တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘဲ ခိုးဝင္လာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လက္ခံရန္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား


ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး
Mr. Antonio Guterres ေတြ႔ဆံုစဥ္ (ဓါတ္ပံု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၀က္ဘ္ဆိုက္)

Thursday | July 12, 2012 | Eleven Media Group

တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘဲ ခိုး၀င္လာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လက္ခံရန္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး Mr. Antonio Guterres ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ခိုး၀င္လာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ဆံုး ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမွာ ခိုးဝင္လာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို UNHCR သို႔ အပ္ႏွံျပီး ဒုကၡသည္ စခန္းအျဖစ္ ထားရွိရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UNHCR က ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယႏိုင္ငံက လက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤသည္မွာ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းကို စဥ္းစားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဘဂၤါလီမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည္မွာ (၁၉၄၈) ခုနွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက လယ္ယာ လုပ္ကိုင္ရန္ ေခၚသြင္းလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ မျပန္ေတာ့ဘဲ အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ ဥပေဒအရ (၁၉၄၈) ခုနွစ္မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိသူ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားသူ တတိယမ်ိဳးဆက္ (Third Generation) ေျမးအဆင့္ကိုသာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံမည္ဟူေသာ ဥပေဒရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက (၁၉၄၈) ခုနွစ္ မတိုင္မီ ဘဂၤါလီမ်ားက ေပါက္ဖြားလာသူမ်ား၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ၍ ခိုးဝင္လာသူမ်ား စသည္ျဖင့္ ရႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္လာေၾကာင္း၊ထိုကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရန္ အေလးအနက္ထား စဉ္းစားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘဲ ခိုးဝင္လာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လက္ခံရန္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား အေရးကိစၥႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေရြ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ား မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ ျပန္လာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန(၁) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Also, see note from the Myanmar President Office website

No comments: