မြဥ္ၿခဲင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး)

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ အဂၤလိပ္မ၀င္လာခင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မတည္ခင္အခ်ိန္ ကတည္းက ဒံုေတာင္းတီဆိုေသာ ပအို၀္းရြာတစ္ရြာရွိခဲ့သည္။ ထိုရြာဦး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ မြဥ္ၿခဲဳင္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၇၄၇ ခုႏွစ္၀န္းက်င္တါင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တေက်ာလံုးတြင္ မြဥ္ၿခဲဳင္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသာ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ မ်ား၀င္လာေသာအခါ ထိုမြဥ္ၿခဲဳင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဗံုးႀကဲျခင္းခံရၿပီး ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ အတြင္း မြဥ္ၿခဲဳင္ဘုန္းႀကီးရွစ္ပါးေျမာက္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးနရိႏၵသည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ သထံု ဘက္ဇာတိျဖစ္သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ဗံုးႀကဲျခင္းခံရသည့္ မြဥ္ၿခဲဳင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေနာင္ကာဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိတ၊ ထမ္းဆရာ ေတာ္ ဦးဉာဏႏွင့္ ၀င္းယဦးပဥၥင္း ဦးကုမၼာ တို႔အခ်င္းခ်င္းညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၾကၿပီး ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အျခားဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒကာမ်ားကို စည္းရံုးႏိုးေဆာ္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ မြဥ္ၿခဲဳင္ေက်ာင္း၌ ဆရာ ေတာ္အပါး(၁၀၀) အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ (၁၆)နယ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ သံဃာေတာ္အပါး(၂၀၀)ႏွင့္ ဒါကာအဖဲြ႕မ်ားသည္ တည္ေဆာက္မည့္ေက်ာင္းပံုစံုကို စည္းေ၀းထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္အလ်ား ေပ(၁၂၀)၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္အနံ ေပ (၂၀၀)၊ အနက္ (၉)ေပျဖင့္ ေက်ာင္းပံုစံအၾကမ္းေရးဆဲြၾကသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒါကာညီညာေပါင္းစု ညီညြတ္မႈအင္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည့္ေန႔၌ ေက်ာင္းႀကီးကို စတင္ အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မၿပီးစီးႏိုင္သျဖင့္ “တိုင္တူၿပီးေတာင္ေက်ာင္းႀကီး” ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ “ေဆာက္လုပ္မၿပီးေတာင္ေက်ာင္းႀကီး” ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာစမွတ္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ “ႀကိဳးစားရင္ ဘုရားျဖစ္ႏိုင္သည္” ဟူေသာစကားအတိုင္း တစတစႀကိဳးစားခဲ့ရာ (၅)ႏွစ္ၾကာမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးခဲ့ေလသည္။

ထိုေက်ာင္းႀကီးေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပအို၀္းအိမ္တိုင္းကို (၂)က်ပ္ႏႈန္းအထက္ျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ေက်ာင္းႀကီးတည္ေဆာက္ၿပီးစီးေသာအခါ ၀ါးႏွင့္သစ္ဖိုးအပါအ၀င္ (၅)သိန္းေက်ာ္ကုန္ၾကခဲ့ဟု သိရသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ခြိဳပအုိ၀္း စာမ်က္ႏွာ ျပန္လည္ကူးယူေဖၚျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: