ဆီဆုိင္ရွိ ျမန္မာတပ္စခန္းမ်ားကို ပအို၀္း၀င္တိုက္၊ ႏွစ္ဦးေသ

ခြန္ေအာင္ျမတ္
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဆီဆုိင္မိဳရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္စခန္းမ်ားကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ပီအဲန္အယ္လ္ေအ)က ယခုရက္ပုိင္းအတြင္းတြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ တပ္ကပ္ကီး တဦးအပါအ၀င္ ႏွစ္ဦးေသဆံုးသည္

ဆီဆုိင္မိဳ အေျခစိုက္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုခံဳေရးတပ္ဖြဲ(စရဖ)ရံုးႏွင့္ ခမရ (၄၂၃) တပ္စခန္း တိုကို ယခုလ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေနတြင္ ပီအဲန္အယ္လ္ေအက ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပအို၀္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ (ပီအဲန္အယ္လ္အို) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးကီး ခြန္သူရိန္က ေျပာ သည္

အဲဒီတုိက္ပြဲမွာကေတာ့ က်ေနာ္တို ဖက္မွာေတာ့ အက်အဆံုးမရွိပါဘူး နအဖ ဘက္မွာ ကေတာ့ စစ္ ဘက္ေရးရာ လံုခံဳေရးတပ္ဖြဲက က်ေနာ္တို ေလ့လာစံုစမ္းသိရွိရတဲ့ သတင္းအရဆိုရင္ေတာ့ တပ္ကပ္ကီးအဆင့္ရွိတဲ့ သန္းစိုး ေသဆံုးပီးေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲက တစ္ေယာက္က်တယ္လို သိရတယ္ အဲဒီ (၄၂ ၃) တပ္မွာေတာ့ ဘယ္ေလာက္က်တယ္္ရာရတဲ့ သတင္းကလည္း အတိအက် မသိရေသးပါဘူး စံုစမ္းဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

ယခုတုိက္ပြဲသည္ တုိင္းျပည္ကို မတရားအာ
ာရယူထားပီး တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးအေပၚ အကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ စစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးကီး ခြန္သူရိန္က ေျပာသည္

နအဖအေနနဲ ရုတ္မက္ Road Map (၇) ခ်က္ အတုိင္းကို ဆက္ပီးေတာ့မွ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က် ေနာ္တို ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲအေနနဲက နအဖနဲ ႏုိင္ငံေရး စကားေျပာစရာလည္း မရွိဘူး အဲေတာ့ ေနာက္တက္လာမယ့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေပါ့ ျပည္သူလူထုကေနပီးေတာ့မွ ေရြး ခ်ယ္တင္ ေျမာက္ထားတဲ့ တရား၀င္အစိုးရနဲပဲ က်ေနာ္တို ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေရးကိစေတြ ႏုိင္ငံေရး ကိစေတြ စကားေျပာ မယ္ဆိုတဲ့ က်ေနာ္တို သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ရွိပါတယ္ဟု၄င္းက ဆက္ ေျပာသည္


ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ
(ပီအဲန္အယ္လ္အို) က ယေနကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျပီး နအဖစစ္အစိုးရအား စစ္အာရွင္စနစ္တည္မဲေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု (၇)ခ်က္ႏွင့္ အမိန္အာာျဖင့္က်င္းပခဲ့ေသာ အတုအေယာင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေျခခံမူ(၁၀၄) ခ်က္ကို ျပန္လည္ုပ္သိမ္းရန္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားျဖင့္ ကားျဖတ္ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲစည္းပီး ကားျဖတ္အစိုးရသို အာာ လြဲအပ္ရန္ ေတာင္းဆို ထားသည္

တျပည္လံုးအတိုင္းအတာအရ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မမ်ား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရး ျပင္ဆင္ျခင္း စစ္ဆင္ေရးထိုးျခင္း လုပ္ကံသတ္ျဖတ္ျခင္းင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္ရန္ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စစ္ တန္းလ်ားသိုျပန္ရန္ ေတာင္းဆိုထားျပီး မလိုက္ေလ်ာပါက စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မအရွိန္ျမင့္ ဆက္လက္ လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ဟု ေကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္

ပီအဲန္အယ္လ္အို သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲမွ ခြဲထြက္ျပီး ေနာက္ဖြဲစည္းခဲ့သည့္ အဖြဲျဖစ္ျပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး မ်ဳိးဆက္ ျဖစ္သည္ဟုေကညာခ်က္တြင္ေဖၚျပထားသည္

ျမန္မာစစ္အစိုးရထံ တရား၀င္ လက္နက္အပ္ႏွံသြားသည့္ ဗိုလ္မွဴးကီး ခြန္ခ်စ္ေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ရွမ္းျပည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ (ရလလဖ) အဖြဲ၀င္တဦးက ၁၇ ရက္ေနတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေကာင္း ယင္းတုိက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးဒ္ရာရမမ်ားရွိေကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္

No comments: