ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

Written by ခြန္စိမ္းေမာင္(ေတာင္ၾကီး) September 19th, 2012 | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီး (ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္) ။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေတာင္ၾကီးျမိဳ့တြင္ ယေန့ ၁၉ ရက္ေန႕က ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ (ပီအဲန္အို) ကမကထျပဳ ဦးေဆာင္ကာ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ရံုး ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ့ခ်ဳပ္၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ့၊ ပအို၀္းလူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ၊ တိုက္နယ္ဆုိင္ရာ လူျကီးမ်ား စုစုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 “ယခုလုိမ်ဳိး ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ (ပီအဲန္အို) ကေန ဦးေဆာင္ျပီး ဘက္စံု ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္၊ ပအို၀္းလူထုမ်ားအတြက္လည္း အင္မတန္မွ အက်ဳိးရွိပါတယ္” ဟု တက္ေရာက္သူ ေကာင္ေရြ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာပညာေပး လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ေခတ္စံ က ေျပာသည္။

ထို့အတူ “ အနာဂတ္တြင္ ပအို၀္းကိုယ္္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ေဒသခံရိွ မိဘျပည္သူမ်ား ပိုမိုစည္းလံုးညီညြတ္မွဳႏွင့္ ဘက္စံုဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေခတ္မွီေသာ အေတြးအျမင္မ်ား ႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ ျကသည္ဟု” ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ့ခ်ဳပ္(ပီအဲန္အို) ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသြားပါသည္။

ကမကထျပဳ ဦးေဆာင္ကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမွဳ အစီအစဥ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ျကီးျမိဳ့နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးျမိဳ့နယ္၊ ဟိုပံုးျမိဳ့နယ္၊ ဆီဆို္င္ျမိဳ့နယ္ရိွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ အမ်ားျပည္သူ လိုအပ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ သန့္ရွင္းလံုေလာက္ေသာ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ လ်ပ္စစ္မီးလံုေလာက္စြာရရိွေရး ႏွင့္ ဘက္စံု ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ ေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အဆုိပါ ေရရွည္တည္တံေသာ ဖြံ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

No comments: