ေမးျမန္းရန္ေခၚသြားခံရသည့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ဆြမ္းသြပ္ေပးရန္ ၄၂၄ တပ္ရင္း ေျပာ

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ခြန္ခမ္းကုိ
ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၀။ ေသာက်ာေန႔

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရုိင္၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ သိန္းၿဖီနာေက်းရြာေန အဖဦးဟြမ္း၏သားဦး၀ုိင္ႏွင့္ အဖဦးခၽြန္း၏သား ဦးေအာင္မာန္တုိ႔ႏွင့္ အျခားရြာသားငါးေယာက္ပါတစ္ၿပိဳင္တည္း ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕တြင္အေျခခ်ေသာ နအဖ၏ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၄၂၃) မွ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၀ ရက္ေန႕တြင္ တပ္ရင္းသုိ႔ ေမးျမန္းစရာရွိတယ္ဆုိၿပီး ေခၚသြားခဲ့သည္။


၎တုိ႔အား အဘယ္ေၾကာင့္ေခၚသြားရသည္ကုိ ဂဃဏနမသိရိွရဘဲ ၄င္းတုိ႔၏ ေနာက္က်န္ရွိသည့္ မိသားစုမ်ားက လြန္စြာစုိးရိမ္ေနၾကၿပီးႏွင့္ အျခားေသာရြာသားမ်ားလဲ အထိတ္တလန္႔ျဖင့္ မိမိတို႕လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လာေခၚသြားခံရမည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔စုိးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။

က်န္ရွိသည့္မိသားစုမ်ား စုိးရိမ္သည့္ၾကားတြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းရင္း မသိရဘဲ ဦး၀ုိင္ႏွင့္ဦးေအာင္မာန္တုိ႔အတြက္ ဆြမ္းသြပ္ေပးရန္ အမွတ္ (၄၂၃) တပ္ရင္းမွ ၄င္းမိသားစုမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ က်န္ရြာသားငါးေယာက္မွာ ဘယ္ေနရာ ေခၚသြားခဲ့သည္ကုိ ရြာသားမ်ားမသိရေပ။

ထုိသုိ႔ရြာသားမ်ားကုိ ဆြမ္းသြပ္ခုိင္းေသာ္လည္း ဦး၀ုိင္ႏွင့္ဦးေအာင္မာန္တုိ႔၏ အေလာင္းကုိ ေတာင္းေသာ္လည္း နအဖတပ္ရင္းမွ ေျပာျပျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ က်န္မိသားစုမ်ားကုိပါ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မူျပဳခဲ့ေေၾကာင္း ရြာသားတစ္ဦးမွေျပာျပသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ရြာမွာ တစ္အားရႈပ္တယ္ အစုိးရစစ္တပ္က အဲဒီလုိက်ေနာ္တုိ႔ရြာသားကုိ ေခၚခ်င္တုိင္းေခၚၿပီး က်ေနာ္တုိ႔က မလုိက္ျပန္ရင္လည္း က်ိိန္းေမာင္းဆဲဆုိၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္ေလ။ လုိက္သြားျပန္ေတာ့လည္း ဦး၀ုိင္တုိ႔ ဦးေအာင္မာန္တုိ႔လုိ သတ္သြားမွာကုိလဲ ေၾကာက္ရတယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရြာသားမ်ား အခုဆုိရင္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမွန္း၊ ဘယ္သူ႕ကုိသြားတုိင္ရမွန္း မသိေတာ့ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။”

“ခုဆုိလည္း ဆီဆုိင္ၿမဳိ႕အေျခစုိက္တဲ့ နအဖ စစ္တပ္ျဖစ္တဲ့ အမွတ္ (၄၂၄) တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမႈး မ်ဳိးတင့္ေအာင္က ေျပာင္းသြားေတာ့ ခုအသစ္ေရာက္လာတဲ့ တပ္ရင္းမႈးကုိ ကေႏၱာ့ဖုိ႔အတြက္ဆုိၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ေတာင္ေရွ႕အုပ္စုကုိ တစ္ရြာလွ်င္ စားဆီ (၂) ပုံး ေတာင္းလာတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေဒသထြက္ ေျမပဲဆီျဖင့္ေပးရန္ အမွတ္ (၄၂၄) တပ္ရင္းမွ ေနာက္တန္းမႈးျဖစ္တဲ့ ေဇာ္သန္းဆုိသူ လက္မွတ္ျဖင့္ ရြာကုိေတာင္းလာပါတယ္” ဟု ၎မွ ဆက္ေျပာပါတယ္။

No comments: