သိမ္းယူထားသည့္ ေတာင္ႀကီးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေျမ ထပ္မံေလ်ာ့ခ်ေပးေရး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေဆြးေႏြး

ႏွင္းသစၥာ (TGI) | ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္


ေတာင္ႀကီးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေျမကို ထပ္မံေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား အသနားခံစာကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိ၍ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိိဳ႕နယ္၊ (၆) မိုင္ရြာ၊ စိန္ေတာင္တန္းစားေသာက္ဆိုင္မွာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ေျမယာကိစၥေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္ႀကီးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အတြက္ အရင္ကသိမ္းယူထားတဲ့ ေျမမွာ (၄၆၇) ဧကေက်ာ္ရွိ တယ္၊ ဧက (၂၅၂) ေက်ာ္ကိုေတာ့ ျပန္ေပးထားေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွမေပးေသးပါဘူး၊ အခု တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းက (၂၁၅) ဧကရွိေနေသးတယ္၊ ေက်ာင္းအ ေဆာက္အဦးက နည္းနည္းပဲရွိတယ္၊ ေျမလြတ္ေတြအမ်ားပဲ က်န္ရွိေနတယ္ေပါ့ေနာ၊ ဒါကို ေျမယာမရေသးတဲ့ ေတာင္သူေတြကုိ မ်ေ၀ေပးၿပီး၊ ေက်ာင္း၀င္းကို ဧကေလ်ာ့ခ်ေပးသင့္တယ္“ ဟု ေတာင္သူူတစ္ဦး ဦးထြန္းေရြက ေျပာသည္။

“ေက်ာင္း၀င္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ စာကို နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူေတြစီမွာ ေျမယာကို ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ ေပးဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္၊ ဘာမွလုပ္ေဆာင္ေပးတာ မရွိတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ဟာ က်ေတာ္တို႔ေဒသခံ ေတာင္သူေတြက ဘယ္လိုဆက္လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုတာ ေတြေဆြးေႏြးသြားတာျဖစ္တယ္၊ စာဆက္တင္မလား၊ ျပည္နယ္အစိုးရကို ေတြ႔မလား တနည္းနည္းေပါ့ေနာ“ ဟု အမည္မေဖၚလုိတဲ့ ေဒသခံေတာင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခင္ျပန္လည္ေပးေသာေျမယာ (၂၅၂.၁၆) ဧကတြင္ ေတာင္သူ (၆၀) ဦးက ေျမယာျပန္လည္ရရွိၿပီး လက္ရွိက်န္ေနသည့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေျမ (၂၁၅) ဧကထဲတြင္ ေျမယာရရွိျခင္း မရွိေသးသည့္ ေတာင္သူ (၄၀) ဦးအတြက္ ထပ္မံေလ်ာခ်ေပးရန္ ဆက္လက္တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments: