ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNO ပါတီ ၾကားျဖတ္ေကာက္ပြဲ၌ ကေလာၿမိဳ႕တြင္ ၀င္ၿပိဳင္

By ေနာင္ခမ္းခါ | ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီဟာ ဧၿပီလမွာ က်င္းပရန္ရွိတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကေလာၿမိဳ႕နယ္မွ လွစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

PNO ကေတာ့ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကေလာၿမိဳ႕နယ္အတြက္ လွစ္လပ္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အမတ္ေနရာကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကေတာ့ ခြန္သန္းေမာင္ (ခ) ခြန္ေပါလိုင္း ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

"မနက္ျဖန္ တဘက္ခါဆို PNO စည္းရံုးေရး စဆင္းေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ႀကံခိုင္ေရးပါတီက လဲြရင္ တျခားပါတီေတြက စည္းရံုးေရးဆင္းတာ မေတြ႕ရေသးဘူး” လုိ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ အမည္မေဖၚလုိတဲ့ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNO ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကုိ ကုိယ္းကားၿပီးေတာ့ ဗြာသ,ရာ; ဆုိက္မွ ေဖၚျပသြားပါတယ္။

ကေလာၿမိဳ႕နယ္မွ လွစ္လပ္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားအတြက္ အေရြးေကာက္ခံရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္အျခားပါတီမ်ားကေတာ့ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ဦးျမ၀င္း၊ SNDP မွ စ၀္သာဦး၊ တစညပါတီမွ ဦးခင္ေမာင္လွ ျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီကေတာ့ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ စတဲ့ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား အသီးသီး၀င္ၿပိဳင္ၾကမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ သန္ေခါင္စာရင္းအရ ကေလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၄၉၀၀၀ ဦးရွိသည့္အနက္ ဓႏု- ၅၄၅၂၃ ဦး၊ ဗမာ-၃၆၈၁၀ ဦး၊ ပအို၀္း-၃၀၂၉၂ ဦး၊ ေတာင္ရိုး-၂၁၀၂၆ ဦး၊ ပေလာင္-၃၂၅၀ ဦး၊ ရွမ္း-၉၃၅ ဦး ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္အထက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ဦးေရ ၉၂၂၅၆ ဦးရွိေၾကာင္း သန္ေခါင္စရင္းကုိ ကုိးကားၿပီးေတာ့ ဗြာသ,ရာ; ဆုိဒ္ မွ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါတယ္။ 

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNO ပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဟုိပံုးၿမိဳ႕ စတဲ့ ၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာသာ ၀င္ေရာက္ၿပိဳင္ၿပီး ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ အမတ္ ၁၀ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ႔ပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာလဲ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) ပါတီအျဖစ္ ဆီဆုိင္၊ ဟုိပံုး ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ အမတ္ ၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

No comments: