ပအို၀္းအမ်ဳိးသား အာဇာနည္ေန႔ တုိ႔မ်ားမေမ့ၾကဖုိ႔

စါင္ဖါေအာင္ ႏွင့္ ေဗြးစါင္ေပ | အျမင္ေဆာင္းပါး
စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအသီးသီးမွ အာဇာနည္ေန႔ပြဲမ်ားကို ပိုမို၍ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္ဟု စာေရးသူ သတိျပဳမိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဂ်ဴလိုင္ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၆၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ က်င္းပၿပီးေနာက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔ကို KIO မွ ဦးစီးၿပီး ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင့္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ ေန႔အခမ္းအနားကိုလည္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။

ကရင္၏အာဇာနည္ေန႔သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္သည့္ KNU ဥကၠဌႀကီး ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးသည့္ေန႔ကို အစြဲျပဳ၍ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။ ဥကၠ႒ ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးစဥ္က KNU ဒု-ဥကၠ႒မွာ သထံု ဦးလွေဖ ေခၚ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဖာျဖားဗြာလွေဖ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ႀကီး ျဖားဗြာ (ဦး) လွေဖသည္ KNU ဥကၠ႒ႀကီး က်ဆံုးၿပီးခ်ိန္တြင္ KNU ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ျပန္ယူရန္ KNU ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေၾကးနန္းစာပို႔၍ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဦးလွေဖသည္ ပအို၀္းေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္၍ KNU ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ခုႏွစ္အားျဖင့္ ၁၉၄၉ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျဖစ္၍ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္တာ၀န္ခံ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခ်န္စံု၊ လူထုစည္းရုံးေရး ဆရာေတာ္ ဦးေနမိ တို႔ႏွင့္အတူ ပေဒသရာဇ္စံနစ္ ခုခံေတာ္လွန္ေရး - ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းခဲ့သို႔ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ မ်က္စိ-နားကို ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ပအို၀္းတို႔၏ လူေနမႈဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးလွေဖ သည္ ဒုတိယေတာ္လွန္ေရး သက္တမ္းကာလအတြင္း ၁၉၇၅ ခု စက္တင္ ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုုု၀္းအမ်ဳိးသားတို႔အတြက္ မီးရွဴး တန္ေဆာင္ျဖစ္သူ…. ရြာသူရြာသားမ်ားက “ ဖာျဖားဗြာ” ဟူေသာ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ေခၚဆိုျခင္းခံရသူ ဦးလွေဖ ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္သည့္ေန႔ကို အစြဲျပဳ၍ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား အာဇာနည္ေန႔ဟု တရား၀င္သတ္မွတ္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားနည္းတူ ေန႔ႀကီး-ရက္ႀကီးမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၁) ရက္ေန႔ကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးေန႔ အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း အာဇာနည္ေန႔ကိုမူ လြန္ခဲ့ႏွစ္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ က်င္းပခဲ့ျခင္းမ်ဳိး မေတြ႔ရသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေထာက္ျပလိုေပသည္။

အမွန္တကယ္မွာ အာဇာနည္ေန႔ဟူ၍ သတ္မွတ္က်င္းပျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ အေပၚ ေလးစားဂုဏ္ယူတတ္ရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးထံမွ ပုခံုးေျပာင္းတာ၀န္ေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းကို မေမ့မေလ်ာ့ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္လည္း ညႊန္းဆိုလ်က္ ရွိေပသည္။ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲလွသည့္ ေတာတြင္းေတာ္လွန္ေရးဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္း၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ခံရျခင္း၊ စသည့္ ေပးဆပ္မႈမ်ားကိုလည္း ေနာင္လာေနာက္သားတို႔ မေမ့မေလ်ာ့ ရွိေစျခင္းငွာ “အာဇာနည္ေန႔” ကို အေရးေပး သတ္မွတ္ျပဌာန္း က်င္းပရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔ကို အႏွစ္ (၄၀) ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ပထမဦးဆံုး ေနရာေဒသမေရြး အဖြဲ႔အစည္းမေရြး ပုိမုိ၍ ခန္းနားစြာ၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၀မ္းသာအားရမိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ပအို၀္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ပအို၀္းမိသားစုမ်ား အေနႏွင့္လည္း အာဇာနည္ေန႔ကို တႏိုင္တပိုင္ က်င္းပၾကခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားထူထပ္စြာေနထုိင္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဴိးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တသီးပုဂၢလမ်ား စုေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အာဇာနည္ေန႔ကိုလည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္ကုိ ၾကားသိျမင္ေတြ႔ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ခြန္ျဖားဗြာတိုင္း ေတာင္ပိုင္းရွိ ပန္တြန္းေက်းရြာႀကီး အေနာက္ဖက္ ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ဖာျဖားဗြာ ဦးလွေဖ ျမႇပ္ႏွံရာ သခ်ဳိင္းဂူသည္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔ အတြက္ အာဇာနည္ဗိမာန္ပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ျခင္း၊ အေလးျပဳျခင္းမ်ားကိလည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စာေရးသူ အေနႏွင့္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္ရွိေနထုိင္ၾကသည့္ ပအို၀္းမိသားစုမ်ား အေနျဖင့္လည္း အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားအား ရည္စူး၍ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ အေလးျပဳျခင္း၊ ေတြ႔စံုမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္သက္ၿပီး က်ဆံုးၿပီးေသာေခါင္းေဆာင္းမ်ားကို သတိရျခင္း စသည့္တုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အႏွစ္ေလးဆယ္ျပည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တာ၀န္ရွိသူ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္္မ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္းအားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

စါင္ဖါေအာင္
ႏွင့္
ေဗြးစါင္ေပ


No comments: