အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းမည္ စိုးရိမ္သျဖင့္ နယ္စပ္တြင္ နအဖ တပ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕

သီတာထြန္း။
စက္တင္ဘာလ ၁ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။


အပစ္ရပ္အြဲ႕မ်ားကို လက္နက္စြန္႔ၿပီး ပါတီြဲ႔ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားရိွေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားလာသည္ဟု ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ေျပာသည္။


မၾကာမီက ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က တပ္ရင္း()ရင္း တိုးျမွင့္ခ်ထား လိုက္ၿပီး ယင္းသည္ အပစ္ ခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အြဲ႔မ်ားနွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေနေသာအြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းမည္ကို တားဆီးရန္ ျစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း (SSA-S)၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္စိုင္းဆိုင္္မိန္းက ေျပာသည္။


"သူတို႔က ဘယ္လိုလည္းဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ျဖတ္ေတာက္ထား မွာေပါ့ေနာ္၊ အကယ္၍ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးအြဲ႔႔ေတြကို သူတို႔ ညွစ္လာျပီ ဖိလာျပီဆိုတဲ႔အခ်ိန္မွာ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္ ြဲ႔ေတြနဲ႔ ဒီ တိုက္ခိုက္ေနဆဲ အြဲ႔ေတြ လာမပူးေပါင္းနိုင္ေအာင္ အက္က္က ၀ိုင္းျပီးေတာ့ ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္ထားတဲ့ အြဲ႔ေတြကို ညွစ္လာနိုင္ေအာင္ သူတို႔အစီအစဥ္ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယုံႀကည္တယ္ ခင္ဗ်၊ ဒါေကာင့္မို႔ ဒီလိုမ်ိဳးနယ္ေျမ တိုးခ်ဲ႔ျပီး တပ္ေတြထပ္ျဖည့္ထားတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယုံကည္ တယ္ခင္ဗ်။"


ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔ရာတြင္ မသိမသာတိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္ျပီး တပ္အလဲြအေျပာင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပန္ သြားသည့္ တပ္ထက္ ျပန္လာသည့္တပ္က အင္အား ပိုမို မ်ားျပားလာသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။


"သူတို႔ တျည္းျည္းနဲ႔ေတာ့ တပ္ေတြဒီလိုမ်ိဳးစုေဆာင္းလာတယ္၊ သူတို႔ တပ္ Change (လဲြေျပာင္း)သလို လိုနဲ႔ ၀င္လာတဲ့တပ္ရွိတယ္၊ ထြက္သြားတာလညရွိတယ္၊ ဒီလိုမ်ိဳးနဲ႔ တျဖည္းျည္း သူတို႔ အင္ အား ထပ္ျည့္လာတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယုံကည္ရတယ္ခင္ဗ်။"

ယခုကဲ့သို႔ တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔မေၾကာင့္ SSA-S က္မွလည္း စစ္ေရးအရ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္


ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းတြင္ ပအို၀္းနီေခၚ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအြဲ႕ကို ျမန္မာစစ္ အစိုးရက ိအားေပးကာ လက္နက္အပ္နွံေစခဲ့သလို အျခားအပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း လက္နက္စြန္႔ရန္ ိအား ေပး မႈမ်ားရိွေနသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္

No comments: