ကယန္းလူငယ္ညီလာခံသုိ႔ ပအုိဝ္းလူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ေလ့လာ

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ မုိးၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ေယးေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ခ်္လ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္ ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ကယန္းလူငယ္မ်ား ညီလာခံသုိ႔ ခြန္ခမ္းေကာင္ဦးစီးသည့္ ပအုိဝ္းလူငယ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါညီလာခံတြင္ ကယန္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပအုိဝ္းလူငယ္မ်ားၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပုိခုိခုိင္မာလာေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကယန္းလူငယ္ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ေလ့လာရန္ ကယန္းလူငယ္မွ ဖိတ္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ညီလာခံကုိ (၃) ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပအုိဝ္းလူငယ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ညီလာခံ ပထမရက္တြင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ အခုဒီညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ကယန္းလူငယ္မ်ားနဲ႔ ပအုိဝ္းလူငယ္မ်ားၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိခုိင္မာေစေရးနဲ႔ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္အား ေကာင္းဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ပအုိဝ္းလူငယ္ေတြနဲ႔ ကယန္းလူငယ္ေတြ ယခင္ကတည္းက ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္ေတြ ရွိထားၿပီးျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ေတာင္ႀကီးမွာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုလုပ္ရင္ သူတုုိ႔ကုိ အၿမဲတမ္းဖိတ္တယ္။ ပုိၿပီးေတာ့လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရေအာင္နဲ႔ အနာဂါတ္မွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားကုိ အသိတရားနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး သတိတရားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ သုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ဒီတစ္ေခါက္ ကယန္းလူငယ္ညီလာခံကေန က်ေနာ္တုိ႔ သြားေရာက္ရတာပဲျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ပအုိဝ္းလူငယ္ ေတြအေနနဲ႔လည္း မၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပအုိဝ္းလူငယ္ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပေတာ့မယ္ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ ကယန္းလူငယ္ေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ညီလာခံကုိ ေလ့လာရင္း အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကုိ သခၤဏ္းစာအျဖင့္ လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပအုိဝ္းလူငယ္ညီလာခံအတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။”
 ဟု ညီလာခံကုိ တက္ေရာက္လာတဲ့ ပအုိ၀္းလူငယ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာခဲ့သည္။

No comments: