၅၁၀ စစ္တပ္သိမ္းထားေသာေျမယာ မွန္ကန္မႈရွိမရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စစ္ေဆး

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ဘုရားျဖဴရပ္ နယ္ေျမ (၄) လြယ္ခမ္းပါမိုးနဲရြာတြင္ ၅၁၀ စစ္တပ္သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာဧက ၇၂၀ ကို လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္အမိန္႕စာအရ သိမ္းဆည္းထားျခင္းဟုတ္ မဟုတ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္သိန္းက ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျမယာအေျခအေနႏွင့္အေနအထားကို လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျမယာျပန္ေပးျခင္းမဟုတ္ ျပန္ေပးပိုင္ခြင့္လည္း မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳမိန္႕ရမွပါ၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ မတရားမႈကို ေပၚလာမွာပါ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ျပည္သူအတြက္ လုပ္ေပးမွာပါ” ဟု ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္သိန္း က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသို႕ အသနားခံစာ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္တင္ၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္တြင္ မည္သည့္တံု႕ျပန္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။ ဒုတိယအႀကိမ္လည္း ေျမယာေကာ္မရွင္ ေနျပည္ေတာ္သို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္တင္ျပၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္တင္ျပၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ ယေန႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ရံုးသို႕ ေခၚကာ လာေရာက္ကြင္းဆင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျဖေပးသည္ျဖစ္ေစ မေပးသည္ျဖစ္ေစ လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္အတြက္ အလားအလာေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျမယာျပန္မရ မခ်င္း ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမယာအသိမ္းခံရသည့္ လယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
No comments: