ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ (၄၀) ျပည့္ ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ က်င္းပ

ခြန္ခ်န္ကီ | စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္


(ဓာတ္ပံု: ခြန္ခ်န္ကီ)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကြင္းရွိ ဒဲဥ္သီးေဗြစင္ျမင့္၌ ပအို၀္းလူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ႏွစ္(၄၀)ျပည့္ ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဤအခမ္းအနား၌ မနက္ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ဘဝေပးဆပ္ေလၿပီးေသာ ပအို၀္းအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ရည္စူး၍ သံဃာေတာ္မ်ားကို အရုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ လွဴဖြယ္၀တၳဳအစုစုကုိ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ တရားေတာ္နာ ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾက ေသာ လူအင္အား (၂၀၀) ေက်ာ္က ဘ၀ေပးစပ္ေလၿပီးေသာ ပအို၀္းအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တစ္မိနစ္ၿငိမ္သက္ အေလးျပဳျခင္း၊ ပအို၀္း အာဇာနည္ေန႔အေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္း၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ားကုိ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္ကို သိရသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္က ဖိႏွိပ္ခံဘ၀မွ လႊတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးမူ၀ါဒျဖင့္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းျပေပးခဲ့ေသာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားဗြာလွေဖသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပင္တြန္႔ရြာ၌ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

ယင္းသုိ႔ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားဗြာလွေဖ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လံုးဒါဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ညီလာခံမွ ျဖားဗြာလွေဖ ကြယ္လြန္ေသာေန႔ကို ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ အားလံုးသေဘာတူ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

ဤပအို၀္းအမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လံုး ပအို၀္းအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတို႔ မူ၀ါဒသေဘာထားတို႔ကို အစဥ္သတိျပဳလ်က္ အေလးအျမတ္ တန္ဖိုးထားရန္ႏွင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး စည္လံုးညီညႊတ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔၀င္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ပအိုဝ္းအာဇာနည္ေန႔ က်င္းပရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
(က) အတိတ္ ပအို၀္းအာဇာနည္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ စံနမူနာယူေလးစားေရး
(ခ) ပအို၀္းအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ဂုဏ္ျပဳေရး
(ဂ) အတိတ္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနည္းတူ အနာဂတ္ပအို၀္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေရး
(ဃ) အာဇာနည္ေန႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား သုေတသနျပဳလုပ္ေရး
(စ) အာဇာနည္ေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ အစဥ္အလာမပ်က္ျပဳလုပ္ေရး
(ဆ) ပအို၀္းအာဇာနည္ဗိမာန္ ပီပီျပင္ျပင္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းေရး စသည္တို႔ျဖင့္ အခမ္းအနားစင္ျမင့္ေပၚမွ တင္ျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဤအခမ္းအနားမွ ဆက္လက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်မွတ္တင္ျပသည္ကို သိရသည္။

(က) ျပဳစုထားၿပီးေသာ ပအို၀္းအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွ က်န္ရွိေနေသးေသာ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းျပဳစုေရး
(ခ) ထိုအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားရရွိေအာင္ စုေဆာင္းေဆာင္ရြက္ေရး
(ဂ) က်န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းျပဳစုေရး

(ဃ) တမ်ဳိးသားလံုးအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းစာအုပ္ကို လာမည့္ (၄၁) ႏွစ္ေျမာက္ေသာ ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔အမွီ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: