ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ပအုိ၀္းအဖြဲ႕မ်ားစုေပါင္း၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဓာတ္ပံုျပပြဲ က်င္းပ

By ေနာင္ခမ္းခါ | ၂၂ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၁၊ အဂၤါေန႔ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအုိ၀္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ “ပညာေရးျဖင့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ျမင့္တင္ၾကစို႕” အမည္ရွိ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားဓာတ္ပံုျပပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔၌ ထဲုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

၎ဓာတ္ပံုျပပြဲသုိ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ ပအုိ၀္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ အင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလာတဲ့ အျခားတုိင္းရင္းမ်ား စုစုေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ အားေပးခဲ့ၿပီး၊ တက္ေရာက္လာသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားကုိလည္း ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအစားအစာမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးခဲ့တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ဓာတ္ပံုျပပြဲရဲ႕အဓိက ဦးတည္ခ်က္မွာ ပအုိ၀္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာေရးေလ့လာသင္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ရန္ပံုေငြရွာေဖြရန္၊ ပအုိ၀္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈျမင့္တင္ရန္၊ ႏွင့္ ပအုိ၀္းေဒသတြင္း လက္ရွိပ်က္ဆီးယုိယြင္းေနသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားအား ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သိရွိလာေစရန္ စတဲ့အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဓာတ္ပံုျပပြဲကုိ အဓိကဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ခြန္ေသာမတ္(စ္)က “ဓာတ္ပံုျပပြဲက ေအာင္ျမင္တယ္လုိ႔ဆုိရမယ္၊ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလာေရာက္အားေပးတယ္၊ ပအုိ၀္းေဒသမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းပ်က္ဆီးမႈနဲ႕ဆုိင္တဲ့ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတြ၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားရုိးရာဓာတ္ပံုေတြ၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား လႈပ္ရွားမႈဓာတ္ပံုေတြ စံုစံုလင္လင္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လာတဲ့ပရိတ္သတ္ေတြ ေတာ္ေတာ္စိတ္၀င္စားၾကတယ္”

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဓာတ္ပံုျပပြဲကုိ ပအုိ၀္းမဂၢဇင္း၊ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO)၊ ခ်ိဳစြဴလႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္၊ ပအုိ၀္းအလုပ္သမားအဖြဲ႕ႏွင့္ ပအုိ၀္းပညာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ စတဲ့အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ ပူးေပါင္းက်င္းပ ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

No comments: