(အြိဳင္း)ေခၚ PNO လူႀကီးက စစ္သားေခၚၿပီး ရြာသားကို ဖမ္းဆီးရိုက္နက္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဇြန္လ၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု လဲင္းႏ်ားေက်းရြာေန ဦးပန္း၊ ထီမန္းေက်းရြာေန ဦးေပႏွင့္ ထီဟန္းထြိဳင္းရြာေန ဦးသူရိန္တို႕ကိုဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ (အိြဳင္) ေခၚ PNO လူႀကီးက မေက်နပ္မႈတစ္ခုျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ လာေရာက္ရိုက္နက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇြန္ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပင္သာယာေက်းရြာေန ဦးေထာ္၏ေနအိမ္တြင္ တရုတ္ႀကီးွႏွင့္ ဘိန္းမဲဝယ္ယူျခင္းကိစၥေၾကာင့္ PNO လူႀကီး (အိြဳင္) တာဝြန္ခံ ေမာင္ကံ၊ ေမာင္ေအး၊ ေအာင္သာ ႏွင့္ေမာင္တို႕က သတင္းရရွိကာ လာေရာက္ဖမ္းဆီးရန္ တရုတ္ႀကီးကို မမီဘဲ အိမ္ရွင္ဦးေထာ္ကို ဆိုင္ကယ္ခ်ိန္းႀကိဳးျဖင့္ ရိုက္နက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အရိုက္ခံရေသာဦးေထာ္သည္ မခံႏိုင္၍ ဦးပန္းဆီထြက္ေျပလာကာ အခ်င္းခ်င္းေတြဘ ဲညွိႏိုင္းေပးပါဟု ေတာင္ပန္ေသာ္ မေက်နပ္၍ ဦးပန္းတို႕ ပါလာေသာေငြ ၁၅ သိန္းရွစ္ ေသာင္းငါးေထာင္ႏွင့္ ဖုန္ႏွစ္လံုးကိုပါ သိမ္းဆည္သြားေၾကာင္း ရြာသားတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ထိုျပႆနာကို လဲင္းႏ်ား ရြာသူႀကီးဆီသိုု႕ သြားေရာက္ညွိႏိုင္းကာ ဦးပန္းတို႕က ၎ေငြႏွင့္ဖုန္းကိစၥကို ေက်ေအးၿပီးျပန္သြားေၾကာင္း၊ PNO လူႀကီးဘက္တြင္ ေက်နပ္မႈမရွိေသး၍ သံုးရက္ျခားတြင္ ျပန္ဆင္းလာကာ ဦးပန္းကိုဖမ္းဆီးရန္ ဦးပန္းက ဓါးျဖင့္ျပန္လည္ခုခံကာ ဇြန္ ၁၅ ရက္ ညေနခင္းတြင္ PNA တပ္ခဲြ (၁၁) စစ္သား အေယာက္ ၂ဝ ကိုေခၚၿပီး ဥပေဒမဲ့ရိုက္နက္ဖမ္းဆီးၿပီး မသက္ဆိုင္ေသာသူပါ အရိုက္ခံရေၾကာင္း၊ အိမ္ေမြး ၾကက္မ်ားကိုလည္း ယူသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးထားေသာ ရြာသားသံုးဦးကို ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္လြယ္ပြတ္ေက်းရြာအေရွ႕ဘက္တြင္ ေျခာက္ေပါက္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားကာ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ေငြသိန္း ၃ဝ ျဖင့္ လာေရာက္ေရြးေစခဲ့ေၾကာင္း မသက္ဆိုင္ဘဲ အရိုက္ခံရေသာသူမ်ားက ေျပာသည္။ အမွန္မွာ ဘိန္းကိစၥကို ျပည္သူ႕ရဲမ်ားႏွင့္သာဆိုင္ၿပီး စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင့္။ ယခုတြင္ အာဏာအလြဲသံုးစားရာေရာက္ၿပီး ဥပေဒစိုးမုိးမႈလည္း မရွိေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

No comments: