ျပည္တြင္း စီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္သည့္ ပအုိ၀္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား တုိးပြားလာ

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ဇြန္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၀။ ဗုဒၶဟူးေန႔

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မိမိတို႔ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ မိသားစုစား၀တ္ ေနေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဆင္မေျပမႈႏွင့္ ရာသီဥတု ဆိုးရြားလာမႈေၾကာင့္ ေတာင္ယာၿခံ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ အဆင္မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ ျပည္ပ (ထုိင္းႏုိင္ငံ) သုိ႔ အလုပ္ရွာေဖြ လုပ္ကုိင္ရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ဦးေရမွာ တေန႔တျခား မ်ားျပားလာသည္။ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္အလုပ္ လုပ္ကုိင္သည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးဦးေရ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမုိင္၊ ဖူေကတ္ႏွင့္ အျခားေသာခရိုင္မ်ားတြင္ ေဆးသုတ္လုပ္ငန္း၊ ပရံလုပ္ငန္း၊ ပရိေဘာကလုပ္ငန္္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္းငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ရရာအိမ္ေဖၚ အလုပ္မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

“အခုထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္အလုပ္လုပ္တဲ့ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ၃ ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္၊ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ေလာက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ေပၚက၊ ကရင္ျပည္ မြန္ျပည္စတဲ့ ေအာက္ျပည္က ၁ ေသာင္းနီးပါး ေလာက္ရွိတယ္။ ေအာက္ျပည္က လာတဲ့ပအုိ၀္းေတြက မ်ားေသာအား စက္ရံုတုိ႔ အိမ္ေဖၚတုိ႔ လုပ္တာမ်ားတယ္။ အထက္ျပည္ကလာတဲ့လူေတြကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပရံအလုပ္၊ ပရိေဘာဂအလုပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္ေတြ လုပ္တာမ်ားတယ္” ဟု ပအုိ၀္းအလုပ္သမားအေရးကိစၥတြင္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ကုိင္ေနသူ ခြန္ေသာမတ္စ္ ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မၾကာေသးခင္လမ်ားတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြြင္း ႏုိင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပရံလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းလာမႈ၊ အလုပ္သြားရန္ သြားလာေရးလမ္းပိတ္ဆို႔ထားမႈ၊ အလုပ္ရွင္မွ လုပ္ငန္းရပ္နားလုိက္ျခင္းစသည့္မ်ားေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ မ်ားစြာေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ပရံႏွင့္ အျခားေသာအလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ၾကသည့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္မရွိျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အျခားေသာခရိုင္မ်ားႏွင့္ နယ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ရွာၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဧၿပီနဲ႔ ေမလတံုး အကၤ်ီနီဆႏၵျပတုန္းကဆုိရင္ အလုပ္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ အလုပ္ပိတ္လိုက္ေတာ့ အလုပ္မရွိၾကေတာ့ဘူး၊ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ၾကတယ္၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အျခားနယ္ဖက္ေတြမွာ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ အလုပ္သြားရွာၾကတယ္” ဟု ၎မွ ဆက္ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္သည့္ ပအုိ၀္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ ထုိင္းအစုိးရမွ ထုတ္ေပးသည့္ တရား၀င္အလုပ္သမားလက္မွတ္ မေလွ်ာက္ၾကသည့္အတြက္ နဂုိတြင္ ၎တို႔ လုပ္ကုိင္သည့္ အလုပ္မွ အလုပ္ျပဳတ္သြားၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အျခားေနရာ၌အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေခၚယူျခင္း မရွိ၍ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ဘန္ေကာက္ ခ်င္းမုိင္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားရွိ ပအုိ၀္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ပရံလုပ္ငန္းႏွင့္ ပရိေဘာဂေဆးသုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္ၾက၍ ယခုခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးကယက္ေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရွားပါးလာၿပီး အျခားအလုပ္မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြန္ေသာမတ္စ္မွ “ပအုိ၀္းအလုပ္သမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးတို႔၊ ပရံအလုပ္တုိ႔၊ ေဆးသုတ္တာတုိ႔ပဲ လုပ္တာမ်ားတယ္၊ အျခားအလုပ္ေတြ သိပ္မလုပ္ဘူး။ အခုထုိင္းႏုိင္ငံ အရႈပ္အေထြးေတြျဖစ္ေတာ့ အဲဒီအလုပ္ေတြရွာမရေတာ့ အျခားအလုပ္ေတြရွာလဲ သူတုိ႔မလုတ္တတ္ၾကဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက သူတုိ႔က အလုပ္သမား လက္မွတ္ေတြ မလုပ္ၾကဘူး။ အလုပ္သမားလက္မွတ္မရွိေတာ့ အလုပ္တစ္ခုကျပဳတ္သြားေတာ့ ေနာက္အျခားအလုပ္ထပ္ရွာဖုိ႔ အခက္ခဲေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလဲ လက္မွတ္အတုေတြသာ လုပ္ၾကေတာ့ လံုၿခံဳမႈမရွိဘူး” ဟု ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္သုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။

No comments: