ပင္းပက္သံသတၱဳရုိင္းတူးေဖၚေရးစီမံကိန္း ေနာက္ဆံုးအေျခအေန

Pinpet Mining Update Broucher-Burmese

3 comments:

paisoe said...

ငါတုိ႔နုိင္ငံ ငါတုိ႔ လူမ်ဳိး...
Posted by paisoe on Monday, November 01, 2010

ဟုိပုန္းနယ္တစ္၀ုိက္သတၱဳတြင္းေဆာက္လုပ္မူနဲ႔ပတ္သပ္ျပီး..အရင္က
အနုျမဴစီမံကီန္းဆုိျပီး..အသံေကာင္ေတြဟစ္ျပီး..ရန္ေတြတုိက္ေပး..အခုတခါ..ပင္းပက္ေတာင္မွာထြက္တဲ့
သတၳဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိီန္းမွန္းသိေတာ့..တစ္မ်ဳိးေျပာင္းသြားတယ္..
ပင္းပက္ေတာင္ၾကီးအတြက္..သဘာ၀အေနအထားပ်က္စီးမွာဆုိးလုိ႔တဲ့..ေကာင္းပါသေလး..ေနာက္ရွိပါေသးရဲ႔..
အဓမၼ ေက်းရြာေတြေရႊ႔ေျပာင္းခုိင္းမူတဲ့..
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတ အရမ္းေပါၾကြယ္လွတဲ့ နုိင္ငံတစ္ခုပါ..
သုိ႔ေသာ္လည္း..ေရနံထုတ္တယ္..သူမ်ာနုိင္ငံလုိအဆင့္မိမိမသန္႔စင္နုိင္ေတာ့ ေစ်းေကာင္းမရဘူး..
သတၱဳေတြထုတ္တယ္..သူမ်ားနုိင္ငံလုိမထုတ္နုိင္ေတာ့..သတၱဳေကာင္းေကာင္းမရရွိနုိင္ဘူး..
အကယ္ေတာ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တင္ေပါၾကြယ္ ေနလုိ႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး..
လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္သည္လည္းေပါၾကြယ္ပါမွသာ..က်ဳပ္တုိ႔ေျပာတဲ့..
လူေနမူအဆင့္အတန္းရွိရွိေနနုိင္မယ္ေပါ့..
အခုလုိတစ္ခုခုလုပ္တုိင္းသာ ေဘးက ဘုေျပာေနရျပီးေရာဆုိတဲ့လူေတြရွိေနသမွ်ေတာ့..ဘယ္ေတာ့မွတုိးတက္မွာမဟုတ္ပါဘူး..

ေလးစားပါတယ္..ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးလုပ္စားသူမ်ားရယ္တတ္လည္းတတ္နုိင္ပါ့ဗ်ာ..
(

ေျမေအာက္ကသတၱဳတူးေဖာ္တယ္..ဘာျဖစ္လည္း..ဒါကေကာကုိယ္နုိင္ငံတုိးတက္ဖုိ႔မလား..
ရုရွားက လာလုပ္ေနတယ္..မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ မလုပ္နုိင္လုိ႔ သူမ်ားနုိင္ငံကုိလုပ္ေပးပါ..ဆုိျပီးေခၚရတာမလား..
ေက်းရြာေတြေရႊ႔ေျပာင္းခုိင္းတယ္..အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႔ေစခုိင္းမူတဲ့..
မေျပာင္းပဲေကာ အေဆာက္အဦးေဆာက္ရင္ရလား..
ေနာက္..သဘာ၀အတုိင္းျဖစ္ေနေအာင္ ပင္းပက္ေတာင္ၾကီးကုိ မတူးပဲထားမလား..
ဒါဆုိရင္ အဲသတၳဳေတြ ဘယ္လုိလုပ္မွာလည္း..
မင္းတုိ႔ေဖေတြ...သာလုပ္ခြင့္ေပးလုိက္..စက္ရုံမေဆာက္နုိင္ေတာင္မွ.မင္းတုိ႔မိသားစုတေတြ သံတူရႊင္းေတြကုိင္ျပီး..
အေျပးအလႊား..အိမ္သာက်င္းတူးနည္းတူေနမွာျမင္ေရာင္မိေသးပါရဲ႔ကြာ....

paisoe said...

ငါတုိ႔နုိင္ငံ ငါတုိ႔ လူမ်ဳိး...
Posted by paisoe on Monday, November 01, 2010

ဟုိပုန္းနယ္တစ္၀ုိက္သတၱဳတြင္းေဆာက္လုပ္မူနဲ႔ပတ္သပ္ျပီး..အရင္က
အနုျမဴစီမံကီန္းဆုိျပီး..အသံေကာင္ေတြဟစ္ျပီး..ရန္ေတြတုိက္ေပး..အခုတခါ..ပင္းပက္ေတာင္မွာထြက္တဲ့
သတၳဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိီန္းမွန္းသိေတာ့..တစ္မ်ဳိးေျပာင္းသြားတယ္..
ပင္းပက္ေတာင္ၾကီးအတြက္..သဘာ၀အေနအထားပ်က္စီးမွာဆုိးလုိ႔တဲ့..ေကာင္းပါသေလး..ေနာက္ရွိပါေသးရဲ႔..
အဓမၼ ေက်းရြာေတြေရႊ႔ေျပာင္းခုိင္းမူတဲ့..
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတ အရမ္းေပါၾကြယ္လွတဲ့ နုိင္ငံတစ္ခုပါ..
သုိ႔ေသာ္လည္း..ေရနံထုတ္တယ္..သူမ်ာနုိင္ငံလုိအဆင့္မိမိမသန္႔စင္နုိင္ေတာ့ ေစ်းေကာင္းမရဘူး..
သတၱဳေတြထုတ္တယ္..သူမ်ားနုိင္ငံလုိမထုတ္နုိင္ေတာ့..သတၱဳေကာင္းေကာင္းမရရွိနုိင္ဘူး..
အကယ္ေတာ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တင္ေပါၾကြယ္ ေနလုိ႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး..
လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္သည္လည္းေပါၾကြယ္ပါမွသာ..က်ဳပ္တုိ႔ေျပာတဲ့..
လူေနမူအဆင့္အတန္းရွိရွိေနနုိင္မယ္ေပါ့..
အခုလုိတစ္ခုခုလုပ္တုိင္းသာ ေဘးက ဘုေျပာေနရျပီးေရာဆုိတဲ့လူေတြရွိေနသမွ်ေတာ့..ဘယ္ေတာ့မွတုိးတက္မွာမဟုတ္ပါဘူး..

ေလးစားပါတယ္..ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးလုပ္စားသူမ်ားရယ္တတ္လည္းတတ္နုိင္ပါ့ဗ်ာ..
(

ေျမေအာက္ကသတၱဳတူးေဖာ္တယ္..ဘာျဖစ္လည္း..ဒါကေကာကုိယ္နုိင္ငံတုိးတက္ဖုိ႔မလား..
ရုရွားက လာလုပ္ေနတယ္..မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ မလုပ္နုိင္လုိ႔ သူမ်ားနုိင္ငံကုိလုပ္ေပးပါ..ဆုိျပီးေခၚရတာမလား..
ေက်းရြာေတြေရႊ႔ေျပာင္းခုိင္းတယ္..အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႔ေစခုိင္းမူတဲ့..
မေျပာင္းပဲေကာ အေဆာက္အဦးေဆာက္ရင္ရလား..
ေနာက္..သဘာ၀အတုိင္းျဖစ္ေနေအာင္ ပင္းပက္ေတာင္ၾကီးကုိ မတူးပဲထားမလား..
ဒါဆုိရင္ အဲသတၳဳေတြ ဘယ္လုိလုပ္မွာလည္း..
မင္းတုိ႔ေဖေတြ...သာလုပ္ခြင့္ေပးလုိက္..စက္ရုံမေဆာက္နုိင္ေတာင္မွ.မင္းတုိ႔မိသားစုတေတြ သံတူရႊင္းေတြကုိင္ျပီး..
အေျပးအလႊား..အိမ္သာက်င္းတူးနည္းတူေနမွာျမင္ေရာင္မိေသးပါရဲ႔ကြာ....

paisoe said...

ဟုိပုန္းနယ္တစ္၀ုိက္သတၱဳတြင္းေဆာက္လုပ္မူနဲ႔ပတ္သပ္ျပီး..အရင္က
အနုျမဴစီမံကီန္းဆုိျပီး..အသံေကာင္ေတြဟစ္ျပီး..ရန္ေတြတုိက္ေပး..အခုတခါ..ပင္းပက္ေတာင္မွာထြက္တဲ့
သတၳဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိီန္းမွန္းသိေတာ့..တစ္မ်ဳိးေျပာင္းသြားတယ္..
ပင္းပက္ေတာင္ၾကီးအတြက္..သဘာ၀အေနအထားပ်က္စီးမွာဆုိးလုိ႔တဲ့..ေကာင္းပါသေလး..ေနာက္ရွိပါေသးရဲ႔..
အဓမၼ ေက်းရြာေတြေရႊ႔ေျပာင္းခုိင္းမူတဲ့..
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတ အရမ္းေပါၾကြယ္လွတဲ့ နုိင္ငံတစ္ခုပါ..
သုိ႔ေသာ္လည္း..ေရနံထုတ္တယ္..သူမ်ာနုိင္ငံလုိအဆင့္မိမိမသန္႔စင္နုိင္ေတာ့ ေစ်းေကာင္းမရဘူး..
သတၱဳေတြထုတ္တယ္..သူမ်ားနုိင္ငံလုိမထုတ္နုိင္ေတာ့..သတၱဳေကာင္းေကာင္းမရရွိနုိင္ဘူး..
အကယ္ေတာ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တင္ေပါၾကြယ္ ေနလုိ႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး..
လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္သည္လည္းေပါၾကြယ္ပါမွသာ..က်ဳပ္တုိ႔ေျပာတဲ့..
လူေနမူအဆင့္အတန္းရွိရွိေနနုိင္မယ္ေပါ့..
အခုလုိတစ္ခုခုလုပ္တုိင္းသာ ေဘးက ဘုေျပာေနရျပီးေရာဆုိတဲ့လူေတြရွိေနသမွ်ေတာ့..ဘယ္ေတာ့မွတုိးတက္မွာမဟုတ္ပါဘူး..

ေလးစားပါတယ္..ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးလုပ္စားသူမ်ားရယ္တတ္လည္းတတ္နုိင္ပါ့ဗ်ာ..
(

ေျမေအာက္ကသတၱဳတူးေဖာ္တယ္..ဘာျဖစ္လည္း..ဒါကေကာကုိယ္နုိင္ငံတုိးတက္ဖုိ႔မလား..
ရုရွားက လာလုပ္ေနတယ္..မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ မလုပ္နုိင္လုိ႔ သူမ်ားနုိင္ငံကုိလုပ္ေပးပါ..ဆုိျပီးေခၚရတာမလား..
ေက်းရြာေတြေရႊ႔ေျပာင္းခုိင္းတယ္..အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႔ေစခုိင္းမူတဲ့..
မေျပာင္းပဲေကာ အေဆာက္အဦးေဆာက္ရင္ရလား..
ေနာက္..သဘာ၀အတုိင္းျဖစ္ေနေအာင္ ပင္းပက္ေတာင္ၾကီးကုိ မတူးပဲထားမလား..
ဒါဆုိရင္ အဲသတၳဳေတြ ဘယ္လုိလုပ္မွာလည္း..
မင္းတုိ႔ေဖေတြ...သာလုပ္ခြင့္ေပးလုိက္..စက္ရုံမေဆာက္နုိင္ေတာင္မွ.မင္းတုိ႔မိသားစုတေတြ သံတူရႊင္းေတြကုိင္ျပီး..
အေျပးအလႊား..အိမ္သာက်င္းတူးနည္းတူေနမွာျမင္ေရာင္မိေသးပါရဲ႔ကြာ....