ပအို၀္းအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူ

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း မယ္ေဟာင္ေဆာင္ နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ပအို၀္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ညာခ်က္တရပ္ကို ယေန႕ ထုတ္ျပန္သည္။

ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ပီအဲန္အယ္လ္ အို)။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ (ပီအဲန္ဒီအို)။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးသမဂၢ (ပီဒဗလ်ဴအို)ႏွင့္ ပအို၀္း လူငယ္ဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႕ (ပီ၀ိုင္ဒီ၀ို) တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းအဖဲြ႕မ်ားအနက္ ပီအဲန္အယ္လ္အိုအဖြဲ႕မွာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူ႕လြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ရလလဖ)မွ ခြဲထြက္ကာ ယခင္ႏွစ္က ေတာျပန္ခိုခဲ့ေသာ လက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး က်န္အဖြဲ႕ မ်ားမွာ ပအို၀္းလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္သူရိန္က “ကြၽန္ေတာ္တို႕တေတြ တခု တည္းေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ေအာက္မွာ တစည္းတလံုးတည္း ျဖစ္ဖို႕ သေဘာတူခဲ့တယ္” ဟု ေျပာသည္။

တခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ေအာက္တြင္ ဆိုရာမွာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတို႕၏ စစ္မွန္ေသာ ကုိယ္ပိုင္ျပ ဌာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတို႕အား ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္ေနေသာ နအဖ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိး ခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားသည္အထိ အတူတကြ တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီး သမဂၢ (ပီဒဘလ်ဴယူ)မွ နန္းယဥ္သြယ္က “ပအို၀္းအခြင့္အေရးေတြ အားလံုးရရွိဖို႕ ကြၽန္မ တို႕ အဖြဲ႕ေတြ အကုန္လံုး ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ေသခ်ာျပန္လုပ္ၾကဖို႕ေပါ့ေနာ္။ ေပါင္းလုပ္သြားမယ္ေပါ့။” ဟု ေျပာသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ေဒသအေျခစိုက္ ပအို၀္းအဖြဲ႕မ်ား စတင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ဦးေဆာင္ေသာ ပီပီ အယ္အို (ပအို၀္းျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕) အပါအ၀င္ အျခား ပအို၀္းအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္သူရိန္က ေျပာသည္။

No comments: