ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေနာက္တံခါး တကယ္က်ိဳးပ်က္သြားၿပီလား (၂)

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ) | ဇြန္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၂

သစၥာေဖာက္မွဳ ‘ စံ ‘

သစၥာေဖာက္မီဒီယာေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြလိုဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ေျပာခဲ့တယ္။

ဆိုေတာ့ ျမန္မာေတြမရွိတဲ့ အေနာက္တိုင္းမီဒီယာေတြကို ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ နားလည္ေပးလို႔ရတယ္။ ဥပမာ CNN သတင္းဌာနက ရရွိခဲ့တဲ့ သတင္းရင္းျမစ္ဟာ ျမန္မာသတင္းဌာနက ျဖစ္ႏိုင္သလို လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြဆီကလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီအခါ သတင္းရင္းျမစ္ရဲ့ မရိုးသားမွဳအေပၚမွာ CNN လည္း သတင္းမွားကို တင္ဆက္ၿပီးသားျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ဒီအေပၚမွာ တစံုတရာ နားလည္မွဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းအမွားေတြကို တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ေတြရဲ့ တင္ျပမွဳေတြေၾကာင့္ CNN ဟာ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္သစၥာေဖာက္ေတြထဲမွာ က်ေနာ္တို ့မျမင္ႏိုင္တဲ့ သတင္း ရင္းျမစ္ေတြလည္းပါပါတယ္။

နားလည္မွဳမေပးႏိုင္တာ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တာက ျပည္ပအေျခစိုက္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကိုပါ။ အဲဒီ မီဒီယာေတြမွာ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သတင္းေထာက္ အပါအ၀င္ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ျမန္မာေတြျဖစ္လို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကို တိုင္းျပည္သစၥာေဖာက္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

အယူအဆျခင္းမတူမွဳအေပၚမွာ (သို ့မဟုတ္) ခံစားခ်က္အေပၚမွာ ေျပာဆိုေနျခင္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာလိုတယ္။ တိုင္းျပည္အေပၚသစၥာေဖာက္မွဳ ‘ စံ ‘ ဟာ ရိုးရွင္းပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေအာင္ နစ္နာေအာင္လုပ္ျခင္းဟာ သစၥာေဖာက္မွဳရဲ့ ‘ စံ ‘ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ သစၥာေဖာက္မွဳ ‘ စံ ‘ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သြယ္၀ိုက္လို ့ျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ထိပါးလာျခင္းအေပၚမွာ သစၥာေဖာက္ျခင္း သစၥာေစာင့္သိျခင္းကို တိုင္းတာရမွာျဖစ္တယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြဟာ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ ရပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးမွသည္ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားေတြရွိတယ္။ သူတို ့ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရင္း ေဘးတီးေပးတဲ့ မီဒီယာေတြဟာလည္း အလိုတူ အလိုပါလုပ္ေဆာင္မွဳေတြရွိတယ္။

ဆိုေတာ့ အဲဒီမီဒီယာေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ေတြျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ သစၥာေဖာက္ ေလာက္ေကာင္ေတြအျဖစ္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုဘဲ ဟန္ေညာင္ေ၀လို ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာလည္း တိုင္းျပည္ရဲ့ အႏၱရာယ္ေကာင္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိေသးရင္လည္း (က်န္ေနေသးရင္လည္း) တိုင္းျပည္သစၥာေဖာက္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ရ ပါလိမ့္မယ္။

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွာ ရပ္တည္မွဳဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚမွာ ရပ္တည္ မွဳျဖစ္တယ္။ ဒီ ‘ စံ ‘ ဟာ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိမွဳ ‘ စံ ‘ လည္းျဖစ္တယ္။ ထပ္ေျပာမယ္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားနဲ ့ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ထိပါးလာျခင္း ‘ စံ ‘ နဲ ့ ဘယ္သူ ့ကို မဆို ဘယ္အဖြဲ ့အစည္းကိုမဆို ဘယ္မီဒီယာကို မဆို “တိုင္းျပည္သစၥာေဖာက္“ အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုတာ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အာဏာကို ညႊန္းဆိုျခင္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တခါတည္းေျပာထားခဲ့မယ္ ။


အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွာ ညီညြတ္ေရး

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာရင္ အဲဒီအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္လက္ဟာ ဘယ္သူနဲ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ျခင္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ဖို ့အသင့္ ဘဲလို ့ စကား၀ိုင္းတခုမွာ ေျပာျဖစ္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြတဦးကေတာ့ ေျပာပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဆင္တဲ့ ကြင္ထဲကို ၀င္သြားၿပီလို ့မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။

ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက ဆင္ထားတဲ့ ကြင္ဆိုတဲ့ မေရရာတဲ့ စကားေတြကို ယံုၾကည္ဖို႔ထက္ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ရဲ့ က်ေရာက္ေနတဲ့ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ဖို ့က လက္ေတြ႔က်ေနပါတယ္။ ဆင္ထားတဲ့ကြင္လားလို ့သံသယေတြနဲ ့စဥ္းစားေနခ်ိန္မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက က်ဆံုးသြားၿပီဆိုရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့အေတြးကို ဆက္ေတြးရမွာျဖစ္တယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ့တိုက္ပြဲ၀င္မွဳဟာ ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မွဳသ႑ာန္အေပၚမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ မပါ၀င္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးစနစ္ စသျဖင့္ အေပၚမွာ တိုက္ပြဲ ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ေပမယ့္ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ မပါ၀င္ဘဲ တိုင္းျပည္လံုၿခံဳေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ ဆိုတာ ရွိကို ရွိေနရမယ္ဆိုတာ လံုး၀ယံုၾကည္ထားတယ္။ ဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား တနည္းအားျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ေရးမွာေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ ့လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးဆိုတာ တိုင္းျပည္အေပၚတကယ္ သစၥာေစာင့္သိရင္ လုပ္ကို လုပ္ရမယ့္အလုပ္ပါ။

ဒီေနရမွာ ကိုကိုႀကီးရဲ့ရပ္တည္မွဳက ရိုးတယ္ ရွင္းတယ္ ျပတ္တယ္။ ကိုကိုႀကီးရဲ့ ရပ္တည္မွဳဟာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားနဲ ့အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အေပၚမွာ ရပ္တယ္။ ကိုကိုႀကီးရဲ့ ရပ္တည္မွဳဟာ သစၥာေဖာက္မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကို စိန္ေခၚျပခဲ့တယ္။ တဘက္မွာလည္း ႏွာေစးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ပုပ္ႏိွဳးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္လို ့ ျပည္ပမီဒီယာအခ်ိဳ႕က ကိုကိုႀကီးသတင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ ပါးပါးေလးသာ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ သူေျပာတဲ့ တိုင္းျပည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာရင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု တပ္မေတာ္အင္အားစုနဲ႔ပါ လက္တြဲတိုက္ပြဲ၀င္သြားမယ္ဆိုတဲ့စကားကို ခ်န္လွပ္ခဲ့တာေတြ ေတြ ့ရတယ္။

ဆိုလိုတာက ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲကြဲျပား ကြဲျပား အစိုးရနဲ ့ဘယ္ေလာက္ဘဲ အတိုက္ခံျဖစ္ေနျဖစ္ေန အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွာ ညီညြတ္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံဘဲျဖစ္ျဖစ္ မတူကြဲျပားတဲ့ အင္အားစုေတြဟာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွာ တညီတညြတ္တည္း ရွိၾကတာခ်ည္းျဖစ္တယ္။

ဆိုေတာ့ ဒီလို အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားနဲ ့ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာတဲ့ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးမွာ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနျခင္း ေဘးတီးေပးျခင္း စတဲ့လုပ္ရပ္ေတြနဲ ့ အဲဒီအေပၚမွာ ရပ္ၾကတဲ့ အုပ္စုေတြ ကြဲျပားသြားျခင္းဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းတယ္လို ့ေျပာရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ့ရန္သူကို ကြဲကြဲျပားျပား သိလိုက္ရ လို ့ျဖစ္တယ္။

ဆိုေတာ့ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာေရာ ခုအစိုးရလက္ထက္မွာပါ ႏိုင္ငံေရးအရ မတူညီမွဳ အေပၚမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြရဲ ့ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေပၚမွာ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အဲဒီအေပၚမွာ ညီညြတ္ခဲ့ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မဟာ အင္အားျဖစ္တယ္လို ့ေျပာခ်င္တယ္။

တပ္မေတာ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအတြက္ ရွိကို ရွိရမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအေပၚ ထိခိုက္လာရင္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေတြကို ေခတၱေဘးဖယ္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႕ တသားတည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။

ထပ္ေျပာမယ္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီး ပြားအေပၚမွာဘဲ ရပ္မယ္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွာဘဲ ညီညြတ္စြာနဲ႕တိုင္းျပည္ရဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ရပါလိမ့္မယ္။


ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီတို ့ရဲ့ပန္းတိုင္ေျပာင္းသင့္

ဒီေန ့ေခတ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွဳေတြအရ အျခားတိုင္းျပည္တျပည္မွာ အဲဒီတိုင္းျပည္ရဲ့ သစၥာကို ခံယူရင္း ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ျမန္မာျပည္ဖြား အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြ၊ သူတို႔ရဲ့မ်ိဳးဆက္ေတြကလည္း အေမရိကန္မွာ ေမြးလာေပမယ့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားရယ္လို ့ျဖစ္မလာသလို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရး ေတာင္းဆိုလာရင္လည္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္မလာဘဲ ႏိုင္ငံထဲက ေမာင္းထုတ္ခံရတဲ့အျဖစ္နဲ ့ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုဘဲ အျခားတိုင္းျပည္ေတြကို လွမ္းၾကည့္ရင္လည္း ဒီလိုဘဲေတြ ့ရမွာပါ။

ဆိုေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြဟာ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ ရပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲရမယ့္ အေနအထားကို ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဆက္စပ္ၿပီးေျပာခ်င္တာက ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ ဆိုတာပါဘဲ။ တခ်ိဳ ့က ေထာက္ျပၾကတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို ့မျဖစ္မေန ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမယ္။ ခင္ဗ်ားတို ့ ဒီလူေတြကို အားလံုးေမာင္းထုတ္ပစ္မလား ဒါမွမဟုတ္ အကုန္သတ္ပစ္မလား။ အဲဒီလိုလုပ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို ့ရႏိုင္မယ္ ထင္သလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးရင္း တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံေပးရမလို ေျပာဆိုတာေတြေတြ ့ရတယ္။

အေျဖကေတာ့ ရွင္းတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြအေနနဲ ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရး ဇြတ္အတင္းတိုး၀င္ေနျခင္းကို ခ်က္ျခင္းရပ္လိုက္ပါလို႔ဘဲေျပာခ်င္တယ္။ တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးတဲ့လုပ္ရပ္တိုင္းဟာ တနည္းတဖံုက်ဆံုးေစမွာျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြအေနနဲ ့ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ ရပိုင္ခြင့္ကိုသာ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္သင့္တယ္လို ့ဘဲေျပာခ်င္တယ္။


ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ပန္းတိုင္

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြရဲ့ပန္းတိုင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးမွသည္ တိုင္းျပည္ဖဲ့ ထုတ္ေရးျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ဆရာေက်ာ္၀င္းရဲ့ေဆာင္းပါးကို ကိုးကားခ်င္တယ္။ ဒီမိုကေရစီကႏုႏု မုန္တိုင္းက ထန္ထန္ (ေဘးမွ ရပ္ၾကည့္မေနႏိုင္ေတာ့သည့္ လူတစ္ေယာက္ဧ။္ အထူးစိုးရိမ္ ေသာက) ေဆာင္းပါးထဲက တခုကို ထုတ္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဆရာ့ေဆာင္းပါးမွာ “ စစ္ၿပီးေခတ္အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားေအာက္တြင္ ျပႆနာမွာ အၾကမ္းဖက္ႏိုင္ငံေရး သေဘာေဆာင္လာၿပီး မူဂ်ာဟစ္အမည္ျဖင့္ လ်ဳိ႕ဝွက္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ရန္ကုန္အစိုးရကာလ၊ ၁၉၄၉ - ၅၀ မွာဆိုလွ်င္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္တို႔မွာ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ားလက္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ မူဂ်ာဟစ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ၊ သီးျခားအစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ (Hugh Tinker: The Union of Burma- page 34) ထိုသည္၏ေနာက္ပိုင္း (၁၉၅၂ - ၅၂ ႏွင့္ ၅၄) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ႏွိမ္ႏွင္းၿပီးမွ သာ တစ္စံုတရာတည္ၿငိမ္ေျခကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ျပႆနာကိုအၿပီးအျပတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္ကား မဟုတ္။ စစ္ေအးလြန္ေခတ္၏ အေျခအေနသစ္ေအာက္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အမည္သစ္ျဖင့္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာျပန္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ ထူးျခားခ်က္ကား ဒီမိုကေရစီခ်န္ပီယံဆိုေသာ မီဒီယာအခ်ဳိ႕ကိုယ္တိုင္က မီးေလာင္ရာ ေလပင့္လုပ္လာၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္၊ ယေန႔ ရခိုင္ အေရးမွာ အဆိုပါမီဒီယာအခ်ဳိ႕ စြပ္စဲြေျပာဆိုေနၾကသလို လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ား၏ အေရးမဟုတ္။ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အေရး ပို၍ပင္မဟုတ္“ ဟု အတိတ္အေၾကာင္းနဲ ့ယခုအျဖစ္အပ်က္ကို ယွဥ္ၿပီး သံုးသပ္ ထားပါတယ္။

ဆိုေတာ့ ဆရာ့ေဆာင္းပါးမွာ မပါ၀င္ေသးတဲ့ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရး အေထာက္အထားေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ေနာက္တခ်က္ေျပာခ်င္တာက ကေန ့ ရခိုင္ျပည္အျဖစ္အပ်က္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြဟာ အၾကမ္းဖက္အယ္လ္ကိုင္ဒါးနဲ ့ ပတ္သက္ေနတဲ့ အေထာက္အထားအခ်ိဳ့၊ ဒီအေရးအခင္း မျဖစ္ခင္ အိႏၵိယ ပညာရွင္က ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြဟာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ေတြနဲ ့ပတ္သက္ေနတယ္လို ့ ေထာက္ျပခဲ့ဖူး သလို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ကို Jamaat-e-Islam က လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ ေျပာခဲ့တာေတြရွိတယ္။

ဘဂၤလီ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ Jamaat-e-Islam က ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ေပးေနျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡနဲ႕ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး Mrs, Dipu Moni က ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လွဳံ ့ေဆာ္သူဟာ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္တိုင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအျမစ္မရွိေထာက္ျပမွဳကို ျငင္းပယ္ရပါလိမ့္မယ္။

တဆက္တည္းေျပာခ်င္တာက ဘယ္အရာမဆို အခ်က္အလက္အေပၚအေျခခံၿပီး ေျပာမွ ယုတၱိရွိတဲ့စကားျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီေန ့ကမၻာႀကီးဟာ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ေျပာၾက ဆံုးျဖတ္ခ် ေကာက္ခ်က္ခ်မွ အမွန္တရားလို ့လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ကမၻာဆိုတာ မေမ့ဖို ့ေျပာခ်င္တယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို ့တံဆိပ္တပ္လာရသလို တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့အုပ္စုေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ေျပာေနျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလကပင္ ကေန ့အခ်ိန္ထိ တစိုက္မတ္မတ္ မ်ိဳးဆက္တဆက္ၿပီး တဆက္ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ ့ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့အေျဖကို တိက်စြာေပးမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါၿပီ။

7 Day News သတင္းမွာေတာ့ AZG အဖြဲ ့က ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ဦးေက်ာ္လွေအာင္အား အယ္လ္ကိုင္ဒါမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ ဖမ္းဆီးမိထားၿပီး စစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း စစ္ေတြအမွတ္ (၁) ရဲစခန္းက အတည္ျပဳခဲ့သတင္းနဲ႔ ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန ့မွာ တႏိုင္ငံလံုးလွဳပ္ရွားေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဘဂၤလီ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္သမီးဆီက ဖမ္းမိခဲ့တဲ့သတင္းေတြဟာ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမွသည္ တိုင္းျပည္ဖဲ့ထုတ္ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတာထင္ရွားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းဖန္တီးလိုတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြကို ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြ အေနနဲ႔လည္း ကိုျမေအးဆန္႔က်င္သလို ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ဖို ့အခ်ိန္တန္ၿပီ။

ဆရာေက်ာ္၀င္း စကားနဲ ့ထပ္ေျပာရရင္ ယေန႔ ရခိုင္အေရးမွာ အဆိုပါမီဒီယာအခ်ဳိ႕စြပ္စဲြေျပာဆိုေနၾကသလို လူနည္းစု ဘာသာဝင္မ်ား၏ အေရးမဟုတ္။ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အေရး ပို၍ပင္မဟုတ္လို႔သာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဆရာ့စကားကို ဘာသာျပန္ရရင္ လူနည္းစု အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းမဟုတ္ သလို ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့အတြက္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအေရးပိုလို ့ေတာင္မဟုတ္လို ့ဘာသာျပန္ရပါလိမ့္မယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့အေနာက္တံခါး တကယ္က်ိဳးၿပီလား

က်ေနာ္ဒီေဆာင္းပါးေရးေနစဥ္မွာ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္မတပ္ဘဲ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေလးေတြတပ္ရင္း ေရးေနခဲ့ပါ တယ္။ ေဆာင္းပါးေရးေနရင္း ငါးမိနစ္ခန္ ့ အနားယူေနခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္အမ်ိဳးသမီးက ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို နားေထာင္ေနစဥ္မွာ အမွတ္မထင္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေနာက္တံခါး က်ိဳးသြားၿပီ” ဆိုတဲ့အသံပါ။ ဒီအသံဟာ က်ေနာ္ရင္ကို လွဳပ္ခါေစခဲ့တယ္။ က်ေနာ့္ေသြးေတြကို ဆူေ၀ေစခဲ့တယ္။ ဆိုေတာ့ ဦးလွျမင့္ေျပာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေနာက္တံခါး က်ိဳးသြားၿပီဆိုတဲ့စကားကို က်ေနာ့္ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္အျဖစ္သံုးစြဲရင္း ေမးခြန္းတခုေမးခဲ့ပါတယ္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေနာက္တံခါး တကယ္က်ိဳး ပ်က္သြားၿပီလား?” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ဒီေမးခြန္းကို က်ေနာ္အပါအ၀င္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးကို ေမးလိုတဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းရဲ့အေျဖကို က်ေနာ္အရင္ ေျဖရရင္ က်ေနာ္တို ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေနာက္တံခါး လံုး၀ မက်ိဳးေသးပါဘူး။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တံခါးလာေခါက္ခံရျခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔သာ ေျဖခ်င္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို ့အားလံုး သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေတာ့ “က်ေနာ္တို ့ရဲ့ သေဘာထားကေတာ့ က်ေနာ္တို ့ရဲ့ ပိုင္နက္နယ္ေျမကို တလက္မွ အဆံုးအရွံဳးအခံဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘိုးေဘးစဥ္ဆက္ အေမြေပးခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို ့ရဲ့ေျမ၊ က်ေနာ္တို ့ရဲ့ေလ၊ က်ေနာ္တို ့ရဲ့ေရကို တလက္မမွ မေပးဘူး၊ က်ေနာ္တို ့ ကာကြယ္သြားမွာပါ၊ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းရမယ့္ အေနအထားကို မေန႔ညကတည္းကေရာက္တယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ၀င္ေပါက္ အေနာက္ဘက္တံခါးကို က်ေနာ္တို ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေသခံၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ အငတ္ခံၿပီးျဖစ္ျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္“ လို႔ေျဖပါတယ္။

(၈၈)ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးကလည္း ေျဖခဲ့ပါတယ္။ အင္အားႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုေတာင္ စိန္ေခၚျပခဲ့ပါတယ္။ ကိုျမေအးကလည္း “အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့အေရးလို ဖန္တီးေနတဲ့ လူေတြရွိတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုက အစၥလာမ္ေတြေလ။ ဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ အေရးဆိုၿပီး လုပ္ေနတဲ့ အစြန္းေရာက္တဲ့သူမ်ား ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ျမန္မာမြတ္စလင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြကို ေျပာခ်င္တယ္။ မွန္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ကပ္ေနလို႔ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားေရး ခံကတုတ္ကိုေတာ့ ျပင္ရမွာပဲ။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္လံုး၀ နားလည္တယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ သန္းရာေက်ာ္ ႏိုင္ငံကေန ၿပိဳလာမယ့္ လူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေတြ စိုးရိမ္မယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ထားတယ္။“ လို ့ေျဖပါတယ္။

ဆိုေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေနာက္တံခါး တကယ္မက်ိဳးေသးဘူးဆိုတာကို က်ေနာ္တို ့ရဲရဲႀကီး ေျပာရဲသလို ရဲရဲႀကီး ကာကြယ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔နိုင္ငံရဲ့ အေနာက္တံခါးကိုေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တံခါးလာေခါက္ခံခဲ့ရတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ၀န္ခံဖို ့လိုလိမ့္မယ္။

ေဆာင္းပါးရဲ့အဆံုးကိုေတာ့ သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာေက်ာ္သက္စကားနဲ ့အဆံုးသတ္ခ်င္ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ က်ေနာ့္ရဲ့ေမးခြန္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဆရာေျဖသြားခဲ့တဲ့အေျဖေလးပါ။ “ရခိုင္သားတို႔သည္ အိႏၵိယတိုင္းတို ့နယ္စပ္မွ ၀င္ေရာက္လႊမ္းမိုးမည့္ေဘးကို ကာကြယ္ခဲ့သည္။ ရခိုင္သားတို႔ကသာ အိႏၵိယတိုင္းသားတို ့ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို တားဆီးဟန္ ့တားျခင္းမျပဳႏိုင္ပါလ်ွင္ ယေန႔ရခိုင္ေဒသကို ပါကစၥတန္ဧ။္ လက္ေအာက္ခံ နယ္ေျမ အျဖစ္ျဖင့္ ျမင္ရမည္ျဖစ္ေလသည္။ ရခိုင္သားတို႔သည္ နယ္စပ္ေဒသမွ တိုင္းတပါးသားမ်ား ၀င္ေရာက္၍ လႊမ္းမိုးမည့္ ေဘးကို ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ ကာကြယ္ခဲ့ၾကရာတြင္ အိႏၵိယသားတို ့ႏွင့္ ကြဲျပားေသာ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းတို႔ကို လက္နက္သဖြယ္ စြဲၿမဲကိုင္ထားၾကေလသည္။ ရခိုင္သားတို႔ဧ။္ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အ၀တ္ အစား အမူအက်င့္ႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာေရးတို႔သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တမ်ိဳးအျဖစ္ႏွင့္ အၿမဲတေစ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ျပဳေပးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကေလသည္“ ။ ။

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)
ဇြန္ (၁၉) ၂၀၁၂ ည ၁၁း ၃၆

No comments: