အနာဂတ္ကုိ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္း အစီရင္ခံစာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရုရွား လွ်ဳိ႕၀ွက္သတၱဳတြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ လူဦးေရ ၇,၀၀၀ ခန္႔
ထိခုိက္ခံရဖြယ္ ရွိေနျခင္း။
ေက်းရြာလူထုမ်ားက ရုရွား-ျမန္မာ ပူးတြဲ အဏုျမဴစီမံကိန္းဟု သံသယရွိေနျခင္း

ျပည္တြင္းစစ္မီးေၾကာင့္ အတိဒုကၡခံစားေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီး တြင္ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနေသာ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက ေတာင္တခုလံုးကို တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေနၿပီး၊ ထိုေဒသေန ေက်းရြာလူထု ၇,၀၀၀ ေက်ာ္၏ အိုးအိမ္မ်ား ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက အျခားလူထု ၃၅,၀၀၀ ကိုလည္း ထိခိုက္ နစ္နာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

"အနာဂတ္ကို လုယူဖ်က္ဆီးျခင္း" အမည္ရွိ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) ၏ အထူးသုေတသနျပဳ ေလ့လာ ခ်က္ႏွင့္ ရရွိလာေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို အေျချပဳေဖာ္ျပထားေသာ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး သံရိုင္းသိုက္ႀကီးကို ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ (Tyazhpromexport) တို႔က တူးေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကပံုကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တည္ေဆာက္ေနဆဲ သံရည္ႀကိဳစက္ရံုသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ၁၀ ကီလိုမီတာ အကြာအေ၀းခန္႔တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဤေဒသတြင္ မၾကာေသးမီကမွ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္မီးေတာက္လာသည့္ ေနရာေဒသလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစက္ရံုတြင္လည္း ေျမေအာက္ဥမင္မ်ား တည္ရွိေနၿပီး၊ ၁၀ ေပေက်ာ္ အုတ္နံရံ ၂-ထပ္ႏွင့္ သံဆူးႀကိဳး တစ္ထပ္္ ျဖင့္ ကာရံထားပါသည္။

စက္ရံုသြားရာလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ရြာ ၃-ရြာမွ လူထု ၅၅ ဦးကို ၎တို႔အိုးအိမ္မ်ားမွ အတင္းအက်ပ္ ဖယ္ရွား ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေျမ ၁၁,၀၀၀ ဧကကိုလည္း သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာလူထုမ်ားမွ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ပါသည္။

အပြင့္သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသတၱဳတြင္း တူးေဖာ္မႈမ်ား စတင္ပါက ၎ေတာင္တခုလံုးကို အစစၿဖိဳဖ်က္ပစ္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေတာင္ေျခတ၀ိုက္ရွိ လူထု ၇,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ လည္း ထိခိုက္နစ္နာရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေျမတိုက္စားမႈမ်ား၊ အနယ္အႏွစ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဤလြင္ျပင္ရွိ ပင္မ ေရ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ သဘက္ေခ်ာင္းသည္လည္း ညစ္ေထးရဖြယ္ ရွိေနရာ၊ ျမစ္ေၾကာင္းတေလ်ာက္ေန လူေပါင္း ၃၅,၀၀၀ တို႔လည္း ထိခိုက္နစ္နာရဖြယ္ ရွိပါသည္။ ေခ်ာင္းေရကို စက္ရံုအတြက္ သြယ္ယူအသံုးျပဳေနေသာ ေၾကာင့္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ပင္ ေရေလ်ာ့နည္းနိမ့္က်လာေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ခရီးသြားလာခြင့္ အတင္းအက်ပ္ ကန္႔သတ္ေနျခင္း၊ ၎စီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက အဏုျမဴစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ယခုသတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈ ဆက္စပ္ေနမည္ေလာဟု သံသယရွိ ေနၾကပါသည္။

"သူတို႔က နံရံေတြ၊ အတားအဆီးေတြေနာက္မွာ သူတို႔ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုစီမံကိန္းေၾကာင့္ နစ္နာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေရွ႕ဆံုးက နစ္နာၾကရလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ တရားဥပေဒမရွိတာကို ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြက အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး၊ က်ေနာ္တို႔ သယံဇာတေတြကို လာအျမတ္ ထုတ္ယူေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အနာဂတ္ကို လာၿပီး လုယက္ဖ်က္ဆီးေနၾကတယ္" ဟု ပအို၀္းလူငယ္အစည္း အရံုး မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ခြန္ခ်န္ကီက ေျပာပါသည္။

ရုရွားႏိုင္ငံ အဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖို တခုတည္ေဆာက္ မည္ဟု ေၾကညာထားေသာေၾကာင့္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ပို၍ သံသယႀကီးထြားေနၾကပါသည္။ အီတလီ ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ ဒယ္နီရယ္လီ (Danieli) ကလည္း ယခုစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ။ ။ ခြန္ခ်န္ကီ (ဗမာလုိ) +၆၆ ၈၅ ၂၈၈ ၄၂၁၁ ။ ခြန္ေကာ၀ိန္ (အဂၤလိပ္လို) +၆၆ ၈၃ ၁၅၂ ၈၀၅၀

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ဖတ္ရႈလိုပါက http://www.paoyouthorganization.blogspot.com တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

No comments: