ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေဆြးေႏြးမည္

မတ္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျဖစ္ၿပီးေသာ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ PNLO ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တို႔ မတ္လ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ PNLO ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာ ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးၾကီးက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႔ဖို႔ ရွိတယ္။ ဦးႀကီး ဦးေအာင္မင္းဆီက ဖိတ္စာေရာက္လာလို႔ က်ေနာ္တို႔ ထြက္လာတာ။ သူတုိ႔ အစုိးရဘက္က လာႀကိဳတယ္။ ခု သထံုေရာက္ၿပီ။ မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ဝင္မယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ေယာက္ တက္မယ္။ ၅ ေယာက္က ရန္ကုန္မွာ ေရာက္ေနၿပီ” ဟု PNLO ဥကၠ႒ က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသျဖင့္ ယေန႔ လားရွိဴးၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပေနေသာ ရွမ္းႏွင့္ကယား ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

PNLO သည္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလြတ္သေဘာ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္အဆင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ သည္။

သေဘာတူညီခ်က္အရ PNLO ၏ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာက္မယ္ႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ရွိ သထံုၿမိဳ႕တြင္ ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ညွိႏႈိင္းသြားရန္ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ခိုင္မာေရး၊ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး၊ ဆက္ဆံေရးရုံး လုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေရး၊ PNLO/PNLA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ တပ္တည္ေနရာ ညွိႏႈိင္းေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ ထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

PNLO ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားညီလာခံမွ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ နယ္စပ္တြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိကာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ တုိင္းရင္းသား တန္းအခြင့္အေရး အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၁၁ ဖြဲ႔ပါ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ UNFC တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္သည္။
-----------------

မတ္ခ်္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနစြဲျဖင့္ မဇိၥ်မ အင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္သတင္းကုိ ျပန္လည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: