ေတာင္ႀကီးတုိမ္းမွတဆင့္ တင္ျပျခင္း

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေတာင္ၾကီးျမဳိ႕ အမွတ္ (၁) ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္
ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ လ ၂၀၈၆၄၀ ရဲတပ္သားေက်ာ္ေရႊလင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇူလုိင္လမွစတင္ျပီး ရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေအာင္မင္းထံသုိ႕
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ႏုတ္ထြက္စာအား တင္ခဲ့ရာ (၇) ၾကိမ္ခန္႔ တင္ခဲ့ရျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ေရးထုိးေပးသျဖင့္ ေတာင္ၾကီးျမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴရုံးသုိ႕ စာအမွတ္ ၁၀၃(၁)/၈၀၆/ေရး ၁ (၁၄.၁.၂၀၁၃) ရက္ေန႔ ေခ်ာစာအမွတ္-၀၀၁၈/၂၀၁၃ ႏွင့္ ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း အထက္တုိ႔က ဆက္လက္တင္ျပျခင္းမရွိ ဆုိင္ငံထားခဲ့ပါသည္။

ယၡဳဆုိလွ်င္ကၽြန္ေတာ္အား ေတာင္ေလးလုံးတြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္သည့္ ရဲတပ္ရင္း (၂၆) သုိ႔ ေျပာင္ေရြ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမိန္႕ခ်ခံခဲ႕ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သုိ႔ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ (၅) ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ပါရွိျပီး၊ ယၡဳဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏လုပ္သက္မွာ (၁၀) ႏွစ္ ျပည့္ခါနီး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏မိခင္မွာလည္း ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ျမဳိ႕တြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိျပီး
အသက္အရြယ္မွာ (၅၆) ႏွစ္အရြယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသျဖင့္ က်န္မာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိပဲ
အရုိးကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူျဖစ္သည့္အတြက္ အနီးကပ္ျပဳစုရန္ အခက္အခဲျဖစ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မိခင္အားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏူတ္ထြက္ခြင့္ တင္ျပစာအား တင္ျပခဲ့ရာ ယခုဆုိလွ်င္ ႏုတ္ထြက္ခြင္႔ မရပဲ ေျပာင္းေရြ႕ခြင္႔အမိန္႔ေတာင္ ထြက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။

အဘရဲခ်ဳပ္ၾကီးမွ ေအာက္ေျခအဆင့္ ရွိတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားသည္ အထက္အၾကီးအကဲမ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိ၊ လမ္းတ၀က္တြင္ ရပ္တန္႔လွ်က္ ရွိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ဆႏၵအရ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ထြက္ခြါရန္ တရား၀င္ႏူတ္ထြက္စာအား တင္ျပထားရွိေသာ္လည္း ရဲတပ္ရင္း (၂၆) သုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ အမိန္႔ထြက္လာခဲ့သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စြန္႔ခြါရန္ ဆႏၵရွိေနျပီး မိခင္ၾကီးအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ရရန္အေရၾကီးေနပါသျဖင့္ အဘရဲခ်ဳပ္ၾကီးမွ ကၽြန္ေတာ္၏ျဖစ္စဥ္ကုိ သိရွိရန္ႏွင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါရန္ ေတာင္ၾကီးတုိမ္းမွတဆင့္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ေလစားစြာျဖင့္
ရဲတပ္သားေက်ာ္ေရႊလင္း
ကုိယ္ပုိင္အမွတ္-လ၂၀၈၆၄၀

ဤေပးစာအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္မွ လက္ခံရရွိပါသည္။

5 comments:

ဗညား said...

ျပည္ / တိုင္း မွာရွိတဲ႔အထက္အရာရွိမ်ား ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကိုမနိွပ္စက္သင့္ေတာ့ဘူး ။
ေနာက္ျပီးေတာ့ ရဲတပ္သားသစ္ေတြကုိအတင္းမစုေဆာင္းခိုင္းပါနဲ့။
ကိုယ့္ေနရာတည္ျမဲေရးအတြက္ မလုပ္သင့္ေတာ့ဘူး။လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတ့ဲ ( အျခားဆင့္)ေတြကုိလည္ုေမးႀကည့္ပါး မင္းတို႔ေရာလုပ္ခ်င္စိတ္ရွိေသးလားလို့။

ဒီးငယ္ said...

ညီေလး အခုလုိလုပ္တာ ေကာင္းပါတယ္ အခုလုိေျပာင္းလဲလားတဲ႕ေခတ္ၾကီးမွာ ၀န္ထမ္းေတြကုိ မတရားတာ၀န္ေပးျပီး ေစခုိင္းတာေတြမျပဳလုပ္သင္႕ေတာ႕ဘူး

MDY said...

မင္းရဲ႕အေျခအေနေတြကုိ ငါတုိ႕ေစာင္႕ၾကည္႕ေနတယ္...
အခုပါတဲ႕ကိစၥနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး သူတုိ႕ေတြဘာလုပ္ေနလဲ လုိအပ္တဲ႕ အကူအညီရွိရင္ ေျပာပါ ညီေ္လးရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ ဘယ္ေလာက္လဲ ...

ပအုိ၀္းေလး said...

သိပ္ေကာင္းတယ္ အဲဒီထက္ပုိဆုိးတယ္လုိ႕ၾကားတယ္

ပအုိ၀္းေလး said...

သိပ္ေကာင္းတယ္ အဲဒီထက္ပုိဆုိးတယ္လုိ႕ၾကားတယ္