၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲးတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အႏုိင္ရ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား

U Nay Win Tun No.9 PNO အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္
U Khun Maung Thaung Pinlaung PNO ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
U Win Ko Hsihseng PNO ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
U Khun Thein Pe Hopong PNO ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
U Khun Aye Maung Hopong (1) PNO ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္
U Khun Hla Thein Hsihseng (1) PNO ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္
U Khun Maung Wei Hsihseng (2) PNO ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္
U Khun Hla Hsan Pinlaung (1) PNO ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္

No comments: