ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေသာ လူ႔ေဘာင္တရပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္

By ေအာင္စုိးစံ | စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၁ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလသည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တျပည္လံုးအတုိင္း အတာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသအလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေသနတ္သံမ်ား စဲသည္ဟူ၍ မရွိခဲ့ပါ။ စက္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရျခင္း၊ လုယက္သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း စသည့္ၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္ကြက္မႈ နည္းမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ လူထုမ်ား ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ခဲ့ရပါသည္။ စက္မက္ထူေျပာမႈေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး အဖက္ဖက္မွ ခၽြတ္ၿခံဳက်ကာ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား ခံစားလာရပါသည္။

သယံဇာတႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမမ်ား အလြဲသံုးစားၿဖံဳးတည္းျခင္း ခံခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၏ အသဲႏွလံုး ျမစ္မင္းဧရာ၀တီ၏ ကံၾကမၼာသည္လည္း နိဂံုးခန္းေရာက္ရန္ လက္တလံုးသာ လုိပါေတာ့သည္ ဆုိေသာ္ အေျခအေနဆုိက္ေနရသည္။ ေဒသတြင္း တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ အျပတ္အသတ္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ပါၿပီ။ တုိင္းျပည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္စဏ္ကတည္းက အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈကုိ အေျခခံျခင္းမျပဳခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ၀ေျပာေသာ လူ႔ေဘာင္အျဖစ္ႏွင့္ ေ၀းသထက္ ေ၀းကြာလာရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုစတင္ဖြဲ႕စည္းကတည္းကပင္ ႏုိင္ငံ၏အမည္ကုိ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏အမည္ျဖင့္ အစြဲျပဳ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ အုပ္စုိးသူအရွင္သခင္လူမ်ိဳးအျဖင့္ သရုပ္ဟန္ထင္ထင္ရွားရွား ေဖၚေဆာင္ေနသည္။ ၁၉၄၇၊ ၁၈၇၄၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒ သံုးခုစလံုးမွာလည္း ျမန္မာႀကီးစုိးေရးကုိ အေျခခံေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၂၀၀၈ တုိ႔သည္၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပ်က္ကြက္မႈမ်ားစြာ ပါရွိသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ မွာလည္း လက္ေတြ႔ဘ၀၌ ခံစားလာရၿပီး ခံစားေနရဆဲပင္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး၏ နယ္ေျမမ်ားျဖင့္ စုစည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ လူမ်ိဳးတုိင္းသည္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး၌ တန္းတူရည္တူ ရွိၾကၿပီး ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္လည္း ရွိၾကမွသာ တရားမွ်တႏုိင္ပါမည္။ ဤသုိ႔ တန္းတူရည္တူ ညီရင္းအစ္ကုိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လက္တြဲေနထုိင္ၾကမည္ဟု ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကယားေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ကတိက၀တ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရယူလာခဲ့ၾကပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးေရးအရ လြမ္းမုိးလုိေသာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အဆက္ဆက္တုိ႔က ကတိက၀တ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္ၿပီး ျမန္မာတုိ႔ႀကီးစုိးေသာ အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ႏွင့္ အမည္ခံျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိသာ အင္အားသံုး၍တမ်ိဳး၊ ပရိယာယ္ပလီပလာျဖင့္တဖံု တည္ေဆာက္လာခဲ့ၾကသည္။ သခင္မ်ိဳးေဟ့ ဒုိ႔ဗမာ၊ ဒုိ႔ဗမာစုိးမိုးေရး၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေရး ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး စသျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေရလဲသံုး၍ ျမန္မာစုိးမုိးေရး စိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားခုိင္ၿမဲလာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပး ခဲ့ၾကသလုိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားလည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့ ၾကပါသည္။ သိသာထင္ရွားေသာ ေမာ္ၾကြားေထာင္လြားမႈကုိ ျပသည္က ေနျပည္ေတာ္ဆုိသည္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ ဦးေအာင္ေဇယ်ကဲ့သုိ႔ စစ္ဘုရင္မ်ား၏ ရုပ္တုမ်ားကုိ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားတည္ထားသည့္ အျပင္ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တဖက္ႏုိင္ငံကုိ က်ဴးေက်ာ္ေတာ့မည္ဟန္ ဘုရင့္ေနာင္ ရုပ္တုမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းမ်ားသာမက တဖက္ႏုိင္ငံအေပၚတြင္လည္း မေထမဲ့ျမင္ ျပဳသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ အတြင္းစိတ္သ႑ာန္ကုိ ေဖၚညြန္းေနပါသည္။

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကုိ တုိင္းတာရာ၌ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက (မဟာၿမိဳင္ေတာရ) ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပံုကုိ မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါသည္။ “လူတုိ႔စိတ္တြင္ အခံဓာတ္အေနျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာသဘာ၀ႏွင့္ ယုတ္ညံ့ေသာသဘာ၀ဟူ၍ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ လူႏွင့္တိရိစၦာန္၏ျခားနားခ်က္မွာလည္း ျမင့္ျမတ္ေသာ သဘာ၀၌ မူတည္၍ ယင္းသည္ပင္ လူႏွင့္တိရိစၦာန္ကြာျခားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူ႔သဘာ၀ အစစ္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာသဘာ၀ျဖစ္သည့္ တရားမွ်တမႈ၊ ကတိသစၥာတည္ၾကည္မႈ၊ ေမတၱာ ဂရုဏာ မုဒိတာတရားတုိ႔ကုိ က်င့္သံုးေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ေလာဘကုိ အားေပး၍ မတရားျပဳက်င့္ျခင္း ေဒါသကုိ အားေပး၍ တပါးသူကုိ ႏွိပ္စက္ျခင္း မာနကုိအားေပး၍ တပါးသူတုိ႔ကုိ ၿပိဳင္ျခင္း ႏွိပ္ခ်ျခင္းတုိ႔သည္ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာျဖစ္ၿပီး တိရိစၦာန္တုိ႔၏ သဘာ၀ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္။” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ရုိးသားျဖဴစင္ေသာ စိတ္ထားအရင္းခံႏွင့္ ခံစားသံုးသပ္ၾကည့္ပါက ဤသည္ပင္ အမွန္တရားျဖစ္ၿပီး ဘာသာတုိင္းကလည္း ဤကဲ့သုိ႔ ေဟာၾကားသြန္သင္သည္ဟု နားလည္ရပါသည္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဆက္ဆက္တုိ႔ ဂုဏ္ယူက်င့္သံုးေနၾကၿပီး ကုိယ့္လူမ်ိဳးတခုလံုးအေပၚ သက္၀င္ခံယူလာေအာင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုး လံႈ႕ေဆာ္ေပးေနေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘူသဘာ၀အစစ္အမွန္ဟုတ္၏ မဟုတ္၏ သတိျပဳဆင္ျခင္၍ ပေဒသရာဇ္ေရစီးေၾကာင္း အေတြးအေခၚမွ လမ္းခြဲသင့္ၿပီဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေစလုိလွ်င္ ခြဲထြက္လုိေသာ ဆႏၵျဖစ္ေပၚမလာေအာင္ တရားမွ်တမွန္ကန္မႈအေပၚ အေျခခံရပါမည္။ ထုိးနည္းတူ လူမ်ိဳးခြဲမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွာလည္း ျပည္နယ္မ်ားခြဲထြက္ထူေထာင္မႈ မျပဳေစလုိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ တရာမွ်တမႈႏွင့္ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ပြားမ်ားၾကဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ “ခြဲမထြက္ခ်င္ေအာင္ လုပ္ျပရမွာက ကၽြႏုိပ္တုိ႔ျမန္မာတုိ႔၏တာ၀န္၊ ခြဲထြက္ဖုိ႕ မထြက္ဖုိ႔က တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္” ဆုိေသာစကားသည္ လူသားဆန္ေသာ ႏွလံုးသားမွ ျမင့္ျမတ္ေသာ သေဘာဆႏၵျဖစ္ၿပီး အလြန္တရာ ေလးစားၾကည္ညိဳအပ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေစလုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး တန္းတူရည္တူႏွင့္ အျပန္ အလွန္ ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံျပဳဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ပါမည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေအာင္ သတ္လွ်ဳိေသြးခြဲၿပီး ျမန္မာ လူမ်ိဳးက အထက္ကေန အားလံုးကိုခ်ဳပ္ကုိင္စုစည္းထားေသာ စည္းလံုးမႈသည္ ညီညြတ္မႈ အစစ္အမွန္ မဟုတ္သည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာလူ႕သဘာ၀၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တရားမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစလုိလွ်င္ တုိင္းျပည္အာဏာ၏ မူလပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးစံု ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ဆႏၵအစစ္အမွန္ကုိ အာမခံေပးႏုိင္မည့္ အေျခခံဥပေဒတရပ္ႏွင့္ ယင္းအေျခခံဥပေဒကုိ သစၥာရွိစြာ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ႏုိင္ရပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အား တစံုတေယာက္ (သုိ႔) အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ (သုိ႕) လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမွ ခ်ယ္လွယ္အသံုးခ်၍ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ အလြဲသံုးစားျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေစရန္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းျဖစ္လာမည့္ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားအား လူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္မ်ား အညီအမွ်ေခၚယူေသာ စနစ္ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုကုိယ္စားျပဳတပ္မေတာ္မ်ား အင္အားထိန္းညိွပါ၀င္၍လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ အၾကမ္းဖက္နည္းျဖစ္ရယူထားေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အရပ္၀တ္လဲ၍ ဒီမုိကေရစီလုိလားေသာ အစုိးရဟု ေၾကြးေၾကာ္လာၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအား ႏုိင္ငံေရးနည္ျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲ အပစ္ရပ္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ ၿငိမ္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈမ်ား လုပ္လာၿပီး ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ ႏွိပ္ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမ်ား၌ ျပဳလုပ္ေနၾကအတုိင္း ရြာေရႊ႕ေျပာင္း မီးရွိဳ႕၊ အထမ္းသမားႏွင့္ မုိင္းရွင္း ကိရိယာ လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္လူထုကုိ အဓမၼေစခုိင္းၾကသည့္အျပင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ အနီးအနား ရြာမ်ားကုိ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တမင္သက္သက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ရြာ၀င္၍သတ္ျဖတ္လုယက္ အုပ္စုုလိုက္အဓမၼျပဳက်င့္ၾကသည့္အထိ ရန္းကားေနၾကသည္။ နယ္ေျမခံတပ္မ်ားဆုိလွ်င္ အလြယ္ တကူ ေနာက္တမ္းယူျပန္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အုိးခြက္ပန္းကန္ႏွင့္ ရွမ္းမထမီတပတ္ရစ္၊ ပအုိ၀္းမေျခပတ္ ခတ္သစ္သစ္ေတြ ခ်မ္းသာမေပးၾကသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္မ်ား ျပသခဲ့ၾက ပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လူမဆန္သည့္ ရာဇာ၀တ္မႈမ်ားကုိ စစ္လက္နက္သဖြယ္အသံုးခ် ႏွိပ္ကြက္ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘ၀အသက္ေသြးေခၽြးတုိ႔ ေပးစပ္စေတးရန္ သံဓိ႒ာန္ခုိင္မာသည့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ခုခံစစ္ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ အၾကပ္ေတြ႕ ေသြးပ်က္ခဲ့ရသည္။ မဟုတ္ မမွန္လုပ္ႀကံ ဇာတ္ခင္း၍ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ လူထုအၾကား အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ ေသြးခြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား သတ္လွ်ဳိ ၿဖိဳခြဲႏုိင္ေရးအတြက္ တဖြဲ႕ခ်င္းစီေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းလာၿပီး ကြဲျပားသည့္ အေပးအယူမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ တဖြဲ႕ခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ တဖြဲ႕တည္းအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္၀မ္းကြဲ၍ ခ်ည့္ႏွဲ႕လာေစမည့္ ယခင္နည္းလမ္းေဟာင္းကုိ က်င့္သံုးလာျပန္ပါသည္။

အသြင္ေျပာင္းအစုိးရ၏ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းတုိ႔မွ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (KIA/KIO) တုိ႔အား ႏွိပ္ခ်ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိလွ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကုိ ဆုိလာၾကပါသည္။ ၎တုိ႔ ေျပာေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး ေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြကမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူလူထုတရပ္လံုးအား၊ ထားရာ ေနေစရာသြားၿပီး ျပဳသမွ် ႏုၾကရမည့္ ရာသက္ပန္ကၽြန္ျပဳေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ တပါးသူ၏ လက္ေအာက္တြင္ ကၽြန္ဘ၀ျဖစ္ ေရဘံုေပၚ၌ အသက္ရာေက်ာ္ေနရသည္ထက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ရင္း ေသရျခင္းက ျမင့္ျမတ္သည့္ဟူေသာ ထံုးႏွလံုးမူ၍ အမ်ိဳးသာသာတည္တံ့ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ အေပၚအေျခခံ၍ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ခုခံတြန္းလွန္ခဲ့ၾကေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာ္လွန္စစ္ေၾကာင့္ သာမာန္ ျမန္မာလူထုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ စာနာေထာက္ခံအားေပးသံတုိ႔ ၾကားလာရပါၿပီ။ ခုိင္ၿမဲတည္ၾကည္ေသာ ညီညြတ္မႈျဖင့္ တုိက္ပြဲေခၚသံတုိင္းတြင္ တေသြးတသံတည္းျဖစ္ၾကေရးသည္ ေအာင္ပြဲအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မိန္းခြန္း နိဂံုးပုိင္းမွာ အလြန္တရာ ႏွာေပ်ာ္ဖြယ္ သင္းပ်ံ႕ခ်ိဳျမလွပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီရုိးသားတဲ့ စိတ္ေစတနာရွိသည့္လူတုိင္းဟာ ကုိယ္ႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိ ေကာင္းစားေစလုိ ၾကပါတယ္။ ညီညီညြတ္ညြတ္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ စည္းစည္းလံုးလံုး ေနလုိၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္နယ္ေျမ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ကုိယ့္ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ုိင္းကုိ ခင္တြယ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းႀကီးကုိ ထူေထာင္လုိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးရဲ႕ တူညီတဲ့ ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္။” ဆုိၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္မွာ “အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သားစဥ္ေျမးဆက္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေမြခံေကာင္းေတြ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေတြကုိ တည္ေဆာက္သြားၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” လုိ႔ လြမ္းေလာက္ေအာင္ ေခၽြျပသြားခဲ့ပါတယ္။

ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသားဆန္သည့္ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ျဖင့္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ဆုိပါလွ်င္ နာက်င္ ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ေတာင္းဆုိေနၾကသည့္ လက္ငင္းျပႆနာ ျဖစ္ေသာ
၁) တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ အင္အားသံုး တုိက္ခုိင္ေနျခင္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းၿပီး တျပည္လံုး အတို္င္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာ၍ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳရန္လုိပါမည္။
၂) ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ခၽြင္းခ်က္မရွိလြတ္ေပးရန္ လုိပါသည္။
၃) ႏုိင္ငံေတာ္၏ မိခင္ဟု ဆုိၾကေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ အသဲႏွလံုးဟု ဆုိအပ္ေသာ ျမစ္မင္း ဧရာ၀တီ၏ထာ၀ရ ရွင္သန္စီးဆင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းအား ရပ္တန္႔ရန္ သင့္ပါၿပီ။

နာက်င္ေစမႈမ်ားကုိ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ အေမစုႏွင့္ အဘဦးတင္ဦးတုိ႔၏ ေမတၱာျဖင့္ ေဖ်ာင္းျဖႏွစ္သိမ့္ျခင္းတုိ႕ျဖင့္ အားလံုး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရရွိလာမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔ လုိလားေနၾကသည့္ ပင္လံုကတိက၀တ္ကုိ အေျခခံေသာ ဒုတိယပင္လံု ညီလာခံႀကီးအား အားလံုးပါ၀င္ၾကၿပီး မွန္ကန္တရားမွ်တစြာ က်င္းပၾက၍ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ၾကမည္ဆုိပါက အစုိးရသစ္သည္ ကယ္တင္ရွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာအျဖစ္ ကဗည္းတြင္ရစ္မည္သာျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ေခၽြခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူ လူထုတရပ္လံုး တမ္းတလွ်က္ရွိၾကေသာ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေသာ လူ႕ေဘာင္သစ္သုိ႔ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေအာင္စုိးစံ


No comments: