ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္


ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္အခန္းအနား၊ စည္ကားလုိ႔ေန၏။ ပအုိ၀္းလူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ား သီခ်င္းႏွင့္ ရိုးရာအက တင္ဆက္ျပသေနစဥ္။

No comments: