ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အတြင္း၌ အေနာက္ဥေရာပတစ္ခြင္က ပေဒသရာဇ္ စနစ္ေခတ္မွ အရင္းရွင္စနစ္ေခတ္သို႔ ေျပာင္းလဲေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဥေရာပအရင္းရွင္ မ်ားသည္ မိမိတို႔စက္ရံု ပံုမုန္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ ေခ်ာေစ်းကြက္မ်ားကို အႃပိုင္အဆိုင္ ရွာေဖြၾကသည္။ 


ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘႀကီးေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္းလက္ထက္တြင္ စစ္တေကာင္းရခိုင္နယ္ျခားျပႆနာႏွင့္ မဏိပူရ အာသံျပည္ နယ္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၅)ရက္ေန႔တြင္ အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ျမန္မာျပည္ကုိ ေစ့စပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးအတြက္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ရႏၱပိုစာခ်ဳပ္ကုိ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရသည္။ ထိုစစ္ ေျပၿငိမ္းေရးစာခ်ဳပ္အရ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းကို အဂၤလိပ္တို႔အား အပ္ႏွင္းရသည့္အျပင္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးတစ္ကုေဋလည္း ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂံမင္းလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္္ၿမိဳ႕၀န္ဦးအုပ္ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕သေဘၤာသား အလုပ္ သမားမ်ား ေသဆံုးမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာစစ္ေၾကျငာျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပဲြကို စတင္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထိုစစ္ပဲြသည္ ရွစ္လၾကာေသာ အခါ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ မည္သည့္စာခ်ဳပ္မွ မျပဳလုပ္ရဘဲ ေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္္းတို႔ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကိုယ္စား ကပၸတိန္ဖယ္ယာက ေၾကညာလိုက္ေလသည္။

ဘံုေဘဘားမားကုမၼဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ဘုရင္တို႔အၾကား သစ္ထုတ္လုပ္မႈျပႆနာ ေပၚေပါက္ လာ၍ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ကို စတင္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပဲြအတြင္းတြင္ ဘီးလင္းႏွင့္ သထံုနယ္ကို ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေသာ နယ္ခ်ဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားအား ေသနတ္၊ စိန္ေျပာင္း အစရွိသည့္ လက္နက္ေကာင္း မ်ားျဖင့္ ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕ တပ္မ်ားအား ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ အရံႈးမေပး ဒူးမေထာက္ဘဲ တိုက္ပဲြအတြင္း စိန္ ေျပာင္းထိမွန္ျခင္းခံရၿပီး (ယခု ဗိုလ္ခန္းကြင္းေနရာတြင္) က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခန္းသည္ သူ႔ကၽြန္မခံေသာ စဲြသတိၱေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တို႔က ဗိုလ္ခန္းကို ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ ဘီးလင္းနယ္ရွိ ကြင္းကုိ “ဗိုလ္ခန္းကြင္း”ဟု သမုတ္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမႏွင့္ ဒုတိယစစ္ပဲြမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးပ်က္စီးဆံုးရံႈး ရသည္ကို မေက်မႏွပ္စိတ္ျဖင့္ မ်ဳိသိပ္ခဲ့ရသည့္ မရမ္းေခ်ာင္း ပအို၀္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဗိုလ္ခန္းက်ဆံုးေသာအခါ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္ သည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မရမ္းေခ်ာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖဲြ႕ သည္ ေက်ာကၠလပ္ပအို၀္းဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာတပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမိၿပီး “မ်က္ႏွာျဖဴ မ်ားကို ပင္လယ္အတြင္းသို႔ ေမာင္းထုတ္ပစ္မည္” ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ေတာင္ငူ၊ စစ္ေတာင္း၊ ေရႊက်င္၊ သံလြင္ တစ္၀ိုက္တြင္ ၿဗိတိသ်တို႔ကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ေတာ္ လွန္ခဲ့သည္။

၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ဘုရင္သီေပါမင္းႏွင့္ မိဖုရားတို႔အား နန္းတြင္းမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လံုးအား သိမ္းပိုက္လိုုက္ၿပီဟု အဂၤလိပ္တို႔ေၾကညာခဲ့သည္။ ျမန္မာ ျပည္ေအာက္ပိုင္း တစ္ခုလံုးနီးပါးမွ် ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲေနေသာ မရမ္းေခ်ာင္း ဘုန္းေတာ္ ႀကီးကို ၿဗိတိသ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔ကအရွင္ရရ အေသရရ ဖမ္းဆီးရယူလိုခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဖာပြန္တြင္ရွိစဥ္ ၿဗိတိသ်တို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးကို ဆင္ႏဲြေနေသာ မရမ္းေခ်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ဆုေငြ ၅၀၀၀ (ငါးေထာင္)ျဖင့္ ထုတ္ကာ ဖမ္းဆီးေစခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ မရမ္းေခ်ာင္းတပ္သည္ ေတာင္ငူအေရွ႕ဘက္ရွိ ေတာင္ၾကားတစ္ခုတြင္ တပ္စဲြထားစဥ္ ၿဗိတိသ်တပ္ ရုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တပ္ဆုတ္ေျပးရင္း မရမ္းေခ်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ရန္သူလက္ထက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၈၈၆ ခု မတ္လတြင္ က်ဳိက္ထိုရဲဌာနေရွ႕လူျမင္ကြင္း၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ အဂၤလိပ္တို႔၏ ႀကိဳးေပးစီရင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ သထံုဆီဆိုင္နယ္ရွင္ေစာ္ဘြား ခြန္အိုးသည္ ရပ္ေဆာက္ ေစာ္ဘြား ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား၊ ကႏၱာရ၀တီေစာ္ဘြား၊ ဖယ္ခံု ေစာ္ဘြား၊ မိုးနဲေစာ္ဘြားတို႔ႏွင့္ အတူ လင္းပင္မင္းသားဦးေဆာင္မႈျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားကို ခုခံ တြန္းလွန္ခဲ့သည္။ ခြန္အိုးသည္ ၎ကြယ္လြန္ သည္အထိ နယ္ခ်ဲ႕ကို အခဲမေၾကသူျဖစ္သည္။ ေနာက္ တက္လာသည့္ သထံုဆီဆိုင္နယ္ရွင္ခြန္အိုး၏သား ခြန္စိန္ႀကီးလက္ထက္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔၏ ရွမ္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသတ္မွတ္ရာတြင္ ခြန္စိန္ႀကီးကို သထံုဆီဆိုင္ နယ္အား ႃမို႔စားအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ခြန္စိန္ႀကီးသည္ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္မႈ မ်ဳိးရိုးဇာတိမာန္ တက္ႂကြမႈ ေၾကာင့္ အဂၤလိ္ပ္တို႔မၾကာခဏ ၿငိဳျငင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ခြန္စိန္ႀကီးအား နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပး၍ ေအာက္ျမန္မာျပည္ သထံုခရိုင္၊ သထံုၿမိဳ႕တြင္ ေနေစခဲ့သည္။ ခြန္စိန္ႀကီးသားျဖစ္ေသာ ခြန္ၾကည္ကို သထံုၿမိဳ႕စားအျဖစ္ အဂၤလိပ္တို႔က ဆက္လက္ခန္႔ထားခဲ့သည္။

က်မ္းကိုး
  • ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ပထမတဲြ၊ ဦးေလးေမာင္၊ ပထမႏွိပ္ျခင္း ၁၉၇၃
  • ပအမဖ စတုတၳအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားညီလာခံသို႔ တင္သြင္းမည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အစီရင္ခံစာ (မူၾကမ္း)
  • စိြဳးခိြဳွတသာ အမွတ္ (၄) သမိုင္းစာအုပ္မွ “နယ္ခ်ဲ႕ကို ပထမဆံုးေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး”
မွတ္ခ်က္။ ။ ခြိဳပအုိ၀္း စာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: