ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဆီဆိုင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္အလံုး ၄၀ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ႕

Thursday, 28 April 2011 | Eleven Media Group

ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုက္ေခါင္တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္သည့္အတြက္ ေနအိမ္အလံုး ၄၀ ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုက္ေခါင္တြင္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာ ရီ ၁၅ မိနစ္၀န္းက်င္က ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၁၁ လံုးမွာ လံုး၀ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး က်န္အိမ္ေျခ ၂၉ လံုးမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

"ညေန ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ေလျပင္းတိုက္တာပါ။ ေလျပင္းတိုက္ခ်ိန္မွာ အမ်ားစုက ေတာင္ယာထဲသြားေနၾကတာေလ။ အိမ္ ၁၁ လံုးကေတာ့ လံုး၀ကို ပ်က္စီးခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့ ၂၉ လံုး ကေတာ့ အမိုးလန္တာ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးတာေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သစ္ပင္တစ္ခ်ဳိ႕ေတာင္ ၿပိဳလဲ ပ်က္စီးကုန္တယ္"ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments: