လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အျပစ္မဲ့ရြာသားတစ္ဦးအား အေၾကာင္းမဲ့ပစ္သတ္

ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း လြိဳင္လင္ခရုိင္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္၊ ပံုတုိက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၀မ္ပံုေက်းရြာေန ဦးလံုးေအာ အသက္ (၄၅) ႏွစ္အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႕၊ ေန႕လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ လဲခ်ားရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ (၉) ဦးမွ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိပဲ M22 ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္၏ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာရရွိေသာ ဦးလံုးေအာအား လဲခ်ားေဆးရုံသုိ႕ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူစဥ္ေနအတြင္းတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ အျပစ္မဲ့ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဦးလံုးေအာ ရုပ္အေလာင္းအား ဦးလံုးေအာ၏ မိသားစု၀င္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ၊ လဲခ်ားရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ မီးသၿဂိဳလ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလံုးေအာသည္ အဘ ဦးလံုးကံုုန ႏွင့္ အမိ ေဒၚပါနန္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ဦးလံုးေအာ ေသဆံုးခဲ့သည့္ အမႈကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ေအးခြင့္ရရွိေအာင္ လဲခ်ားရဲတပ္ဖြဲ႕မွ က်န္ရွိသည့္ ဦးလံုးေအာ၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments: