ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအတြက္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္း ေသာ ေရေႏြး ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပး လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီး ေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံု ပံုမွန္ လည္ပတ္ ႏုိင္ေရး အတြက္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းမွ ေန႔စဥ္ ေက်ာက္မီး ေသြး တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္ယူ ေပးရေၾကာင္း သိရသည္။

"လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ဖို႔အတြက္ ေရေႏြးေငြ႕ ေတြကို ရရွိဖို႔ ေက်ာက္မီး ေသြးေတြကို အသံုးျပဳရ တာပါ။ လွ်ပ္စစ္ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀ ထုတ္ လုပ္ေပး ႏုိင္တဲ့ စက္ႏွစ္ လံုးနဲ႔ လည္ ပတ္ေနတဲ့ အတြက္ ေန႔စဥ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္ကို ထုတ္ လုပ္ၿပီး မဟာ ဓာတ္အားေပးလိုင္းထဲ သို႔ ထည့္သြင္းေပးလွ်က္ရွိတယ္" ဟု တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ဧဒင္လုပ္ငန္းစု၏ ရွမ္း႐ိုးမနဂါးကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာဦးေအးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း တီက်စ္ေက်းရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတည္ရွိကာ Lignite ေက်ာက္မီးေသြး အမ်ဳိးအစားထြက္ ရွိလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းႏွင့္ တီက်စ္ ေရေႏြးေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုအား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၌ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ မဟာဓာတ္အားလိုင္း အတြင္းသို႔ ေန႔စဥ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၀ ခန္႔ အားေပးပို႔လ်က္ရွိသည္။

”ေရအားလွ်ပ္စစ္က ေႏြမွာဆို ရင္ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာတတ္ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား လိုအပ္ခ်က္ကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ ေက်ာက္ မီးေသြးအသံုးျပဳ ေရေႏြးေငြ႕သံုးလွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးတာက အကုန္ အက်အေနနဲ႔လည္း သက္သာ တယ္။ ေနာက္ၿပီး တီက်စ္ေဒသကို ဘူမိေဗဒႏွင့္ ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြေရး က ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ ေနာက္ႏွစ္ ေပါင္း ၂၇ ႏွစ္ေလာက္အထိ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးသိုက္ႀကီးတစ္ခု ရွိေနတယ္။ အဲဒီ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းက ထြက္တဲ့ ေက်ာက္ေတြအားလံုးကို ရွမ္း႐ိုးမနဂါးကုမၸဏီက တာ၀န္ယူၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို တင္ပို႔ေပးရတယ္” ဟု ဦးေအးလြင္ က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေက်ာက္မီးေသြး ထြက္ရွိရာေဒသမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း တီက်စ္ေဒသကဲ့သုိ႔ ေက်ာက္မီးေသြး စိုက္အဆင့္မ်ားျပားလွသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးရွိရာေဒသ နည္းပါး ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာအပိုင္းႏွစ္ပိုင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းဟာ တျခားတြင္းေတြလို လိုဏ္ေခါင္းစနစ္နဲ႔ သတၱဳတူးေဖာ္ တာမဟုတ္လို႔ အႏၲရာယ္မရွိပါဘူး။ ဟင္းလင္းဖြင့္စနစ္နဲ႔ အေပၚယံေျမ လႊာေတြကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေက်ာက္ မီးေသြး တူးေဖာ္ျခင္းဆိုၿပီး ခြဲျခား ထားပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ေျမ သား ၅ မီတာက်ဴ (၅ာ၃)ကို ဖယ္ ထုတ္ပစ္မွ ေက်ာက္မီးေသြးတစ္တန္ ကို ရရွိတာပါ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းကေန ေန႔စဥ္ေျမသား ပမာဏ ၁၀၀၀ မီတာက်ဴကို ဖယ္ ရွားၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးတန္ ၂၀၀၀ ကို ၂၄ နာရီအဆုိင္း ၃ ဆုိင္းခြဲကာ ၀န္ထမ္းအင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ လည္ပတ္ေနတယ္။ ေျမႀကီးဖယ္ရွား တဲ့စက္ေတြကို တ႐ုတ္ျပည္ကေန ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးကေတာ့ ေဒၚ လာ ၄ သန္းဖိုးေလာက္ ကုန္က်ခဲ့ ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး ေတြကို က်ိတ္ေခ်စက္ေတြနဲ႔ ေခ် ဖ်က္ၿပီး ၂ မိုင္နီးပါးရွိတဲ့ တီက်စ္ေရ ေႏြးေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုထဲကို Conveyor ေတြကေန ပို႔ေပးရတာပါ။ စက္႐ုံေရာက္ေတာ့ ဘြိဳင္လာ ႏွစ္လံုးကို ေက်ာက္မီးေသြး အပူေပးတာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ထြက္လာၿပီး မဟာဓာတ္အားလိုင္းေတြထဲကို အားျဖည့္ေပးေနတာပါ” ဟု ရွင္းျပသည္။

တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳ တြင္းအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ အေပၚယံေျမႀကီးေပါင္း ၆ သန္း မီတာက်ဴအား ဖယ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁ သန္းခြဲအား အဆုိပါစက္႐ံုသို႔ ေပးပို႔ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

”စက္ေတြက ၂၀၀၅ ကတည္း က အခုအခ်ိန္ထိ ေန႔စဥ္လည္ပတ္ ေနတာပါ။ တစ္ရက္မွမနားဘဲ ၂၄ နာရီ လည္ပတ္ေနတာပါ။ အခက္ အခဲေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီပဲ၊ ေျမ သားျပတ္ေရြ႕တာ၊ ေရမျပတ္စုပ္ ထုတ္ေနတာေတြရွိပါတယ္။ အမွတ္ (၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ကလည္း အၿမဲတမ္းပံုမွန္ေပး ပို႔ႏုိင္ေအာင္ တြန္းအားေပးေနတာ ပါ။ ေလးႏွစ္ေလာက္လည္ပတ္ေန ရေတာ့ စက္ေတြက က်ေနၿပီ။ ျပန္ ၿပီးျပဳျပင္မႈေတြ လုပ္ေနရပါတယ္” ဟု ဦးေအးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္း႐ုိးမနဂါးကုမၸဏီအေန ျဖင့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးအား တာ ၀န္ယူကာ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ စက္ကိရိ ယာမ်ားတပ္ဆင္ရာ၌ ၂၈ ဘီလီယံ ခန္႔ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ရရွိသည့္ အက်ဳိး အျမတ္မွာ ေျပာပေလာက္ေအာင္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအးလြင္က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

”ျပဳျပင္စရိတ္နဲ႔ဆိုရင္ ကုမၸဏီ အေနနဲ႔အက်ဳိးအျမတ္မရသေလာက္ နည္းပါပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္မွာ ေတာ့ ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ဳိးရွိလာ မွာပါ။ ကုမၸဏီကေမွ်ာ္လင့္တာ ေတာ့ ေနာင္အႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ အထိေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးေတြ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မွာပါ”ဟု ဦးေအးလြင္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္ေရး(တီက်စ္)အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားစုစုေပါင္း ပ်မ္းမွ် ၁၃၁ ၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.geolfriends.com

No comments: