PNLO ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ခြန္ရာဇာ(ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၂၅၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNLO ကိုယ္စားလွယ္တို႕ မတ္လ ၂၃ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar peace center တြင္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိုင္းေဆြးေႏြးရာမွာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ PNLO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႕ႀသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူခဲ့ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းေရးကို ယေန႕အခ်ိန္ထိ ခိုင္မာလွ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ PNLO အတြက္ သတ္မွတ္ေပးေသာ လႈပ္ရွားနယ္ေျမအတြင္းသို႕ အျခားအပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈအခ်ဳပ္မွာ
၁။ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္ဆိုင္းေရးကိစၥကို ဆက္လက္အတည္ျပဳပါမည္။
၂။ Code Of Conduct ကိစၥကိုလည္း သေဘာတူညီပါသည္။
၃။ ဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးရံုးမ်ားကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးကို သေဘာတူညီပါသည္။
၄။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား ရရွိႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
၅။ ကယ္ဆယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႕က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥကို ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ပါမည္။
၆။ စီးပြားေရးက႑ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၇။ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးကိစၥမွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၈။ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အလုပ္သမားက႑ကို ပိုမိုပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၉။ ေနာက္တဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ စသည့္အခ်က္ ၉ ခ်က္ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

"ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ကို တက္ေရာက္ခ်င္တယ္။ ေထာင္ႏွင့္ ေသာင္းခ်ီရွိတဲ့ ပအိုဝ္းလူထုေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည္နယ္အဆင့္ရလာဒ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရလာဒ္ကို ျပန္လည္ရွင္းျပေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ရရွိမယ္။ အဘက္ဘက္မွ ရလာဒ္ေကာင္းေတြကိုလည္း ရရွိေနၿပီ"
 ဟု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNLO ဥကၠဌ ခြန္ဥကၠာ က ေျပာသည္။

"ေလာေလာဆယ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီလုပ္ငန္းကို ရည္မွန္းခ်က္မရွိေသးပါဘူး။ လက္ရွိပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO က တည္ဆဲဥပေဒ ေအာက္မွာမွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲပါဝင္ၿပီး ပါတီလည္းျဖစ္၊ တည္ဆဲ ရွိဆဲ ပါတီ က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္"
ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ရွိေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားကို အဖြဲ႕ႀကီးငယ္၊ ကိစၥႀကီးငယ္မခ်န္လွပ္ဘဲ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားတြင္ အေျချပဳ ကိုင္စြဲရမည့္ ေဆြးေႏြးေရးမႈအျဖစ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဘက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစဝ္ေအာင္ျမတ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုးဝင္း၊ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူ၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္ ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္ရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိုင္အိုက္ေပါင္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕မွ ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္သူရိန္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္၊ ခြန္ထီး၊ နန္းႏြယ္ႏြယ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စာလွယ္ ဦးေယာဟဲအိဆာဆာကာဝါ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ၊ PNO အသြင္ေျပာင္းဌာန ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္လာ စသည္တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: