ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အေပၚ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

တေပါင္းလျပည္ေန႔ "ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔"
ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး (PYO)၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ (မတ္လ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)

ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၇) ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔၊ (ခရာဇ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔)သည္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအားလုံး အေလးအနက္တန္ဖိုးထားၿပီး မေမ့အပ္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ေန႔ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လုံးျဖစ္သည့္ ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ လူငယ္အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားထုမ်ား ပါတီမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဘဝတူညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေရးအသီးအပြင့္မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာရရွိေစျခင္း အလို႔ငွာ ဦးစြာပဏာမ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံးမွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ဆႏၵျပဳ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။

ဘီစီ (၆) ရာစု၊ မဟာသကၠရာဇ္ (၂) ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္၊ ေနထြက္စ လဝင္ခါနီးခ်ိန္တြင္ ရာဇာသကၠမင္းႀကီးႏွင့္ ကလ်ာဏေဒဝီမိဖုရားမွ သူရိယစႏၵာမင္းသားကို ဖြားျမင္ခဲ့ပါသည္။ သူရိယစႏၵာမင္းသားသည္ ခမည္းေတာ္နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ မင္းအျဖစ္ ဆက္ခံခဲ့သည့္ေန႔မွစ၍ သုဝဏၰဘူမိ သထုံျပည္သည္ တိုးတက္သာယာလာၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဂုဏ္ေရာင္ကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တစ္ပါးျဖစ္၍ သူရိယစႏၵာမင္းႀကီး၏ ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကို ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႕စြာမွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပၾကၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး အျပင္ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္လည္း မိမိတို႕ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္ တေပါင္းလျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔ကိုႏွစ္စဥ္က်င္းပ ၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ တူညီေသာ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာကို ပီပီျပင္ျပင္ ေပၚလြင္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာမွာ အားနည္းေနသည္ကိုေတြ႔ရွိေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လုံး၏ တူညီေသာ အမ်ဳိးသားေရးမူတစ္ရပ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးမွာ ပအိုဝ္းအမ်ဳိိးသားထုတစ္ရပ္လုံး၏ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္္တစ္ရပ္ဟုသတ္မွတ္ ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေရးမူတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားထုမ်ား ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ပအိုဝ္းလူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူငယ္အမ်ဳိးသမီး အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး အတူတကြလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မွသာလွ်င္ မိမိတိို႔၏ ရည္မွန္းထားေသာ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားကို ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားသည္လည္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အခ်ိန္ကာလတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားထုမ်ား တက္ၾကြႏိုးၾကားစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားရွာေဖြေလ့လာ၍ စြမ္းရည္ျပည့္ဝစြာျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခန္းက႑တြင္ ေရာက္ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အတူတကြလက္တြဲ၍ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိတိို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံးသည္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္အဝရွိေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြန္းရမည္ ဟူေသာ အႏၱိမပန္းတုိင္ ကိုခ်မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ လူငယ္အစည္းအရုံးမွ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး၏ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ (က) လူငယ္ထုမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္အရည္အေသြးႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအား ပိုမိုျမႇင့္မားရန္၊ (ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးတို႔ကို ပအိုဝ္းျပည္သူႏွင့္လူငယ္မ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ (ဂ) ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တန္းတူၿပီး ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အျပည့္အဝရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ အျခားလူငယ္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (ဃ) အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ရန္ႏွင့္ (င) ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးတို႔၏ စာေပႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္အတူ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးစသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးသည္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဒီမိုကေရးစီတည္ေဆာက္မွသာလွ်င္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အာဏာရွင္ဆန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး ညီညာစြာလက္တြဲၿပီး တပ္ေပါင္းစုအင္အားျဖင့္သာ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရာဇ္သကၠရာဇ္ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၇) ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔၌ က်ေရာက္သည့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။

ပအိိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး (PYO)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ မတ္ ၂၃ ရက္

No comments: