ရြာသား ၂ဦးကို အစုိးရစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့

ဇူလုိင္လ ၂၂ရက္။ ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)

ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄မုိင္ကြာတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အစုိးရစစ္တပ္ စကခ(၉) လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၃၇၄)တပ္ရင္းသည္ ေဒသခံ ရြာသား ၂ဦးကို ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးကာ သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

စစ္ကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္ စကခ(၉)လက္ေအာက္ခံ ဗုိလ္ႀကီးစုိးစံမုိး ဦးစီးသည့္ ခမရ(၃၇၄)တပ္ရင္းမွ တပ္ဖဲြ႕၀င္တခ်ဳိ႕သည္ မဲ့သခၤါေလးရြာသား ေစာအယ္ထူး ၄၈ႏွစ္ႏွင့္ ေစာကလယ္ေဖါ ၃၃ႏွစ္တုိ႔အား ေပၚတာအထမ္းသမားမ်ားအျဖစ္ ရြာထဲမွ ဖမ္းဆီး ၿပီးေနာက္ သတ္ျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာဆုိသည္။

“ဒီလ ၁၃ရက္ေန႔ေပါ့ေနာ္။ ခမရ(၃၇၄)တပ္ရင္းက မဲ့သခၤါေလးရြာသား ေစာအယ္ထူးနဲ႔ ေစာကလယ္ေဖာကို အထမ္းသမားအ ျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတယ္။ မဲ့သခၤါႀကီးရြာကိုေရာက္ေတာ့ အဲဒီရြာသားႏွစ္ေယာက္ကို သတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ သတ္ပစ္တာလဲေတာ့ ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး။”ဟု ၎ေဒသခံက ေျပာသည္။

သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အစုိးရစစ္တပ္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္သတ္မႈမ်ဳိး အလားတူ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း ပထမဦးဆုံး ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: