လိမ္ညာေသာ သမိုင္းေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမျဖစ္ႏိုင္

By ခိုင္လင္း(ေမဃ၀တီ) | ဇန္န၀ါရီ (၂၀) ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့လုပ္ရပ္ေတြ၊ သမိုင္းလိမ္၊ သမိုင္းတုေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးရဲ့ အႀကီးမားဆံုးေသာ အဟန္႔အတားေတြျဖစ္သလို ေနာက္ထပ္ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚေစေရးကိုလည္း ဦးတည္ေနျပန္တယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို လိုလားပါတယ္လို႔ လူၾကားကားေအာင္ ေျပာေန ေရးေနၾကေပမယ့္ လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္ေတြဟာ တတိယအႀကိမ္ျပႆနာျဖစ္ေရးကို လွံဳ႕ေဆာ္ေနတာေတြရွိတယ္။ တဘက္မွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြ ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့ ဘာသာေရးပဋိပကၡပံုစံမ်ိဳး မျဖစ္ခဲ့မွဳအေပၚမွာ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လွံဳ႕ေဆာ္မွဳေတြ ဆက္တိုက္ဆိုသလို လုပ္ေဆာင္လာၾကတယ္။ ဒါကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ျမင္တယ္။

ေရွးေခတ္ မြန္ႏိုင္ငံေတာ္မတည္မွီနဲ႔ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္မျဖစ္ေပၚခင္က ဒီေဒသေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္တယ္။ ရခိုင္ေက်ာက္စာေတြအပါအ၀င္ ေရွးျမန္မာေက်ာက္စာေတြဟာ သကၠတဘာသာနဲ႔ ေရးထိုးခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီတိုင္းျပည္ေတြရဲ့ မူလတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္တယ္ စသျဖင့္ လွံဳ႕ေဆာ္ေရးသားျခင္းေတြဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ သမိုင္းေတြကို ေစာ္ကားေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။

ဒီေစာ္ကားမွဳေတြေၾကာင့္ ေဒါသအျဖစ္ေပါက္ကြဲေစၿပီး မြတ္ဆလင္မွန္သမွ် ေျခမွဳန္းေရးပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လွံဳ႕ေဆာ္ေနတာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အဓိကျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းပံုစံမ်ိဳးကို ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြဘက္က လိုခ်င္တာပါ။ ရခိုင္အေရးအခင္းတုန္းက ဘာသာေရးပဋိပကၡ၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ မြတ္ဆလင္ကမၻာကို ခ်ျပခဲ့ဖူးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဟာ ထင္ရွားတဲ့ သာဓကျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ားက မြတ္ဆလင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ဖို႔လိုပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြအေနနဲ႔ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္လိုေရးဟာ သူတို႔ရဲ့ အလိုခ်င္ဆံုး၊ အလိုအပ္ဆံုး မဟာဗ်ဴဟာ တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္အေရးအခင္းျဖစ္စဥ္က ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာေတြ အသက္ဆံုးရွံဳးရျခင္းအတြက္ ထိုင္း၊ တရုတ္၊ တိဘက္စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ဂယက္မရိုက္ခတ္ခဲ့ေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြ ေသေၾကမွဳကေတာ့ မြတ္ဆလင္ကမၻာကို ကိုင္လႈပ္ေစခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံမီးရွိဳ႕မွဳ အပါအ၀င္ ျမန္မာသံရံုးအခ်ိဳ႕ကို အၾကမ္းဖက္တဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ OIC လိုအဖြဲ႕ကိုလည္း ျပည္တြင္း၀င္ေရာက္ေရးကို တြန္းအားေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြအေနနဲ႔ ဘာသာေရးပဋိပကၡျဖစ္ေရးကို မဟာဗ်ဴဟာအရ လိုအပ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပရျခင္း ျဖစ္တယ္။

အဂၤလိပ္လို ရခိုင္ျပည္ကို ARNKAN လို႔ ေျပာဆိုေရးသားေနျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ရိုဟင္ဂ်ာကို ေျပာတာျဖစ္တယ္အထိ သမိုင္းလိမ္မ်ားကို ခ်ျပရဲသလို တဘက္မွာလည္း ဘဂၤလီေတြဟာ ခိုး၀င္လာတာမဟုတ္ဘူး၊ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္နဲ႔ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီၿပီး ေနထိုင္လာတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေတြျဖစ္တယ္ စသျဖင့္ သမိုင္းလိမ္ သမိုင္းတုေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုရဲ့ ေဒါသကို ဆြေပးေနျခင္းမ်ိဳးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လိုျခင္းရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြရဲ့စကားကို ေခ်ဖ်က္ေစပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာဘဲ သမိုင္းပညာရွင္ေဒါက္တာေအးခ်မ္းကို ဒီဘိတ္လုပ္ရန္ စိန္ေခၚမွဳမ်ိဳးအထိ ဆြေပးေနတာေတြကို ျမင္ေနရ ၾကားေနရပါတယ္။

ႀကံဳတံုး ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက မိမိကိုယ္ကို ပညာရွင္ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနရင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းရဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ျမန္မာတိုင္းရင္းမဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီဆိုတာ တဘက္ႏိုင္ငံက ေခတ္အဆက္ဆက္ ခိုး၀င္လာသူမ်ားျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတြကို ေခ်ပခ်င္တယ္ဆိုရင္ သုေတသနစာတမ္းတေစာင္ျပဳစုၿပီး ကမၻာ့ပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ၾကားကာ စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းဟာ အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တဘက္မွာလည္း ေဒါက္တာေအးခ်မ္းအေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္း သားေတြမဟုတ္ဘူး။ တဘက္ႏိုင္ငံက ေခတ္အဆက္ဆက္ ခိုး၀င္လာသူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဆက္လက္ၿပီး ကမၻာကို ခ်ျပရင္း မိမိတိုင္းျပည္နဲ႔ မိမိလူမ်ိဳးကို ကာကြယ္တဲ့ အလုပ္ေတြကိုသာ ဆက္လက္ၿပီး တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ဆက္ရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတနံတလ်ားမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ အမုန္းမပြားေစခ်င္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ တနံတလ်ားမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို အမုန္းပြားေအာင္ ေဒါသေတြျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူေတြ လုပ္ေနၾကတာလဲ ဆိုတာကို သိဖို႔လိုအပ္တယ္။ အဲဒီအုပ္စုေတြကို မြတ္ဆလင္အင္အားစုေတြပါ ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ဖို႔ လိုတယ္လို့ျမင္တယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံခ်င္ေနၾကတဲ့ ေခတ္ပညာတတ္ ဘဂၤလီလက္တဆုပ္စာ အင္အားစုေတြက ဖန္တီးေနတယ္ဆိုတာ ျမင္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီလက္တဆုပ္စာ အင္အားစုေတြဟာ ဘာသာေရးပဋိပကၡအျဖစ္မ်ိဳးကို လိုခ်င္တယ္။ ဒီဘာသာေရးပဋိပကၡကို အေၾကာင္းျပၿပီး မြတ္ဆလင္ကမၻာရဲ့ ပံ့ပိုးမဳွနဲ႔ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္အစရွိတဲ့ နယ္ေျမေတြကို ရိုဟင္ဂ်ာျပည္နယ္ျဖစ္ေရးကို ပံုေဖာ္ခ်င္တယ္။

၂၀၁၂ က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္အေရးအခင္းကို ပံုေဖာ္ခဲ့တာဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီ ေခတ္ပညာတတ္ အင္အားစုေတြက ပံုေဖာ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ မေမ့ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အဲဒီအေရးအခင္းကို ျမန္မာတျပည္လံုးျပန္ႏွံ႔ေရးအထိ လွံဳ႕ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့သလို မြတ္ဆလင္ကမၻာကိုလည္း ဘာသာေရး ပဋိပကၡအသြင္ ျဖစ္သေယာင္ လိမ္ညာခဲ့တယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚမွာ ရိုးသားမွဳမရွိျခင္းကို ေဖာ္ညြန္းေနသလို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လိုျခင္း မရွိဘူးဆိုတာကိုလည္း သက္ေသျပေနတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာ မြတ္ဆလင္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးအရ မဆက္ဆံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤလီေတြရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသလို မြတ္ဆလင္အားလံုးကို အမုန္းပြားလာရျခင္းဟာလည္း ဒီအင္အားစုေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေပါင္းစံု လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္တဆုပ္စာ ေခတ္ပညာတတ္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီအင္အားစုကို ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တခ်က္က ဒီအင္အားစုေတြဟာ မြတ္ဆလင္ကမၻာနဲ႔ေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္တြင္းမွာပါ ကြန္ယက္ေတြကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိအစိုးရေရာ၊ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးပါ သတိထားဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ အတိအလင္း ေျပာခ်င္တယ္။

ရခိုင္ျပည္ရဲ့သမိုင္းေၾကာင္းေတြအရ (၁) မင္းေစာမြန္ေခတ္ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ (၂) မင္းဗာႀကီးေခတ္ စစ္ႏိုင္ဘုရင္မ်ား ဖမ္းဆီးယူလာတဲ့ စစ္သံု႔ပန္း မြတ္ဆလင္မ်ား၊ (၃) သ်ွာသ်ွဴမ်ား ေနာက္လိုက္ ေလးသည္ ကမန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံရမယ္ဆိုေပမယ့္ ၿဗိတိသွ်ေခတ္မွာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္မွတဆင့္ တံခါးမရွိ၊ ဓါးမရွိ ၀င္ေရာက္အေျခစိုက္ေနထိုင္လာခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရျပဌာန္းထားတဲ့ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ စိစစ္ၿပီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေရး မျဖစ္ေရးကို စိစစ္ရပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္တခ်က္ - (၁) လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွာ မသာမွဳ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ခိုး၀င္လာၾကတဲ့ ဘဂၤါလီမ်ား၊ (၂) ဟသၤာစီမံခ်က္မွာ အပို၀င္ေရာက္လာသူမ်ားနဲ႔ ယင္းကာလမွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာတဲ့ ဘဂၤလီမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လိုတယ္ဆိုရင္ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရးမူနဲ႔အတူ လိမ္ညာထားတဲ့သမိုင္းေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔လိုသလို အခိုင္အမာရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့သမိုင္းအုတ္နံရံႀကီးကိုလည္း ေခါင္းနဲ႔မတိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဆိုသည္ကို ဟုတ္တယ္စသည္ျဖင့္ သမိုင္းလိမ္ သမိုင္းတုေတြနဲ႔ ၀င္တိုက္လို႔ကေတာ့ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမွာ တရား၀င္ျပဌာန္းျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အမုန္းပြားေအာင္၊ ေဒါသျဖစ္ေအာင္၊ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ လွံဳ႕ေဆာ္ေနသလိုသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ။

ခိုင္လင္း(ေမဃ၀တီ)
ဇႏၷ၀ါရီ (၂၀) ၂၀၁၃၊ နံနက္ ၁၂း၅၄

No comments: