တပ္ေပါင္းစုမွ က်န္ရစ္ေသာ “၀” တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္မည္

ေရးသားသူ - ေႏႈာင္းလႈိင္ တနလၤာေန႔, 04 ဧျပီလ 2011 - Kantarawaddy Times

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းဆုိေနသည့္ အမ်ိဳးသား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူေရးတို႔အတြက္ က်န္ရစ္ေသာ “၀”အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစုက ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားေသာ ၀အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၏ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔လာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု-မဒတ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

မဒတသ၀ဏ္လႊာတြင္ “ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ဥကၠဌႀကီး တာ့တုတ္မိန္း ကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း တာ့တုတ္မိန္း ေပးဆပ္ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရး တုိက္ပြဲႏွင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို က်န္ရစ္သူ ၀အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးတုိ႔က ေတာ္လွန္ေရးပန္းတုိင္ေရာက္ရွိသည္အထိ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။”

၀အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(၀အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္)ဥကၠဌ တာ့တုတ္မိန္းသည္ အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ျဖင့္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ဘ၀တပါးသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

၀အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ တာ့တုတ္မိန္း၏ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ (မဒတ)အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျပင္ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ တျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“တာ့တုတ္မိန္းဟာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ တုိက္ပြဲတြင္ တပ္ေပါင္းစုျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံေရးအတြက္ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအဖို႔ အထူးစံျပဳရန္ ျဖစ္ေပသည္။” ဟု မဒတအဖြဲ႔၀င္ ပအုိ၀့္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO မွ ေပးပို႔ထားေသာ သ၀ဏ္လႊာကဆိုသည္။

၀အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ တာ့တုတ္မိန္းသည္ “၀အမ်ိဳးသား ျပည္သူမ်ား သူ႔ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထြက္သက္ကုန္သည့္အထိ ႀကံ႔ႀကံ႔ခံ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ေကအဲန္ပီပီမွ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။” ဟု မဒတအဖြဲ႔၀င္မဟုတ္သည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ KNPP သ၀ဏ္လႊာအား စ်ာပနအခမ္းအနားတြင္ ဖတ္ၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစု-မဒတအား ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ တန္းတူညီတူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေပါင္း ၁၃ ဖြဲ႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ယူသြားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားရွိလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခါ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး KNU၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ PNLO၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF၊ “ဝ”အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WNO၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္သမဂၢ LDU၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP စသည့္ ၈ ဖြဲ႔သာ က်န္ေတာ့သည္။

“၀”အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ဥကၠဌတာ့တုတ္မိန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ပန္၀ုိင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ယန္းပန္းအုပ္စု၊ လတ္ခိုင္းေက်းရြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္က အဖတာ့ထြန္းႏွင့္ အမိေယးဟန္းတို႔မွဖြားျမင္ခဲ့ေသာ …ေျမာက္သားျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမေလးဦးရွိသည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ တာ့လုိင္းဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ CBP ပန္၀ုိင္သုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၀ေခါင္းေဆာင္ စ၀္မဟာဆန္းကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ “၀”အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WNOဥကၠဌႏွင့္ “၀” အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ WNA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ WNO ဥကၠဌအျဖစ္ဦးေဆာင္ရန္ ညီလာခံမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၀အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးမ်ားကို ကြယ္လြန္သည္အထိ ထမ္းေဆာင္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ WNA တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

WNO ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ WNA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည့္ တာ့တုတ္မိန္းသည္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အမွတ္-၆၊ လြယ္၀ါ့ေဟ့-(WNO/WNA ဌာနခ်ဳပ္) ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိရုပ္အေလာင္းအား ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ သၿဂၤဳိလ္သည္။

No comments: