ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ရုိးရာ "ဆြမ္းစာဂ" အစီအစဥ္

ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ "ဆြမ္းစာဂ" ဟုေခၚဆုိျခင္းအဓိပၸါယ္မွာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကို ကပ္လွဴေသာဆြမ္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

၀ါတြင္းသံုးလအတြင္း ဥပုတ္ရက္မ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ ရြာဦးရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႕ အလွဴအဒါန္းျပဳ၊ တရားနာၿပီး သီလဘာ၀နာႏွင့္ ဥပုဒ္သီလေစာင့္တည္ရန္ ထုိဘုန္းႀကီး၏ ဇရပ္၌ပင္ အိပ္စက္ၾကပါသည္။ေနာက္တေန႔ နံနက္တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္အိပ္ၿပီး ဥပုဒ္သီလေစာင့္တည္သည့္ အဖုိးအုိ အဖြားအုိမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းရွိ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ဆြမ္းဟင္း ဆြမ္းထမင္းမ်ားကို ေက်းရြာအတြင္းရွိ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားကို ခ်က္ျပဳ၍ ကပ္လွဴၾကပါသည္။

ဥပုဒ္သီလရက္မတုိင္မီ သံုးေလးရက္အလုိတြင္ နီးရာငါးရက္တစ္ႀကိမ္ေစ်းသုိ႔ သြား၍ ပန္းမ်ား၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ား၊ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခ်က္ျပဳစရာ တုိလီမုိလီမ်ားကို အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားမွ တာ၀န္ခြဲ၍ ၀ယ္ယူၾကပါသည္။

လျပည္႔လကြယ္ေန႔မ်ား၏ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတက္ၾက၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွျပန္လာၿပီးေနာက္၊ ရြာတြင္းရွိ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားသည္ ဆန္ေဆးျခင္း၊ ၾကသြန္ႏႊာျခင္း၊ ငရုပ္သီးေထာင္းျခင္း၊ ေရခပ္ျခင္းစသည့္ ဆြမ္းခ်က္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

ညေနေစာင္း ႏြားေက်ာင္းျပန္လာသည့္အခ်ိန္သို႔ေရာက္ေသာ္ အပ်ိဳ လူပ်ိဳမ်ားသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ တဖန္ျပန္သြားကား ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးကို ေနာက္ေန႔အာရုဏ္ဆြမ္းစားရန္အတြက္ ဖေယာင္းတုိင္မ်ား ပန္းစည္းမ်ားဆက္ကပ္၍ ပင့္ဖိတ္ရပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဥပုဒ္သည္အဖုိးအုိ၊ အဖြားအုိတုိ႔ထံသုိ႔ သြားၿပီး တစ္ဦးျခင္းကို ဖေယာင္းတုိင္ႏွင့္ ပန္းစည္းမ်ား ေပး၍ ပင့္ဖိတ္ရျပန္သည္။ ထုိသုိ႔ ပင့္ဖိတ္ရာတြင္လည္း ရြာတြင္းလူပ်ိဳေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူမွ ပင့္ဖိတ္ျခင္းစကားလကၤာကို တုိင္ၿပီး က်န္သည့္အျခားေသာအပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားမွ လုိက္ဆုိရသည္။ ၿပီးလ်င္ မိမိတုိ႔အိမ္သုိ႔ ျပန္ကာ ထမင္းစားေသာက္ၿပီး "ဆြမ္းစာဂ" ခ်က္ျပဳတ္မည့္အိမ္တြင္ လာေရာက္စုစည္းၾကပါသည္။

ေမာင္ရီပ်ိဳးစခ်ိန္တြင္ "ဆြမ္းစာဂ" ခ်က္ျပဳတ္မည့္ လူပ်ိဳမ်ားမွ အုိးစည္ဗေမာင္းတီးၿပီး အခ်က္ေပးပါသည္။ ဗံုေမာင္းသံၾကားလ်င္ အပ်ိဳမ်ားသည္ ေရာင္စံုခ်ယ္သထားေသာခ်စ္စရာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ထမင္းအုိး ဟင္းအုိးမ်ားကိုယ္စီျဖင့္ ေရာက္လာၾကပါသည္။ ည (၈) နာရီခန္႔တြင္ အိုးစည္ဗံုေမာင္းတီးၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာထမင္းဟင္းမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ၾကသည္။

(၁၀) နာရီခန္႔သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ပအုိ၀္းလုိ "ေငါ၀္းကဲ" ဟုေခၚေသာ ပအုိ၀္းရုိးရာစကားထာကို အပ်ိဳႏွင့္ လူပ်ိဳမ်ားကို သူႏုိင္ ကုိယ္ႏုိင္ အသံဆြဲၿပီး အျပန္အလွန္ဆုိၾကသည္။ ဤသုိ႔စကားထာဆုိရာတြင္ အလြတ္တန္းကဗ်ာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကာရန္ကဗ်ာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဂရုသံ လဟုသံ အသံအႏွိမ့္အျမင့္ ပံုစံအမ်ိဳးျဖင့္ ဆုိၾကသည္။

မုိးလင္းခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ ထမင္းေတာင္း၊ ဟင္းေတာင္းမ်ားကို ယူၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔သြားကာ ဘုန္းႀကီးကုိ ဆြမ္းကပ္သူက ဆြမ္းကပ္၊ ဥပုဒ္သည္ အဖိုးအဖြားမ်ားကို ေကၽြးေမြးသူက ေကၽြးေမြးႏွင့္ အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ လျပည့္ လကြယ္ဥပုဒ္ေန႔မ်ား၏ အလွဴဒါနလုပ္ငန္းမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၀ါတြင္းသုိ႔ေရာက္လွ်င္ လျပည့္လကြယ္ ဥပုဒ္ေန႔မ်ား၌ ဤကဲ့သုိ႔ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုပ္ေသာ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေပ်ာ္စရာ ရုိးရာ "ဆြမ္းစာဂ" အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းရုိးရာ အုိးစည္ဗံုေမာင္းသံမ်ားကို လြမ္းဆြတ္သတိရမိေတာ့သည္။

No comments: