဲ။

ဤျပႆနာမ်ိဳးသည္ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္သာမွာက အျခားပအုိ၀္းေဒသမ်ားတြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဴးေတာ္ေဆာင္သူ၊ အနစ္နာခံသူ ေခါင္းေဆာင္ဟု ဆုိင္းပုဒ္သတ္ျပီး ေဒသျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ကုိယ္က်ိဴးရွာ အျမတ္ထုတ္ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိသည္။

သက္ဆုိင္ရာ အထက္တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက သိရွိမႈ မရွိတာလား၊ သိလ်ွက္သားႏွင့္ လစ္လ်ဴရွဳျပီး ေအာက္ငယ္သားမ်ားကုိ မအုပ္ခ်ဳပ္နုိင္တာလား၊ ခ်က္စားတာမႏူးလုိ႔ ေပါင္းစားတာလား စသည့္လားမ်ားစြာ စာေရးသူက ပအုိ၀္းျပည္သူတစ္ဦး၏ ခံစားခ်က္ကုိ စိတ္ေစတနာအမွန္ျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ PNO သည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ေတာ္လွန္ခဲဲ့ျပီး ပေဒသရာဇ္စနစ္ က်င့္သုံးေနတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ေတာ္လွန္ရင္းနဲ႔ ထုိစနစ္ကုိ ႏွစ္သက္လက္ခံ က်င့္သုံးေနတာလား။

စာေရးသူ အေနျဖင့္ ပအုိ၀္းေခါင္းေဆာင္းတုိင္း တာ၀န္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူတုိင္း အာဏာအလြဲသုံးစားျခင္းျပဳလုပ္သည္ဟု မဆုိလုိပါ။No comments: