ေျမဆီအေၾကာင္း သတင္းေကာင္း(ဟာသ)

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | ၾသဂုတ္လ ၁၆၊ ၂၀၁၁ | အဂၤါေန႔

နယ္စြန္နယ္ျဖားရွိ ေက်းလက္ေဒသတေနရာ၌၊ ေတာင္ယာ၊ ၿခံ၊ လယ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအျဖင့္ အဓိကလုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကသည့္ ေတာရြာ ႏွစ္ရြာရွိ၏။ ၎ေတာရြာ ႏွစ္ရြာသည္ ေတာင္ဘက္အရပ္တြင္ တည္ရွိသည့္ ရြာအား၊ ေတာင္ရြာဟု အမည္တြင္ ၿပီး၊ ေျမာက္ဘက္အရပ္ေဒသတြင္ တည္ရွိသည့္ရြာအား ေျမာက္ရြာဟုေခၚ၏။

ယင္းေက်းလက္ေတာရြာ ႏွစ္ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားအား တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ အလြန္တရာမွ ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကသလုိ၊ တစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာ အၿမဲလုိလုိလည္း သူသာ ကိုယ္သာ၊ သူႏုိင္ ကုိယ္ႏုိင္ စကားအႏုိင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာေလ့ရွိသည့္ အစဥ္အလာဓေလ့ရွိၾကေလ၏။

တေန႔ေသာအခါ၀ယ္ ေတာင္ရြာမွရြာသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေျမာက္ရြာမွရြာသားတစ္ေယာက္အား
ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမွအျပန္ လမ္းခရီးတေနရာ၌ မေမ်ာ္လင့္ပဲ ဆံုေတြ႕ၾကၿပီး၊ သူသာ ကုိယ္သာ သတင္းစကား အႏုိင္ေျပာၾကရာ၀ယ္…

(ေတာင္ရြာမွ ရြာသား)။ ။ ေဟ့မိတ္ေဆြ.. ႀကံဳတုန္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျမာက္ရြာကို အံ့ၾသစရာ သတင္းလက္ေဆာင္တစ္ခု ပါးလုိက္အံုးမယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ေတာင္ရြာက စုိက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္ယာ၊ ၿခံေတြမွာ ေျမဆီေျမႏွစ္ေတြ သိပ္ေကာင္းတယ္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြဘာေတြ ထည့္စရာမလိုဘူး။ ေျမဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲဆုိတာ ပဲႏြယ္ (ႏြယ္လုိ ပတ္သည့္ပဲမ်ိဳး) ကို စိုက္ၿပီးတာနဲ႔ ၿခံအျပင္ဘက္ေတာင္ မထြက္အားေသးဘူး၊ အပင္ခ်က္ခ်င္း ေပါက္ထြက္ ႀကီးထြားလာၿပီးေတာ့ လူကို ရစ္ပတ္္ၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းအသီး သီးေတာ့တာပဲ၊ အဲဒီလုိရွိတယ္ ကုိယ့္လူ .. ။

(ေျမာက္ရြာမွ ရြာသား)။ ။ ေအာ္ ဟုတ္လား .. ဒါဆုိရင္ က်ဳပ္လဲ ႀကံဳတုန္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ေတာင္ရြာအတြက္ အံ့ၾသစရာ သတင္းေကာင္းတစ္ခု လက္ေဆာင္ပါးခ်င္တယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ရြာမွာလဲ ေျမဆီေျမႏွစ္ ေျမေဆြးေတြ သိပ္ေကာင္းတယ္။ ေကာက္ညင္း စပါးစုိက္တာ ေတာင္ယာအျပင္ကေန လမ္းႀကဲၿပီးေတာ့ စုိက္ရတယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ရင္ စုိက္ၿပီးတာနဲ႔ စပါးပင္ခ်က္ခ်င္းႀကီးထြားလာၿပီး၊ ထြက္လာတဲ့ ေကာက္ညင္းစပါးပင္နဲ႕ ကပ္ၿပီး၊ လူပါ ေကာက္ညင္းထုပ္ေတာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒီေကာက္ညင္းဆန္ကို စားတဲ့လူေတာင္မွ တကုိယ္လံုး ေကာက္ညင္းလုိပဲ ကပ္စိကပ္စိျဖစ္သြားကုန္တယ္။

---------------------------------------
မွတ္ရန္။ ။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ ကာလသား ပအုိ၀္းလူငယ္ လူရြယ္မ်ားၾကား ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ရယ္ေမာစရာအျဖစ္ ေျပာဆုိေနၾကသည့္ ရုိးရာဟာသမ်ားကုိ ေနာင္ခမ္းခါ မွ စုစည္း ေရးသား တင္ျပထားပါသည္။

No comments: