ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔သိမွတ္စရာ

အမ်ိဳးသားေန႔ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံထဲမွာရွိသည့္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ေနႏုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ က်ိဳးစားရုန္းကန္ေနရသည့္ ကာလအတြင္း သမုိင္းတေနရာမွာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ မေမ႔ႏုိင္ေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သလုိ လူမ်ိဳးအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာအျဖစ္ ထူးျခားတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔လည္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔နည္းတူစြာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အခါမ်ိဳးေရာက္လာတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုးအတြက္ အထြဋ္အျမတ္ထားသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးျဖစ္၍ အသိကုိယ္စီျဖင့္ ေရာက္ေလရာအရပ္တုိင္းမွာ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ ဂုဏ္ယူပြဲေတြ ျပဳလုပ္က်င္းပၾကသည္။

တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကို ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ--
ဘီစီ (၆) ရာစု၊ မဟာသကၠရာဇ္ (၂) ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔၊ စနေန႔တြင္ ေနထြက္စ လ၀င္ခါနီးအခ်ိန္မွာ ရာဇာသကၠမင္းႀကီးႏွင့္ ကလ်ာဏေဒ၀ီမိဖုရားတုိ႔၏ ရင္ေသြးရတနာ သူရိယစႏၵာမင္းသားကို ဖြားျမင္ခဲ့ ပါသည္။ သူရိယစႏၵာမင္းသားသည္ ခမည္းေတာ္ နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ တုိင္းျပည္ကုိမင္းအျဖစ္ ဆက္ခံခဲ့သည္။ သူရိယစႏၵာမင္းႀကီးလက္ထက္မွာ သု၀ဏၰဘူမိျပည္ ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည့္အျပင္၊ မဇၥ်ိမေဒသဘက္၌ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလည္း ပအုိ၀္းတုိင္းျပည္ကို ၾကြေရာက္ခဲ့သည္။

သူရိယစႏၵာမင္းႀကီးသည္ ပအုိ၀္းတမ်ိဳးသားလံုး၏ ဂုဏ္ေရာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည့္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ျဖစ္၍ သူရိယစႏၵာမင္းျမတ္၏ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ "တေပါင္းလျပည့္ေန႔႔" ကို "ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔" အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

"ေက်ာင္,ထုိ" အစည္းအေ၀းနဲ႔ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔"

၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္မွ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔အထိ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး သထံုဦးလွေဖဦးေဆာင္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ (လံုးဒါ) က်င္းပခ်ိန္အတြင္းမွာ တက္ေရာက္လာေသာ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားဆႏၵအရ သူရိယစႏၵာမင္းႀကီး ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ တေပါင္းလျပည္႔ေန႔ကို ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္တြင္ "ေက်ာင္,ထုိ" အေရးေပၚအစည္းအေ၀း၌ လံုးဒါညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အတြက္ အစည္းအေ၀းက်င္းပၿပီး ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းမွ ရရွိလာသည့္အက်ိဳးရလာဘ္သည္ လာမည့္ ၁၃၃၉ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ (၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔) တြင္ က်ေရာက္မည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ကန္ေတာ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ "ေနာင္ယာသဲုင္," ကြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထပ္မံဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္,ထုိအေရးေပၚအစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲေတာ္အား ေဒသေပါင္းစံု ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုး စတင္စုေပါင္းက်င္းပလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ ရည္မွန္းခ်က္
၁) မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး
၂) အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
၃) အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ ျမွင္တင္ေရး
၄) ပအုိ၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အနာဂါတ္ပိုမုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
၅) ပအုိ၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ခုိင္မာသည့္ အမ်ိဳးသားစာေပ တမ်ိဳးတည္းသာ ျပဌာန္းႏုိင္ေရး စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ခြန္၀ိဇၨာေရးသားထားသည့္မူးရင္းပအုိ၀္းဘာသာမွ ခြန္ေအာင္ျမတ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ ထားသည္။

No comments: